logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for toksikologi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortoksikologi
engmedicine [n]: toxicology
spamedicine [n]: toxicología [f]
swemedicine [n]: toxikologi
Wiki:Toksikologi (sammensatt av de greske ordene toxicos og logos = læren om gifter) er studiet av de negative effekter kjemikalier har på levende organismer.[1] Toksikologi er studiet av symptomer, mekanismer, behandling og avdekking av forgiftninger, spesielt forgiftning av mennesker.
Example:
 1. Det er professor Odd G. Nilsen ved Institutt for farmakologi og toksikologi som har koordinert de grundige og omfattende undersøkelsene av arbeidsmiljøet ved Travenolbedriften.
 2. Dette går klart frem av undersøkelser som er utført på Institutt for farmakologi og toksikologi ved Norges veterinærhøgskole.
 3. Et prosjekt, som Institutt for farmakologi og toksikologi ved Norges Veterinærhøyskole har gjennomført i samarbeide med Statens Plantevern, viser at det tar mellom tre og fem år før innholdet av DDT er halvert i et marint miljø.
 4. Forskningssjef, dr. philos. Frode Fonnum beskikkes som professor II i toksikologi ved Universitetet i Oslo fra den dag departementet bestemmer, dog ikke ut over et tidsrom av fem år.
 5. Forskningssjef dr. philos. Frode Fonnum er beskikket til professor II i toksikologi og forsker cand. real. Anton Eliassen til professor II i meteorologi ved Universitetet i Oslo.
 6. Her finnes institutt for farmakologi og toksikologi og 12 andre institutter, som holder til i tilsammen ti bygninger.
 7. Ved Veterinærhøgskolens institutt for farmakologi og toksikologi har man et eget laboratorium for miljøtoksikologi der disse analysene av morsmelk er blitt gjennomført.
 8. Ved Yrkeshygienisk Institutt i Oslo reageres det kraftig på beroligende ekspertuttalelser fra Statens institutt for strålehygiene og Institutt for farmakologi og toksikologi i Trondheim i denne saken.
 9. IngerLise Hansteen har publisert mange sentrale videnskapelige arbeider både innenfor klinisk genetikk og industriell toksikologi og har vært en sentral støttespiller i oppbyggingen av faget yrkesmedisin i Norge.
 10. Jynge, Per førsteamanuensis Institutt for farmakologi og toksikologi, Universitetet i Trondheim.
 11. Siden har hennes bidrag til og betydning for å innarbeide genetikk i industriell toksikologi bare øket, både i norsk, nordisk og internasjonal sammenheng.
Similar words:
swetoxikologi
nortoksikomani
engtoxicology
swetokskalle
swetokstolle
Your last searches:
 1. toksikologiLast searches

# NAL Term
1 Flag arkaisere
2 Flag arbeidssted
3 Flag arkadisk
4 Flag novata
5 Flag arkadisk
6 Flag arbeidsstasjon
7 Flag arkade
8 Flag rivalisere om
9 Flag høyt utviklet
10 Flag arkade
11 Flag likhus
12 Flag arbeidsslave
13 Flag tourist
14 Flag arkad
15 Flag arbeidsskift
16 Flag tufter
17 Flag arbeidsrom
18 Flag dunkelt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 518 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3033 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 716 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1378 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4250 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5135 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5409 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4516 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5108 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9067 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1347 - seconds.

mobiltelefon