logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for trinn:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortrinn
enggeneral [?]: step
spageneral [?]: paso
swegeneral [?]: steg
Synonyms:
 1. etasje, fase, grad, høyde, klasse, nivå, plan, stadium
 2. klasse, klassetrinn, kull (muntlig mening), skoleklasse, studietrinn, årskull (muntlig mening)
Derived terms:fortrinn, trappetrinn, trinn kropp, feiltrinn, fottrinn, opptrinn, klassetrinn, studietrinn
Example:
 1. Huset er bygget som et samarbeidsprosjekt mellom USBL, nærmiljøutvalget og Oslo kommune, og utgjør faktisk bare et første trinn i utviklingen av fellesanleggene i området Rosenholm / Åsbråten.
 2. Høyres totrinns rakett med reklamen som annet trinn er avfyrt, mener Glåmdalen.
 3. Lørdagsbilaget går inn som tredje trinn i raketten vi skjøt ut tidligere på året, med blant annet Lørdagssirkuset og Kanal 1.
 4. Men dersom ikke Sp. og Kr. F. gjør helomvending, vil andre trinn ikke kunne avfyres hverken i denne eller neste stortingsperiode, uansett hvilket regjeringsalternativ som vinner det kommende valget.
 5. Nurre ville legge inn en masse klassiske trinn i rollen.
 6. Ballett er ikke bare øvelser og trinn, den er en dramatisk uttrykksform.
 7. Det er alltid mulig å gå ett trinn høyere opp på stigen, og skape noe enda bedre ; man må hele tiden strebe efter det uoppnåelige.
 8. Det er så godt miljø på Ris, vi ønsker å beholde skolen, sa Birgitte Wyller Berntsen, elev i annet trinn på skolen.
 9. Effektiviseringen i boligbyggingen må gjelde alle trinn i prosessen fra planleggingen starter til nøkkelen står i døren.
 10. Ja, han er ihvertfall adskillig bedre enn jeg var på samme trinn, beretter Egil, som først passerte 70meteren det året han fylte 19.
 11. Neste trinn blir å intensivere utdannelsesarbeidet.
 12. Rosenholm er en barneskole, og vi åpner med en klasse på hvert trinn, men med to førsteklasser.
 13. Trinn for trinn beveger vi oss mot et kontrollsamfunn.
 14. Vi satser først på ungdomstrinnet, med mulighet for senere å gå til lavere trinn.
 15. Vi satser på selskaper på ulike trinn i sin utvikling.
 16. 20 meter i diameter blir vannspeilet, hvilende i en ring av granitt, det hele forsenket i en egen adskilt plassdannelse tre trinn under det omliggende plan.
 17. AF og YS krever et likt prosentvis tillegg på omkring syv prosent på alle trinn fra 1. mai. Statstjenestemannskartellet, som forhandler for LOforbundene i Staten, krever et varierende prosenttillegg som starter på syv prosent på de laveste lønnstrinn og går opp i 7,5 prosent på mellomtrinnene, for derefter å falle til 0 prosent på de fem øverste trinn på tabellen.
 18. AF prioriterer også å heve lønningene for adjunkter i skoleverket ett trinn.
 19. AMERIKA er normalt ikke pensum for første trinn i videregående skole.
 20. Akershus fylkeskommune regner iår med å ha ca. 10 000 kvalifiserte søkere til 7500 elevplasser på første trinn.
 21. Allerede da bestemte han at utbyggingen skulle gå over tre trinn.
 22. Allerede nå foreligger neste trinn i telefonapparatmoderniseringen.
 23. Ambassadør Oliver Miles sa torsdag at han var lettet over at evakueringen var kommet i gang, og at han håpet annet trinn av den ville gå like greit som det første.
 24. Andre arbeidsledere som ikke fikk tillegg ifjor, kreves også hevet et trinn.
 25. Andre trinn bygger på det første, og skal avklare selve jordbruksavtalen i de detaljerte fordelingsforhandlinger.
 26. Annet trinn omhandler selvstyre for palestinerne på Vestbredden og i Gaza.
 27. Annet trinn var stort sett automatikk, for her hadde Stortinget uttrykkelig bestemt at i hvert eneste forsøksområde skulle det gis tillatelse til alle søkere, bare de innfridde de formelle krav.
 28. Ap.s forslag om å overføre en av de tre klasser på hvert trinn i ungdomsskolen, karakteriserte han som urettferdig overfor elevene.
 29. Barnedans, med små, bittesmå ballerinaer i hjerteknusende lysserøe og babyblå tutuer som lærer de første usikre trinn og reverenser.
 30. Barnet har rett til undervisning som skal være gratis og tvungen, i det minste på de grunnleggende trinn.
Similar words:
swetrind
nortrio
swetron
nortrane
nortrang
engtripe
nortrene
Your last searches:
 1. trinnLast searches

# NAL Term
1 Flag premio consuelo
2 Flag hunt down
3 Flag obekymrad
4 Flag elision
5 Flag dekke
6 Flag Hawaii
7 Flag vesícula biliar
8 Flag fudge
9 Flag ofärgad
10 Flag regardless
11 Flag utbjuda till försäljning
12 Flag inntil videre
13 Flag copiosidad
14 Flag human resources
15 Flag tilsidesette
16 Flag horno de panadero
17 Flag Brødrene
18 Flag oppdra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 600 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 282 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 921 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3710 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4563 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4758 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3935 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4536 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7950 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4492 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1597 - seconds.

mobiltelefon