logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for ting:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engting
nor
spa
swe
Results found in Norwegian dictionary
norting
engikke-fysisk sak [n]: thing
formål [n]: article, thing, object
spaikke-fysisk sak [n]: cosa [f]
formål [n]: artículo [m], objeto [m], cosa [f]
sweikke-fysisk sak [n]: ting
Synonyms:
 1. det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, emne, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), tingest
 2. forsamling, forum, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, treff, utvalg
Derived terms:absolutt ingenting, absolutt ingen ting, allting, pusting, pustings-, gjenhenting, gjenkasting, gjenopprusting, attersting, avdunsting, avkasting, avretting, avsalting, bueskyting, beskyting, betinget, betingelse, betingelser, beiting, bryting, bunting, det gjør meg ingenting, fekting, fiskebeinsting, flirting, flytting, for avhenting, utsletting, fribryting, firfoting, gjetting, gjettings-, hosting, ingenting, innsalting, innsprøyting, korssting, lovfesting, lasting, lede til ingenting, lemlesting, leirdueskyting, lufting, måltid for henting, marketing, marksetting, minneting, minneverdige ting, neglebiting, noen ting, [Show less / more]
Wiki:Ting har flere betydninger: - Legemlig gjenstand (fast eiendom eller løsøre), se gjenstand. - Anliggende, forhold, se sak. - Synonym for partikulare i filosofien, se type/ting-distinksjonen.
Example:
 1. Det er mange ting vi må tenke på.
 2. Det er overraskende at han skal ha sagt slike ting om meg.
 3. «Det er menneskelig å feile, men det trengs en datamaskin for virkelig å rote ting til» - Farmers Almanac, 1978
 4. Fortalte du ham ikke noen ting?
 5. Det kan være en fordel for meg å gjøre ting på denne måten.
 6. Du har aldri tid til viktige ting!
 7. Dette er en viktig ting for dere alle.
 8. Lærere får faktisk penger fra det offentlige for andre folks slit og strev. På arbeidsplassen til læreren får han utdelt en arbeidsgjeng første arbeidsdag. Arbeidsgjengen kalles klasse og jobber som regel seks timer fem dager i uken. En klasse består av arbeidere, populært kalt elever, og disse er i de fleste tilfeller like gamle som sine medelever. Men én ting må du merke deg: Som regel er ikke elevene eldre enn 16 år og samtidig gjerne så unge som seks. Du tenker vel det samme som meg? Det er rett og slett snakk om barnearbeid!
 9. Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
 10. Jeg tror at i dag, er det like viktig hvordan du gjør ting, som resultatet av det du gjør.
 11. To ting er uendelige: universet og menneskets idioti. Men med hensyn til universet, er jeg ennå ikke helt sikker.
 12. Folk har en tendens til å fordømme ting de ikke vet mye om.
 13. Jeg syns folk har en tendens til å fokusere på feil ting.
 14. Det er få ting som krever så mye tålmodighet som å lære seg et språk.
 15. Hun retter oppmerksomheten bare mot den ytre side av ting.
 16. Det som utgjør forskjellen mellom positiv og negativ tenkning, er hva vi fokuserer på. Når vi tenker på vakre ting, eller våre sjanser for å oppnå noe godt, så fokuserer vi våre tanker på gode, nyttige og positive ting. Jo mer vi fokuserer på positive tanker, jo mer skaper vi vakre ting rundt oss.
 17. Positiv tenkning er en mental holdning om å se den fordelaktige siden av ting.
 18. Vi snakket om mange ting.
 19. Jeg vil nevne en ting til.
 20. På denne anledning, vil jeg nevne en ting til.
Results found in Swedish dictionary
sweting
engicke-fysisk sak [n]: thing
föremål [n]: article, thing, object
noricke-fysisk sak [n]: ting
spaicke-fysisk sak [n]: cosa [f]
föremål [n]: artículo [m], objeto [m], cosa [f]
Synonyms:
 1. objekt, grej, pryl, sak, tingest, saker, pinal
 2. jox, föremål, manick, mojäng, grunka
 3. artikel, fenomen, moj
Derived terms:absolut ingenting, allting, antingen ... eller, bålgeting, båtflykting, betingad, betingelse, betingelser, det gör mig ingenting, flykting, fördetting, fyrfoting, geting, getingbo, ingenting, lätting, leda till ingenting, mångfoting, marketing, minnesvärda ting, någonting, obetingad, obetingat, ockulta ting, petting, släkting, solsting, sticka sin hand i ett getingbo, sting, stinga, stingrocka, tingest, tingshus, tusenfoting, vällusting, vara utled på allting, oäkting, bekanting, illbatting, dagtinga, feting, flyktingkula, nånting som är gratis, ingenting omöjligt, tingeltangel, kätting, stingslig, meeting, tingsförhandling, snyting, [Show less / more]
Example:Du har verkligen skakat om saker och ting här.|Saker och ting förändras, Mary.|Jag klarar av att ta hand om saker och ting själv.|För efter två år får man arbeta hårt för att hålla igång saker och ting.|så att jag kan få saker och ting gjorda.|Jag ringer dig så fort saker och ting släpper lite.|Inte om vi reder ut saker och ting.|Du är ett ting, en konstruktion.
Similar words:
engtin
engtint
engtiny
spatina
spatino
swetig
swetina
Your last searches:
 1. ting


Ting was recognized as a English verb

Infinitive: (To) ting
Gerundio: tinging
Past participle: tinged
Indikative
1. Present
 • i
  ting
 • you
  ting
 • he
  tings
 • we
  ting
 • you
  ting
 • they
  ting
8. Perfect
 • i
  have tinged
 • you
  have tinged
 • he
  has tinged
 • we
  have tinged
 • you
  have tinged
 • they
  have tinged
2. Imperfect
 • i
  tinged
 • you
  tinged
 • he
  tinged
 • we
  tinged
 • you
  tinged
 • they
  tinged
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had tinged
 • you
  had tinged
 • he
  had tinged
 • we
  had tinged
 • you
  had tinged
 • they
  had tinged
4a. Future
 • i
  will ting
 • you
  will ting
 • he
  will ting
 • we
  will ting
 • you
  will ting
 • they
  will ting
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have tinged
 • you
  will have tinged
 • he
  will have tinged
 • we
  will have tinged
 • you
  will have tinged
 • they
  will have tinged
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would ting
 • you
  would ting
 • he
  would ting
 • we
  would ting
 • you
  would ting
 • they
  would ting
12. Conditional perfect
 • i
  would have tinged
 • you
  would have tinged
 • he
  would have tinged
 • we
  would have tinged
 • you
  would have tinged
 • they
  would have tinged
Subjunctive
6. Present
 • i
  ting
 • you
  ting
 • he
  ting
 • we
  ting
 • you
  ting
 • they
  ting
13. present perfect
 • i
  have tinged
 • you
  have tinged
 • he
  have tinged
 • we
  have tinged
 • you
  have tinged
 • they
  have tinged
past
 • i
  tinged
 • you
  tinged
 • he
  tinged
 • we
  tinged
 • you
  tinged
 • they
  tinged
plu
 • i
  had tinged
 • you
  had tinged
 • he
  had tinged
 • we
  had tinged
 • you
  had tinged
 • they
  had tinged
Imperative
Affirmative
 • you
  ting!
 • we
  Let's ting!
 • you
  ting!
Negative
 • you
  don't ting! (do not ting)!
 • you
  don't ting! (do not ting)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag avstenge
2 Flag arrollarse
3 Flag licitador
4 Flag aloof
5 Flag fetlagd
6 Flag kupidon
7 Flag plantear
8 Flag vurderende
9 Flag afijo
10 Flag conform
11 Flag topas
12 Flag sculpture
13 Flag de poca calidad
14 Flag hasselnøtt
15 Flag veirekkverk
16 Flag complaint
17 Flag cacicada
18 Flag atentado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1617 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8911 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2304 - seconds.

mobiltelefon