logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for toppidrett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortoppidrett
engsports [n]: top-class sport, big-time sport [informal]
spasports [n]: deporte de alta competición [m]
swesports [n]: toppsport
Wiki:For skolefaget, se Toppidrett (skolefag) Toppidrett eller eliteidrett er begrep som nyttes for all konkurranseidrett som tilhører det høyeste nivået internasjonalt. For noen vil også det høyeste nivået nasjonalt kvalifisere som toppidrett. Begrepet brukes også for de utøverne som trener systematisk og målrettet på en slik måte at det ligger til rette for å nå dette høyeste nivået.
Example:
 1. Norsk toppidrett er i ferd med å bli strøket av verdenskartet.
 2. Prosjekt 88 er et resultat av innstillingen Vilkårene for toppidrett i Norge som ble lagt frem for idrettstinget i 1980.
 3. - Dette er toppidrett fullt på høyde med det som utøves i toppskiktet i vanlig idrett, sier formannen i Norges Idrettsforbund, Ole Jacob Bangstad, til NTB efter de to første dagene av handicaplekene i Innsbruck.
 4. Det er klart problemene i norsk toppidrett også er vårt ansvar.
 5. Det er lite jeg kan gjøre direkte for den aktive toppidrett, men en fordobling kan vel være et rimelig mål, mener Carl E. Wang.
 6. Det svinger alltid i idretten, det er vanskelig å holde seg på topp, sier utdannelsessjefen som ugjerne snakker om seg selv, men som gjerne snakker mye og lenge om prosjektet som skal forsøke å redusere svingningene i norsk toppidrett.
 7. Er det vanskelig å kombinere barn med toppidrett ?
 8. Instituttet skal også være et tilbud til dem som driver toppidrett, sier doktor Nilsson.
 9. Jeg anser det som meget realistisk at vi skal greie et medlemstall på 10 000 fordelt på 350 lag, og vi er beredt til å realisere våre planer for såvel masse som toppidrett.
 10. Med alle de interessante prosjektene og tiltakene som er i gang i norsk toppidrett, og ikke minst norsk toppfotball, er jeg ikke i tvil om at vi nå er inne i en av de viktigste periodene i norsk idretts historie.
 11. Med den raske utviklingen og nivåhevningen i internasjonal toppidrett er det klart at dersom man skal hevde seg ved neste korsvei, f.eks. VM om to år eller OL om fire år, må man ikke ta utgangspunkt i dagens prestasjonsnivå når man skal sette sine mål.
 12. Norsk toppidrett er vaklende og vil ikke overleve den knallharde internasjonale konkurransen de kommende år, med mindre det skjer noe.
 13. Om det er blitt mumlet i krokene om at jeg blir daglig leder for Prosjekt 88 kan det rett og slett skyldes at arbeidet med toppidrett ligger under utdannelsessjefen, sier Thor Ole Rimejorde - som har vært utdannelsessjef i Idrettsforbundet siden 1974.
 14. Riktignok har vi liten praksis på dette området, men det har ikke hendt at vi helt har sett bort fra alle regler, for eksempel med hensyn til botidskrav, på grunn av toppidrett.
 15. Setter norsk toppidrett seg høye nok mål ?
 16. Så alt er bare fryd og gammen i norsk toppidrett ?
 17. 1984 er i mangt og meget et gjennombruddsår for toppidrett i Norge.
 18. Arbeidet med toppidrett skal prioriteres, Skaset mener at deres prestasjoner er grunnlag for normering nasjonene mellom.
 19. Bruker vi dette bildet, er det ingen tvil om at TVsporten bruker store ressurser til å bringe toppidrett hjem i stuene til folk.
 20. DESSVERRE er bruk av medikamenter noe som hører dagens toppidrett til.
 21. Da må vi vurdere om vi skal drive toppidrett, sier Willy Vraalsen, formann i Oppsal IF.
 22. De er de eneste rene amatørene ; ikke bare i den forstand at de ikke mottar penger, som fortsatt har en plass i norsk toppidrett !
 23. Debatten om hva TVsporten bør inneholde, dreier seg nemlig om langt mer enn om hva Øyvind Johnssen bør si, og ikke si, når han kommenterer toppidrett.
 24. Denne kanskje viktigste maktfaktor i norsk toppidrett - ved siden av Idrettsstyret skal ha valg på nytt styre i løpet av mars måned.
 25. Det er heller ingen tvil om at de østlige landene har mye å lære bort når det gjelder målrettet satsing og systematisk arbeid med toppidrett.
 26. Det er ikke bare i toppidrett vi bør se opp til jentene her i Norge.
 27. Det er klart vi gjerne skulle ha sett at det offentlige tok et større ansvar for finansieringen av norsk toppidrett.
 28. Det har vært OL og EM iår, folk har fått toppidrett via TVskjermen.
 29. Det kan tenkes at muligheten til å drive toppidrett er å betrakte som en tungtveiende velferdsgrunn.
 30. Einar Rasmussen har en masse ideer, og er ikke sikker på at man har funnet den endelige og ideelle modellen for arbeidet med toppidrett.
Similar words:
engtorpidity
engtorpidness
engto pieces
nortopptekst
swetoppunkt
swetoppsport
swetoppmöte
Your last searches:
 1. toppidrettLast searches

# NAL Term
1 Flag snaky
2 Flag krakelere
3 Flag prudentlig
4 Flag avfeie
5 Flag mys
6 Flag grunnriss
7 Flag datamuspilen
8 Flag sliten
9 Flag forsoningspolitikk
10 Flag homonym
11 Flag välvald
12 Flag mime
13 Flag inexorable
14 Flag oktan
15 Flag orgulloso
16 Flag gople
17 Flag insulso
18 Flag dator

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2626 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3260 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3453 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2820 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3423 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5598 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3423 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4020 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6636 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6103 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1812 - seconds.

mobiltelefon