logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tidsrom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortidsrom
enggeneral [?]: period
spageneral [?]: período de
swegeneral [?]: period
Synonyms:alder, avsnitt, epoke, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikk
Example:
 1. I det tidsrom en reservedrosje har adgang til å kjøre, gjelder de samme bestemmelser som for drift av ordinær drosje.
 2. Salg eller bortleie for lengre tidsrom skal ikke finne sted uten Samferdselsdepartementets samtykke.
 3. De flytter ikke så mye som de andre barna som bare er i Norge for et kortere tidsrom, sier Wenche Lamark, formann i skolens styre.
 4. Det er imidlertid viktig at nærmiljøene i størst mulig grad får de samme polititjenestemennene å forholde seg til over lengst mulig tidsrom.
 5. Det passere i dette tidsrom 130 biler, det betyr at antall fartsovertredere var 13,1 prosent.
 6. Det vi da blant annet kan få svar på, er hvor utsatt den første gruppen er i et visst tidsrom efter et alvorlig selvmordsforsøk.
 7. Det ville være mer effektivt å ha likestillingsprogrammer i den enkelte bedrift der man går inn for å øke antall kvinner i selvstendige og ledende stillinger over et visst tidsrom.
 8. Enkelte tidsrom i historien er mer mottagelige for forandringer, for nye tanker.
 9. Her har jeg da vært aktiv pressemann i praktisk talt hele det tidsrom forfatteren behandler, og i den egenskap hatt anledning til å snuse en god del på det samfunn som omgir oss - men det bildet kjenner jeg ikke !
 10. I et tidsrom satt de så å si i samme rom og malte, og den utvikling de innvarslet, hadde nok utspring i et meget bevisst forhold til deres egen og den foregående generasjon av kunstnere.
 11. I visse tidsrom vil det bli forbudt å selge drivstoff til privatbiler og lystfartøyer.
 12. Jeg var i gymnasiasttiden aktiv i Unge Høyre i Stavanger et kortere tidsrom.
 13. Man kan glede seg over at Regjeringens politikk har medvirket til at det bare fra første halvår ifjor til samme tidsrom iår ble opprettet ca. 30 000 nye arbeidsplasser.
 14. Over et lengre tidsrom vil imidlertid virkningen bli meget alvorlig, fremholdt utenriksminister Svenn Stray i sin utenrikspolitiske redegjørelse i formiddag.
 15. Politikerne risikerer at de kommer til fullbyrdede kjennsgjeringer, når de endelig skal regulere telematikkområdet, og erfaringer viser at det er vanskelig å endre på slike forhold når de først er etablert i et tidsrom uten tilfredsstillende offentlige retningslinjer, ble det sagt.
 16. Regional frimerkeutstilling SKAGERAK 84 i Kilden, Arendal, samme tidsrom.
 17. Samarbeidet i IEA tar sikte på å løse disse problemer, sa Stray, som imidlertid ikke utelukket at virkningen av en slik oljestans over et lengre tidsrom vil bli svært alvorlig.
 18. Utstyret kan brukes til å samle inn data for spesielle områder over et visst tidsrom, som både handelsfartøyer, fiskefartøyer og havner kan ha stor nytte av.
 19. Vesentlig er også den selvsikkerhet vi lærerstudenter oppnår gjennom et så langt tidsrom.
 20. Vi fulgte vanlig prosedyre : ba de maskiner som skulle lande i det aktuelle tidsrom om å vente til vi hadde sprøytet urea på banen.
 21. Vi vet ikke sikkert hvorledes glassfiberen knekker, om det skjer plutselig eller over lengre tidsrom.
 22. 12 år blir det lengste tidsrom NRKs programredaktører får fungere efter 1. juli i år.
 23. 37, der det heter at oppholdstillatelse i alminnelighet skal gis for høyst ett år av gangen, og ber derfor politiet å gi oppholdstillatelse kun for det tidsrom skoleoppholdet varer.
 24. A beslaglegge ytterligere vakkert friluftsområde for å forlenge en rullebane med 300 - 400 meter røklegger kanskje forbigående, men løser ikke den hovedoppgave Stortinget står overfor ; å vurdere og fastlegge politiske retningslinjer for Fornebus og Gardermoens rolle i flytrafikken frem til og i et rimelig tidsrom utover århundreskiftet.
 25. Alle data kan samles i datamaskinen over et visst tidsrom, eller de kan fortløpende sendes til brukerne over vanlig telenett eller over for eksempel satellitt.
 26. Anne Synnevåg skriver også, i sammenligning er den greske befolkning i Tyrkia i samme tidsrom blitt drastisk redusert og teller nu kun 5 000 personer.
 27. Antall anmeldte lovbrudd i Oslo økte kraftig i ferieukene iår sammenlignet med samme tidsrom ifjor.
 28. Antall gjestedøgn ved Oslohotellene økte med 4,8 prosent til 810 000 i tiden maiseptember iår sammenlignet med samme tidsrom ifjor, opplyser Oslos turistsjef Arild N. Kristiansen til Aftenposten.
 29. Antall åpnede konkurser for samme tidsrom ifjor var 24.
 30. Antallet lag ble femdoblet i samme tidsrom.
Similar words:
nortidsform
swetidsform
swetidszon
nortidsbombe
nortidssone
nortidsur
spatieso
Your last searches:
 1. tidsrom



Last searches

# NAL Term
1 Flag fijar
2 Flag legering
3 Flag sudar
4 Flag laudanum
5 Flag emanación
6 Flag tomillo
7 Flag lesson
8 Flag schoolmate
9 Flag cast
10 Flag hovedsakelig
11 Flag golpe fatal
12 Flag apple
13 Flag bevæpnet
14 Flag fire
15 Flag preliminär
16 Flag bivirkning
17 Flag poetical
18 Flag ikke i det hele tatt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7637 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6366 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6870 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1617 - seconds.

mobiltelefon