logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for transplantasjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortransplantasjon
engmedicine [n]: graft
spamedicine [n]: injerto [m]
swemedicine [n]: transplantation
Wiki:Ved en transplantasjon overfører man vev eller organer, et transplantat, fra samme (autotransplantasjon), eller et annet, individ. Normalt skjer dette fra/til individ av samme art (allotransplantasjon), men det er også mulig å overføre enkelte typer vev fra/til ulike arter (xenotransplantasjon). Det er også teknisk mulig å overføre hele organer på tvers av artene, f.eks.
Example:
 1. Håpet er omtrent det samme ved hver transplantasjon.
 2. Så også når det gjelder transplantasjon.
 3. Bortsett fra overføring av organer mellom eneggede tvillinger, vil transplantasjon av levende vev alltid resultere i svakere eller sterkere avstøtningsreaksjoner.
 4. Christian Barnard, som gjennomførte den første vellykkede transplantasjon av et menneskehjerte, har tidligere eksperimentert med apehjerter, men han gav opp da han støtte på avvisningsreaksjoner, som han ikke fant noen løsning på.
 5. Da Thierry ikke meldte seg, måtte legene ty til aller siste mulighet - å foreta en transplantasjon fra den del av Oliviers egen benmarg som ikke var spist opp av kreft ennå.
 6. Danmark har ti års erfaring med transplantasjon av egg på stofe.
 7. De siste 14 dager før han ble operert, var han blitt merkbart dårligere, og han mente selv at en transplantasjon var den eneste mulighet han hadde til å leve.
 8. De tre professorene er enige om at transplantasjon av hele øyet aldri vil bli aktuelt - da må man nok transplantere det meste av hjernen samtidig !
 9. Den første transplantasjon ble utført på en trønderkvinne.
 10. Der var andre operasjonsmuligheter enn transplantasjon.
 11. Det er første gang man har benyttet et apehjerte under en transplantasjon på et spebarn.
 12. En ting er at en transplantasjon koster bare omkring en tredjedel, en annen at pasientene får et langt lettere liv efter en transplantasjon.
 13. Heldigvis er behovet for transplantasjon av organer fra aper lite.
 14. Hun døde av komplikasjoner som man også av og til ser efter transplantasjon av organer fra mennesker.
 15. I tillegg fjerner de nye retningslinjer kravet om at fremtidige mottagere av det kunstige hjerte må ha vært klassifisert som kritisk hjertesyke i åtte uker før en transplantasjon kan finne sted.
 16. Jervell kritiserer fremgangsmåten fordi operasjonen ble foretatt av en lege som aldri hadde foretatt noen transplantasjon på mennesker.
 17. Men transplantasjon av et bavianhjerte var forberedt i lang tid med tanke på at en slik situasjon kunne oppstå.
 18. Men vi kan ikke følge Jervell i hans anklage om at vedkommende lege ikke hadde utført transplantasjon på mennesker før.
 19. Operasjonen ble foretatt av en lege som aldri hadde foretatt noen transplantasjon på mennesker.
 20. Professor Jervell viser til identitetsproblemer og problemer med jegfølelsen som et menneske med et bavianhjerte kan komme til å oppleve, og overlege Frøysaker er ikke fremmed for problemstillingen som går på at transplantasjon av organer fra dyr til mennesker kan skape identitetsproblemer.
 21. På vegne av Norges almenvitenskapelige forskningsråds etiske råd går han ut mot slike forsøk med transplantasjon fra dyr til mennesker og slår til lyd for forbud.
 22. Resultater fra dyreforsøk var oppmuntrende nok til å tro at transplantasjon av et bavianhjerte kunne lykkes.
 23. Teamet ved Loma Linda hadde forberedt seg på en transplantasjon av et bavianhjerte fordi hjerter fra andre barn - heldigvis - sjelden er å finne.
 24. Transplantasjon av et bavianhjerte.
 25. Ved en slik transplantasjon i England nylig levde ikke mottageren så lenge som Baby Fae.
 26. Det utføres ca 100 nyretransplantasjoner pr. år, og transplantasjon av andre organer øker i antall.
 27. I denne forbindelse er det aktuelt å se nærmere på transplantasjon av bukspyttkjertelvev, som inneholder insulinproduserende diabetsceller, sier sjeflege Jens Moe.
 28. Jeg tror ikke den medisinske utvikling med prøverørsbarn, transplantasjon av apehjerter eller prenatal diagnostikk er den største trusel mot menneskeverdet.
 29. Men idag er det mekaniske hjertet en mulighet for mennesker som ikke kan tåle en transplantasjon, for eksempel fordi andre sykdommer hos pasienten gjør at kroppen ikke vil tåle de nødvendige medisiner som må følge en transplantasjon.
 30. Alle andre organer bør være friske for at en transplantasjon skal kunne gjennomføres.
Similar words:
engtransplantation
swetransplantation
nortransmutasjon
nortranspirasjon
nortransplantat
swetransplantat
engtranslation
Your last searches:
 1. transplantasjonLast searches

# NAL Term
1 Flag skjelettere
2 Flag fryspunkt
3 Flag leietaker
4 Flag klage
5 Flag pensamientos profundos
6 Flag nytbar
7 Flag skatte
8 Flag finansiell
9 Flag lard
10 Flag se på
11 Flag vidöppen
12 Flag pañuelo de la cabeza
13 Flag gälla
14 Flag omkring tusen
15 Flag laryngitis
16 Flag coincidir
17 Flag på like fot
18 Flag tykne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 382 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 531 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1174 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2427 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7887 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2741 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5671 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6486 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6994 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2341 - seconds.

mobiltelefon