logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tilpasningsevne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortilpasningsevne
enggeneral [n]: adaptability
spageneral [n]: adaptabilidad [f]
swegeneral [n]: anpassningsförmåga
Example:
 1. Det må være et minstekrav i tilpasningsevne til høyere utdannelse, sa han, og mente dessuten at man måtte forberede seg på mange muligheter.
 2. Fiskerne har en kolossal tilpasningsevne, men som samfunn har vi også et ansvar for bosetningen langs kysten.
 3. De har en fantastisk tilpasningsevne !
 4. Det samme kan være en styrke for meg som politiker impulsivitet betyr stor tilpasningsevne, jeg kan raskt endre et opplegg om nødvendig.
 5. En rettferdig fordeling av ofrene tyder også på en viss sosial tilpasningsevne.
 6. I likhet med den fremdeles ukjente Winston hadde jeg dårlig tilpasningsevne, og det førte oss nærmere hverandre.
 7. Men så må naturens tilpasningsevne ha trått i kraft, for de meterhøye skuddene fikk sidegrener helt nede ved jorden og oppover, og dette året bugner det av bær, store, halvspisse og saftige.
 8. Nystedt har fantasi og tilpasningsevne, men fremfor alt har han integritet.
 9. Når man tenker på hvilken enorm tilpasningsevne de forskjellige vekstene egentlig har, burde vi jo ha gode forutsetninger, mener denne eksperten med direkte nærkontakt med grasrota.
 10. Valget av ham skjedde til tross for den kritikk som han ble møtt med, fremfor alt fra hans egne, men også utenfra - folk som hevder at han foruten å føre en for stram hånd i kirken, viser betydelig tilpasningsevne i forhold til myndighetene.
 11. AIDSviruset har en meget stor tilpasningsevne avhengig av hvilket miljø det opptrer i.
 12. Da Solberg efter et halvt år reiste hjem fra Mionnay, hadde han et brev i lommen med så rosende ord om hans mot, arbeidsvilje og tilpasningsevne at han rødmer når man spør ham ut.
 13. Det virker generelt å være en bedre tilpasningsevne såvel i de nye industrialiserte land som i OECDlandene.
 14. Efterhvert som utviklingen skrider frem med større og større tempo, vil det bli stilt økende krav til den enkelte i form av tilpasningsevne og kreativitet.
 15. Forfatterne av rapporten mener at arbeidskraftens tilpasningsevne og dens evne til å utvikle nye, faglige dyktigheter er viktigere enn mobiliteten i seg selv.
 16. Om gradestokken viser pluss fem og det drypper vått fra grankronene, viser elevene tilpasningsevne til tusen.
 17. SAMARBEIDE kan ofte være vanskelig forsåvidt som det krever tilpasningsevne og - tidvis - oppofrelser fra de deltagende partnere.
 18. Sammen med utdannelsespolitikken tar man sikte på en sterkere tilpasningsevne til skiftende kvalifikasjonskrav i arbeidslivet, fremholdes det.
 19. Store krav ble stillet til hans arbeidskraft og tilpasningsevne, og i eftertid kan man meget vel forstå at sognepresten kunne bli frustrert over lokale forhold og bitter over at hans henstillinger om kapellanhjelp ikke førte frem.
 20. Troen på menneskets uforlignelige tilpasningsevne.
Similar words:
nortilpasningsegnet
nortilpasning
nortilpasningsledelse
Your last searches:
 1. tilpasningsevneLast searches

# NAL Term
1 Flag inngangsport
2 Flag profitör
3 Flag lærerinne
4 Flag ice skate
5 Flag cast down
6 Flag födelseort
7 Flag flujo de dinero
8 Flag i grunden
9 Flag oppholdende
10 Flag tunna ur
11 Flag i clinch
12 Flag accentuerad
13 Flag hjertelig takk
14 Flag amplifier
15 Flag parquet
16 Flag barca
17 Flag give a sign
18 Flag forense

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 789 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3770 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 912 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1583 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4433 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5323 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5648 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4732 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5297 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9417 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1632 - seconds.

mobiltelefon