logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for tie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtie
norsports - games [n]: uavgjort resultat [n]
cord [n]: snøre [n]
railways [n]: som holder vogner sammen [u], syll [u]
sports [n]: uavgjort kamp [u]
clothing [n]: slips [u]
person [n]: band [u]
rope [v]: binde, knytte
family [v]: binde
clothing [v]: knyttes
spasports - games [n]: empate [m]
cord [n]: cuerda [f], atadura [f]
railways [n]: traviesa [f], durmiente [m]
sports [n]: empate [m]
clothing [n]: corbata [f]
person [n]: lazo [m], vínculo [m]
rope [v]: atar, anudar
family [v]: unir, ligar
clothing [v]: atarse
swesports - games [n]: oavgjort resultat [n]
cord [n]: snöre [n]
railways [n]: sliper [u], syll [u]
sports [n]: oavgjord match [u]
clothing [n]: slips [u]
person [n]: band [u]
rope [v]: binda, knyta
family [v]: binda
clothing [v]: knytas
Synonyms:
 1. [n]: necktie, neckwear [gt]
 2. [n]: affiliation, association, tie-up, relationship [gt]
 3. [n]: draw, standoff, finish [gt]
 4. [n]: tie beam, beam [gt]
 5. [n]: link, linkup, tie-in, fastener [gt], fastening [gt], holdfast [gt], fixing [gt]
 6. [n]: equality [gt], equivalence [gt], equation [gt], par [gt]
 7. [n]: slur [gt]
 8. [n]: railroad tie, crosstie, sleeper, brace [gt], bracing [gt]
 9. [n]: cord [gt]
 10. [v]: bind, fasten [gt], fix [gt], secure [gt], tie down [rt], tie up [rt]
 11. [v]: draw, equal [gt], match [gt], equalize [gt], equalise [gt], equate [gt]
 12. [v]: restrict [gt], restrain [gt], trammel [gt], limit [gt], bound [gt], confine [gt], throttle [gt]
 13. [v]: connect, link, link up
 14. [v]: shape [gt], form [gt]
 15. [v]: bind, attach, bond, relate [gt]
 16. [v]: marry, wed, splice, officiate [gt]
 17. [v]: fashion [gt], forge [gt]
 18. [v]: connect [gt], link [gt], tie [gt], link up [gt]
antonyms:
 1. [v]: untie
 2. [v]: disconnect
Derived terms:antiestablishment, auntie, authorities, be sentient of, be tied in with, be tied to, black tie, black-tie, blue-chip securities, bow tie, burst with impatience, by order of the authorities, courtier, cross tie, customs duties, daily duties, duties, eightieth, equities, family tie, festivities, fiftieth, formalities, fortieth, frontier, impatience, impatient, inpatient, intelligence quotient, liabilities, liabilities side, necessities of life, necktie, niceties, nightie, ninetieth, outpatient, outpatient clinic, pantie, panties, partier, patience, patient, profundities, propertied, quotient, run into difficulties, satiety, securities, seventieth, [Show less / more]
Results found in Norwegian dictionary
nortie
engmening [v]: remain silent, keep quiet
spamening [v]: callarse
swemening [v]: tiga
Derived terms:femtiende, fortie, førtiende, hostie, initiere, nittiende, på krigsstien, partielt, patiens, portier, sekstiende, syttiende, spatie, tangentiell, tiender, tie-break, tiende, trettiende, diplomatiet, stilletiende, stilltiende, årtier, eksponentiell, tie i hjel, fortielse, være på krigsstien
Example:
 1. Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
 2. Tre år med Reagan - kjernefysisk uansvarlighet... å tie i en slik situasjon er ikke patriotisme, men uansvarlighet.
 3. Desmond Tutu har vist at det å kjempe for fredens sak, ikke er å tie til uretten, men å vekke samvittighetene, gjøre harmen over uretten større, stålsette viljene og inspirere menneskeånden så den kjenner både sitt verd og sin seierskraft.
 4. Dette er et første steg i samarbeidet mellom KG Tekniske og Telettra, sier disponent Gunnar Heggernes i KG Tekniske, som importerer utstyr fra det amerikanske telekommunikasjonsselskapet TIE.
 5. Ikke så lett å tie stille nå, kan dere tro, repliserte Per Aabel, som derefter ble overlatt ordet fritt.
 6. Jo mer man erkjenner at Kirken ikke kan være politisk nøytral enten den velger å tale eller å tie, desto viktigere blir det å holde fast på balansen mellom kirkelig profetisk tale og almindelige politiske erklæringer.
 7. Klarer du å tie om det du vet overfor kona ?
 8. Når sovjetiske aksjoner truer freden, forbryter seg mot avtaler eller tramper på normer som er fundamentale for den siviliserte verden, hverken kan eller vil vi tie, fremholdt Reagan.
 9. Slike trusler mot skolebarn er sendt rundt også iår, men skolemyndighetene har valgt å tie om dem, forteller Gerd Fleischer, leder av Innvandrerbarnas Foreldreunion.
 10. Vi har gjort det klart at Magnar ikke bare skal moderere seg, men tie fullstendig stille.
 11. Alle avslagene er også grunnen til at styret i stiftelsen denne gang valgte å tie om mulighetene for å kunne kjøpe det tidligere aldershjemmet i Løten.
 12. Arne Scheie må tie stille fordi NRKjournalister også er pålagt å følge arbeidsmiljøloven.
 13. Arne Scheie måtte igår tie stille under det første rennet i den tyskøsterrikske hoppuken fordi også NRKjournalister er pålagt å følge arbeidsmiljøloven.
 14. Avsettelsen av Børre Knudsen som sogneprest i Balsfjord har ikke fått statskirkemotstanderen og fanebæreren i kampen mot den såkalte fosterdrapsloven til å tie.
 15. Chiles myndigheter kaster bort tiden hvis de forsøker å få Ines Vargas til å tie.
 16. De fleste velger å leve og tie med sine problemer, og det hender ikke så rent sjelden at personalet ved helsestasjonene må ta affære når de ser at depresjonen blir for tung å bære.
 17. De har gledet seg i dagevis til disse timene på toget, til å komme i prat med et par ukjente mennesker, eller kanskje til for en gangs skyld å kunne tie helt stille og bare se på folk og landskaper.
 18. Deler han ikke Kirkens tro får han tie, eller utbre sine meninger annetsteds enn på Kirkens prekestol.
 19. Den at jenter skal ta seg pent ut, smile pent, og stort sett tie og samtykke i det meste.
 20. Den nekter å tie som følge av et kompromiss i nasjonalforsamlingen.
 21. Den privilegerte situasjon vi har, i et land der ytringsfrihet er en selvfølge, gir oss et desto større ansvar for å si fra, og ikke tie i makelighet, når ytringsfriheten krenkes.
 22. Derfor vil han neppe kunne tie om han skulle gjøre alvor av sine undersåtters reiseplaner.
 23. Dermed har det liten hensikt å tie det er langt bedre å tilby sin egen versjon i håp om å kunne konkurrere.
 24. Det eneste han kan gjøre er å tie og gruble og ane.
 25. Det var en amerikansk kunsthandler som sørget for at konkurrentene til slutt måtte tie, og selv kunne notere seg for samtlige av de fem Munchene som var fremme.
 26. Efter at Bente Bømark vant første sett med 7 - 0 på tie break mot Lena Falck, satte hun Stavanger - spilleren ordentlig på plass med 6 - 0 i det andre.
 27. Efter den salven burde vel en magister ha vett til å tie, men til Holbergs pris våger jeg å si litt mer.
 28. Eller ved å tie og ødelegges innvendig av skyld for det som skjedde med deres kjære.
 29. Er ikke prisen vi betaler å tie om Afghanistan, om knebling av Helsingforskomiteen og Charter 77, av Sakharov og alle opposisjonelle forøvrig ?
 30. Et ansvar som ikke ivaretas ved å tie.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engti
engtic
engtide
engtied
engtier
engtile
engtime
Your last searches:
 1. tie


Tie was recognized as a English verb

Infinitive: (To) tie
Gerundio: tying
Past participle: tied
Indikative
1. Present
 • i
  tie
 • you
  tie
 • he
  ties
 • we
  tie
 • you
  tie
 • they
  tie
8. Perfect
 • i
  have tied
 • you
  have tied
 • he
  has tied
 • we
  have tied
 • you
  have tied
 • they
  have tied
2. Imperfect
 • i
  tied
 • you
  tied
 • he
  tied
 • we
  tied
 • you
  tied
 • they
  tied
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had tied
 • you
  had tied
 • he
  had tied
 • we
  had tied
 • you
  had tied
 • they
  had tied
4a. Future
 • i
  will tie
 • you
  will tie
 • he
  will tie
 • we
  will tie
 • you
  will tie
 • they
  will tie
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have tied
 • you
  will have tied
 • he
  will have tied
 • we
  will have tied
 • you
  will have tied
 • they
  will have tied
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would tie
 • you
  would tie
 • he
  would tie
 • we
  would tie
 • you
  would tie
 • they
  would tie
12. Conditional perfect
 • i
  would have tied
 • you
  would have tied
 • he
  would have tied
 • we
  would have tied
 • you
  would have tied
 • they
  would have tied
Subjunctive
6. Present
 • i
  tie
 • you
  tie
 • he
  tie
 • we
  tie
 • you
  tie
 • they
  tie
13. present perfect
 • i
  have tied
 • you
  have tied
 • he
  have tied
 • we
  have tied
 • you
  have tied
 • they
  have tied
past
 • i
  tied
 • you
  tied
 • he
  tied
 • we
  tied
 • you
  tied
 • they
  tied
plu
 • i
  had tied
 • you
  had tied
 • he
  had tied
 • we
  had tied
 • you
  had tied
 • they
  had tied
Imperative
Affirmative
 • you
  tie!
 • we
  Let's tie!
 • you
  tie!
Negative
 • you
  don't tie! (do not tie)!
 • you
  don't tie! (do not tie)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag initial
2 Flag pay up
3 Flag hoarder
4 Flag heap
5 Flag adress
6 Flag tyngd
7 Flag kidney stone
8 Flag persona clave
9 Flag utadvendthet
10 Flag som kan ersättas
11 Flag reservado
12 Flag workaholic
13 Flag in conjunction with
14 Flag plug
15 Flag koncentrisk
16 Flag descorazonado
17 Flag vigor
18 Flag snurrad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6752 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1820 - seconds.

mobiltelefon