logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tribune:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtribune
norspeech [n]: tribune [u]
spaspeech [n]: tribuna [f]
swespeech [n]: tribun [u]
Synonyms:
 1. [n]: defender [gt], guardian [gt], protector [gt], shielder [gt]
 2. [n]: apse [gt], apsis [gt]
Derived terms:tribuneship
Anagrams:turbine
Wiki:Tribune was a title shared by elected officials in the Roman Republic. Tribunes had the power to convene the Plebeian Council and to act as its president, which also gave them the right to propose legislation before it. They were sacrosanct, in the sense that any assault on their person was prohibited.
Results found in Norwegian dictionary
nortribune
engtale [n]: tribune
spatale [n]: tribuna [f]
swetale [n]: tribun
Derived terms:hovedtribune, talertribune, musikktribune, sittetribune, ståtribune
Wiki:En tribune er et byggverk hvor tilskuere kan sitte eller stå under et arrangement. Spesielt brukt i sport.
Example:
 1. New York Herald Tribune omtalte ham som stormaktenes samvittighet da han døde...
 2. Det er svært vanskelig å stykke opp budsjettet for å få frem et korrekt tall, sier Harold Bateman, en tidligere informasjonssjef for flyvåpenets idrettsavdeling ; tidligere redaktør for det velrennomerte friidrettsbladet, Track and Field News, medarbeider i UPI og Chicago Tribune.
 3. Orwell har fascinert meg helt siden jeg var ung - han har fremdeles ikke passert 60 og jeg leste George Orwells faste spalte i den britiske ukeavisen Tribune.
 4. Vestre sving vil bli ombygget efter såkalt engelsk modell, det vil si at vi får en tribune som vil gå parallelt med dødlinjen frem til det kontorbygget som skal oppreises.
 5. Bekreftes den lavere instans avgjørelse blir dommen oversendt Tribune de Grande Instance, motsvarende norsk byrett, for fullbyrdelse.
 6. Der unge Alexis tidlig fikk smak for vin - og allerede på midten av 20tallet finner vi ham som bidragsyder på dette felt i Parisutgaven av Herald Tribune.
 7. Det er International Herald Tribune som forteller dette i en artikkel om Utviklingsrådets virksomhet.
 8. Det er nærmest utrolig at man likevel inne i en innebygd tribune / restaurant kan glede seg over spennnende og uvisse løp med adskillig god ridning.
 9. Det var det året kong Haakon så hopprennet for første gang fra en nokså kummerlig åpen tribune på vestsiden av bakken.
 10. Dette er noen av resultatene den sveitsiske avis Tribune de Geneve publiserte i slutten av november 1983 som følge av en omfattende rundspørring om værvarslene.
 11. Efter at sesongen var over, ble den gamle ståtribunen revet, og idag står en helt ny, overbygget tribune klar, med en tilskuerkapasitet på rundt 2500.
 12. Efter det amerikanske efterretningskilder har opplyst til Internasjonal Herald Tribune, har 90 prosent av Sovjets import av materialet gått til militære formål.
 13. Efter hva Aftenposten erfarer, forstuet han den ene foten da han kjørte inn i en tribune efter å ha passert mål.
 14. Engelsksproglige International Herald Tribune bragte derimot en trespalters artikkel med bilde på sin førsteside.
 15. For et halvt års tid siden rykket OPU inn en annonse i avisen International Herald Tribune der de gjorde oppmerksom på sitt spesielle tilbud.
 16. Han har sett Aftenposten som en samfunnsinstitusjon, et tilbud om en tribune som gir utsyn til det som skjer, og om en arena der kampen om meningene og verdiene kan utspilles.
 17. Hun deltok ikke i noen sportslig konkurranse, men en stor festival for musikkstuderende ungdom fra hele USA, arrangert av avisen Chicago Tribune.
 18. Idrettshallen skal bli en robust brukshall med en flate på 22,6 ganger 45 meter og bli tilrettelagt for de fleste ballspill, med tribune for ca. 100 personer.
 19. Journalist Pranay Gupte fra New York Times og International Herald Tribune, selv av indisk avstamning, var bekymret over todelingen mellom vestlige journalister kontra ulandsjournalister.
 20. Oppe foran rådhuset, hvor varaordfører Pettersen holdt hyldningstalen, ble de stilt opp på en tribune og hyldet - eftertrykkelig.
 21. Paradoksalt nok sto frihetsknuseren Adolf Hitler tryggere på sin tribune og så Owens triumfere, enn frihetspresident Reagan i sitt glassbur som overvar Owens barnebarns fakkelløp.
 22. På denne tribune var også offisielle representanter fra VestTyskland og Japan.
 23. På det tidspunkt hadde Eirik Kvalfoss klatret opp på en tribune for å få utsikt til standplass.
 24. The Observer, Nouvelles Litteraires, The New York Herald Tribune, Berliner Tageblatt.
 25. USAs holdning til MellomAmerika, slik Mac Nelly i Chicago Tribune oppfatter den.
 26. Bydelsutvalget for Sogn protesterer på det kraftigste mot at det nå skal bygges en tribune på seks etasjer i stedet for fire i vestsvingen på Ullevaal stadion.
 27. Det er ikke godkjent mer enn en fire etasjers tribune ved hovedinngangen i Sognsveien.
 28. Jeg drar av og til ut på Fornebu og får New York Herald Tribune fra fly klokken halv ti.
 29. Myndighetene har godkjent en tribune på fire etasjer, ikke en på seks, mener Eldbjørg Fjære.
Similar words:
engtribute
nortribun
spatribuna
spatribuno
swetribun
engtribe
engtribunal
Your last searches:
 1. tribuneLast searches

# NAL Term
1 Flag nek
2 Flag efterhängsen
3 Flag færøying
4 Flag fjuske
5 Flag skrapelodd
6 Flag procure
7 Flag allusive
8 Flag vieja
9 Flag kufisk
10 Flag swing
11 Flag soporífero
12 Flag skinny
13 Flag aliñar
14 Flag bend
15 Flag sköte
16 Flag fastland
17 Flag Liberal
18 Flag burlarse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 404 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 556 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1199 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2452 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7928 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2177 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2767 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5697 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6513 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7019 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1680 - seconds.

mobiltelefon