logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tragisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortragisk
enggeneral [a]: tragic
spageneral [a]: trágico
swegeneral [a]: tragisk
Synonyms:dyster, lei seg, melankolsk, beklemmende, bedrøvelig, elendig
Example:
 1. Det er dypt tragisk at den indiske nasjonen og dets folk berøves en leder som har maktet å samle India rundt felles mål og en demokratisk utvikling, sier Palme.
 2. Det som har skjedd er sjokkerende og opprørende, men det er også menneskelig tragisk.
 3. Det ville vært komisk, hvis det ikke var så tragisk, sier en av personene i Strindbergs Dødsdansen.
 4. En tragisk kriminalkomedie om vår perverse hverdag.
 5. Freaks av Tod Browning, klassisk grøsser på Cinemateket, en tragisk parade av fysiske lyter.
 6. Det er derfor tragisk at nettopp de klubbene som driver best sosialt ofte er de ressurssvakeste.
 7. Det er en dypt tragisk sak.
 8. Det er tragisk at en nærradio som har lagt så stor vekt på det journalistiske nivå som Radio Oslo, ikke kan fortsette, sier Langslet til NRKDagsnytt.
 9. Det er tragisk hvis 5000 ansatte i Akergruppen skal lide under at kreditorer og aksjonærer ikke kan bli enige.
 10. Det gjelder noe tragisk som hendte engang ifjor høst.
 11. Dette er et tragisk øyeblikk i organisasjonens historie, fastslo dirigenten, den amerikanske biskop David Preus.
 12. Dreyer begynte å trekke været i Norge, han var ikke så tragisk og dypsindig, men slapp seg løs og improviserte også.
 13. For alle oss som har fulgt det norske ishockeylaget på nært hold her nede, er episoden dypt tragisk og fullstendig uforståelig.
 14. Fordi de påståtte forbrytelser er av rent politisk karakter og ikke på noen måte omfatter vold eller oppfordring til vold, ber vi dere om å hindre en mulig tragisk utgang eller andre vidtrekkende negative følger, het det i petisjonen.
 15. Jeg tror det her dreier seg om en tragisk skjebne, en intellektuelt og menneskelig ubrukt kvinnebegavelse.
 16. Lærerne går en tragisk utvikling i møte.
 17. Men det dreier seg også om et usedvanlig tragisk tilfelle, sa han.
 18. Situasjonen er nærmest tragisk.
 19. Akkurat julestrias siste hektiske innspurt samsvarer vel ikke i særlig grad med tragisk undergangsstemning og Ibsens dybdepsykologi.
 20. Aljekhins rolle i disse årene ble i det hele tatt et nokså tragisk kapitel, og det var dette jeg nå gjerne ville si litt om.
 21. Ambassadebygningen var sårbar som en direkte følge av hva komiteen betegner som et like enkelt som tragisk feilgrep, nemlig fraværet av en barrikade som kunne stanset attentatbilen.
 22. Arne stanset musikken og fortalte at det var gjort et tragisk funn.
 23. At den er tragisk, dømt til vergeløse og hjemløse kår i vår trange og bedervede verden.
 24. At innsatsen hos dem som kjemper for ensidig nedrustning i vest bringer oss nærmere det ragnarokk både barn og voksne frykter, er direkte tragisk.
 25. Både Norges Rederiforbund og Norsk Sjømannsforbund karakteriserer det som har skjedd på Germa Lionel som sterkt opprørende og tragisk.
 26. De ble ikke klar over feilen før imorges, da opprørte abonnenter ringte og lurte på om det skulle bli like tragisk til kvelden.
 27. De slet seg, og man fryktet et øyeblikk et tilsvarende tragisk utfall som under hesteulykken i Lærdal torsdag.
 28. Den amerikanske ambassadøren i Honduras, John Negroponte, har betegnet hendelsen som tragisk og meget alvorlig.
 29. Den finske president Mauno Koivisto hevdet at nyheten om Gandhis død var et dypt sjokk for meg og et tragisk tap for det indiske folk.
 30. Den greske kultur og videnskapsminister lar Aftenposten forstå at hun fortsatt betrakter dette som en trist og tragisk sak.
Results found in Swedish dictionary
swetragisk
enggeneral [a]: tragic
norgeneral [a]: tragisk
spageneral [a]: trágico
Synonyms:dyster, ledsen, melankolisk, beklämmande, bedrövlig, eländig, ledsam
Similar words:
engtragic
nortrafikk
swetrafik
swetropisk
engtracing
engtrack
engtracks
Your last searches:
 1. tragiskLast searches

# NAL Term
1 Flag arbitration award
2 Flag relay
3 Flag bräsering
4 Flag hugge
5 Flag mockaskinn
6 Flag sorl
7 Flag stucco
8 Flag sick
9 Flag dobbeltspill
10 Flag ungroup
11 Flag ser derrotado
12 Flag ofte
13 Flag añico
14 Flag group
15 Flag dra seg ut
16 Flag sonlig
17 Flag klangfull
18 Flag avfärdande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 431 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2287 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7630 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2029 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2620 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5545 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6364 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6869 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1801 - seconds.

mobiltelefon