logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tidsalder:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortidsalder
enggeneral [?]: age
spageneral [?]: edad
swegeneral [?]: ålder
Synonyms:alder, avsnitt, epoke, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikk
Example:
 1. Etikk i videnskapens tidsalder.
 2. Det blir, i filmeffektenes tidsalder, en forestilling hvor ordet står i sentrum...
 3. Det er klart at hver tidsalder kaster sitt spesielle lys innover hans skrifter.
 4. I denne kjernefysiske tidsalder er stabile forbindelser mellom våre to land en nødvendighet.
 5. I denne kjernefysiske tidsalder vil jeg gjøre mitt beste for at det alltid skal bli en morgendag, forsikrer han i beste Trudeaustil.
 6. Alt er mulig i teknikkens og medienes tidsalder.
 7. Beskyttelsens tidsalder er forbi, skriver hun.
 8. Beskyttelsens tidsalder opphørte av ren nødvendighet, ifølge Winn.
 9. Datacamp er et forholdsvis nytt begrep, selv i datateknologiens tidsalder.
 10. De kjernefysiske atomvåpenarsenaler er altfor store og vårt forhold til SovjetUnionen er ikke slik det må være i vår kjernefysiske tidsalder, fremholdt Reagan.
 11. De menneskelige verdier må styrkes i vår teknologiske tidsalder.
 12. De sier at stykket er en åpenbar hån mot de jøder som overlevde gasskamrenes tidsalder i tysk historie.
 13. De som legger moralnormene fra før fjernsynets tidsalder til grunn, bør heller skru av fjernsynsapparatet sier Lørdagssirkusprogramleder Rita Westvik.
 14. De tider man gjerne kaller troens århundrer har samtidig i høy grad vært en overbevisningens tidsalder.
 15. Den andre maskinen er femten år gammel og tilhører nærmest en annen tidsalder.
 16. Den er i sin ekthet aktuell i denne pluralistiske tidsalder da dialektdyrkelse og stedegen identitet fremstår side om side med de siste internasjonale transavantgardistiske fremstøt i kunsten.
 17. Den kinesiske utgaven av Karius og Baktus utkom for to år siden, først i månedsbladet Barnas tidsalder som henvender seg til 1214årige lesere.
 18. Det er forunderlig at vi i denne statistikkens tidsalder ikke makter å frembringe korrekte tall over hvor mange barn som fødes, sier HysingDahl.
 19. Det er ikke noe for sånne som meg i vår tidsalder.
 20. Det er på denne måten hun mener at vi går fra beskyttelsens tidsalder til forberedelsens.
 21. Det er tale om et oppgjør med tidsalder og miljø, preget av et i høyest grad tosidig forhold til en familie som ikke nettopp hørte eller hører til vårt lands mest anonyme.
 22. Det samme skjer i den funksjonalistiske arkitektur i stålets, betongens og glassets tidsalder hvor bygningens rom fortsetter i det ytre, og omvendt.
 23. Dette ble en verdifull erfaring da unge velutdannede samuraier av lavere rang gjennomførte statskuppet i 1868 som signaliserte inngangen til den industrielle tidsalder.
 24. Dette hans naturlige proforsvaraspekt veier neppe minst i indoktrineringenes tidsalder ; og i fjorårets Til borgen !
 25. Dette var altså en av grunnene til at beskyttelsens tidsalder smuldrer bort.
 26. Digitalurets tidsalder har forlengst innhentet vårt daglige brød og skapt bestselgere av Uncle Sams kjøttkaker.
 27. Efter en måneds prøvetid og 12 ukers spilletid følges det ofte opp med videoinnspilling - og det betyr igjen en ny tidsalder for teatret.
 28. For få lærere vil vel - selv i vår frigjorte tidsalder - nøye seg med å rykke forskremt tilbake i stolen og glippe mildt med øynene på linje med Kjell Aukrusts Ludvig, slik Herbjørn Sørebø fant det sikrest å opptre under de kraftigste utblåsningene forrige fredag.
 29. Forberedelsens tidsalder er begynt.
 30. Grunnen til at han er opptatt av den teknologiske tidsalder og forskjellige aspekter ved den, er hans bakgrunn som sivilingeniør i tillegg til full sjømilitær utdannelse.
Similar words:
swetidsålder
swetidsanda
swetidender
swetidvatten
spatimador
engtippler
spatildar
Your last searches:
 1. tidsalderLast searches

# NAL Term
1 Flag reinvestere
2 Flag journalisere
3 Flag sacarosa
4 Flag pharmacy
5 Flag statikk
6 Flag fond
7 Flag laringe
8 Flag heartfelt
9 Flag cuenta
10 Flag unmannerly
11 Flag benbildning
12 Flag influence
13 Flag adore
14 Flag plaid
15 Flag var
16 Flag errado
17 Flag doja
18 Flag devolve

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 385 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2361 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 630 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1285 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5020 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5280 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4383 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5002 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8858 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1669 - seconds.

mobiltelefon