logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for transplantation:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

engtransplantation
norgeneral [?]: transplantasjon
spageneral [?]: trasplante
swegeneral [?]: transplantation
Synonyms:
  1. [n]: transplant, organ transplant, operation [gt], surgery [gt], surgical operation [gt], surgical procedure [gt], surgical process [gt]
  2. [n]: transplant, transplanting, movement [gt]
Derived terms:nuclear transplantation, somatic cell nuclear transplantation, xenotransplantation
Example:
Results found in Swedish dictionary
swetransplantation
engmedicine [n]: graft
normedicine [n]: transplantasjon
spamedicine [n]: injerto [m]
Wiki:Transplantation är flytt av organ eller vävnad från en kropp till en annan i syfte att ersätta mottagarens skadade eller sviktande organ med donatorns fungerande. Donatorer kan vara levande eller avlidna personer. Blodtransfusion och benmärgstransplantation är speciella fall av transplantation där den transplanterade delen av kroppen är förnybar; i andra fall gäller att den levande organdonatorn antingen har ett till av samma organ (som lungor eller njurar) eller kan donera delar av ett organ.
Similar words:
nortransplantasjon
engtransportation
nortransplantat
swetransplantat
engtranslation
engtransmutation
engtranspiration
Your last searches:
  1. transplantationLast searches

# NAL Term
1 Flag contain
2 Flag sumamente necesario
3 Flag pie
4 Flag skratt
5 Flag ulydighet
6 Flag som om
7 Flag leasing
8 Flag fosforhaltig
9 Flag rotere
10 Flag oppdaterte
11 Flag homeopati
12 Flag nivå
13 Flag pluton
14 Flag stilling
15 Flag lås
16 Flag sorgfullt
17 Flag genocide
18 Flag suit

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1727 - seconds.

mobiltelefon