logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tilkoblet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortilkoblet
engelectricity [a]: connected
spaelectricity [a]: conectado
sweelectricity [a]: ansluten
Synonyms:aktiv, i bruk, i drift, i gang, operativ, opptatt, skrudd på, slått på
Anagrams:koblet til
Example:
 1. Alle apparater som er tilkoblet telenettet skal godkjennes av Televerket.
 2. I første omgang vil vi derfor henstille til alle som har septiktanker, om frivillig å sørge for at de blir tilkoblet kloakkledninger som går til VEASrenseanlegget på Bjerkås.
 3. Ønsker man å gardere seg ekstra, kan ens private anlegg bli tilkoblet Falken eller Securitas, de eneste alarmsentraler som er godkjent av Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd.
 4. Bebyggelsen blir tilkoblet Søndre Nordstrand fjernvarmeanlegget, som forsyner husene både med varme og varmt vann.
 5. Brannvarslere som er direkte tilkoblet vår sentral utløser ofte alarmen på grunn av lynnedslag.
 6. Datasystemet registrerer feilen og melder fra om den på en skriver vi har tilkoblet anlegget.
 7. De avsporede vognene ble koblet fra og en ny vogn ble tilkoblet på Kongsvinger stasjon.
 8. De første abonnenter er tilkoblet nettet, og innen nyttår regner man med at ca. 200 husstander vil få tilbud om tilkobling, skriver Agderposten.
 9. Denne telefonen er betjent fra kl. 10 til 12, og resten av døgnet er den tilkoblet en automatisk telefonsvarer.
 10. Det eneste vidnet saksøker nu vil føre, er en telefonmontør som angivelig skal ha sett avlyttingsutstyr tilkoblet hans telefon.
 11. Det ryker fra en EKGelektrode tilkoblet pasienten.
 12. Det tidspunktet ble tidlig forskjøvet, slik at byråene i pilotprosjektet ble tilkoblet ifjor.
 13. En tilkoblet dataenhet beregner fortløpende verdien av målingene og omsetter disse på farveskalaen, hvor hver farve representerer en viss mengde blod.
 14. En vanlig søppelcontainer med utskårne hull med hønsenetting tjener som avsiler for vann og gress og står på land tilkoblet lastebil.
 15. Helt siden fødselen hadde gutten vært svak, og kuvøsen var hele tiden tilkoblet respirator.
 16. Hittil er ca. 50 norske reisebyråer tilkoblet det svensk / norske SMARTsystemet.
 17. Hyttene er tilkoblet sentralvarmeanlegg og har dusjmulighet.
 18. I Asker blir det en forholdsvis større del av befolkningen som vil bli tilkoblet det nye vannverket.
 19. I stedet for 230 volt ble det tilkoblet en spenning på 400 volt - en altfor høy belastning for mange elektriske apparater som sto på.
 20. I tillegg lærte verden at DnC stilte kurser raskt, bl.a. ble Reuters terminalsystem koblet rett inn i DnCs datahjerne, slik at alle banker som var tilkoblet, kunne få DnCs ajourførte bilde, mens andre banker kanskje bare ajourførte sitt bilde manuelt hver halvtime.
 21. Ialt er ca. 11 pst. av landets husstander med TVmottagere tilkoblet bredbåndsanlegg.
 22. Kvitteringsskriver og kredittkortleser blir tilkoblet først like efter nyttår.
 23. Leilighetene har dusj og wc, og er tilkoblet offentlig kloakknett.
 24. Likevel regner vi med at de første vil bli tilkoblet igjen i løpet av kvelden.
 25. Litt i overkant av 300 000 norske hjem er tilkoblet fellesantenneanlegg og kabelanlegg, men under halvparten av disse hjemmene er tilkoblet anlegg med såkalt bredbåndskapasitet en annen, nødvendig forutsetning som må settes til et drivverdig formidlingsnett for betalTV.
 26. Men Nicolay må bli i pustemaskinen som er tilkoblet kuvøsen, ennå en stund, sier assisterende overlege Asbjørn Langslet på barneavdelingen på Ullevål sykehus til Aftenposten tirsdag kveld.
 27. Men det er helt klart at den nye forurensningslov som kom i 1983, gir oss adgang til å kreve at alle husstander i Bærum blir tilkoblet, sier han.
 28. Men varslingssystemer har man øynene åpne for, og da svært gjerne tilkoblet en databank.
 29. Morgenflyet fra Bodø til Oslo ble igår over fire timer forsinket fordi redningssklien, som sitter tilkoblet i døren, plutselig ramlet ut.
 30. Nicolay og Kristoffer har mindre behov for hjelp av pustemaskinen som er tilkoblet kuvøsen, så pleierskene som mener å registrere fremgang fra dag til dag, har nok rett, sier Langslet.
Similar words:
nortilkoble
nortilkople
engtillable
nortidoble
nortiljuble
nortilkalle
nortilkobling
Your last searches:
 1. tilkobletLast searches

# NAL Term
1 Flag läderartad
2 Flag ljusstråle
3 Flag påkalla
4 Flag djävel
5 Flag dragkamp
6 Flag famntag
7 Flag rökslöja
8 Flag heksagonal
9 Flag serenitet
10 Flag skrinda
11 Flag for
12 Flag treklöver
13 Flag färgäkta
14 Flag förgasare
15 Flag himlakropp
16 Flag play on
17 Flag offert
18 Flag kasuistik

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8939 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6955 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2362 - seconds.

mobiltelefon