logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tro:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortro
engreligion [n]: faith, creed
forventning [v]: think
avsikt [v]: think
mening [v]: believe, suppose [formal]
religion [v]: believe
akseptere [v]: accept, believe
spareligion [n]: fe [f], credo [m]
forventning [v]: pensar, imaginar
avsikt [v]: creer
mening [v]: creer, considerar, estimar, suponer
religion [v]: creer
akseptere [v]: aceptar, creer
swereligion [n]: tro
Synonyms:
 1. aksel, barre, bom, hevarm, holme, lekte, list, løftearm, mast, raft, raje, , skåte, sleis, slind, spak, sperre, spett, spildre, staur, stokk, trøe, vagle, vektstang, våg
 2. akseptere, anta, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, være av den oppfatning
 3. avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, vedta, ville, ønske
 4. bastant, blir ved sitt, egenvillig, fast, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, sterk, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig)
 5. bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, trofast, troverdig, ubestikkelig, ærlig
 6. gudetro, livssyn, overbevisning, religion, trosretning
 7. lojal, lovlydig, sikker, solidarisk, trygg
Derived terms:albatross, antropocentrisk, antropoid, antropolog, antropologi, antropologisk, antropomorfisme, apostrof, artropode, astrofysikk, astrolog, astrologi, astrologisk, astronaut, astronautikk, astronom, astronomi, astronomisk, atrofi, atrofisk, skulderstropp, skulderstroppløs, brannkatastrofe, sitron, sitron-, sitronsaft, sitronskall, sitronsyre, syklotron, detronisere, en som holder strengt på disiplinen og tror på denne, dobbeltkontroll, dobbeltkontrollere, baktropp, ekkelt troll, elektroencefalogram, elektrode, elektrodynamikk, elektroencefalograf, elektrokardiograf, elektrokardiografi, elektrokardiogram, elektrokjemi, elektrolyse, elektrolytt, elektrolytisk, elektromagnet, elektromagnetisk, elektromagnetismee, elektromotorisk[Show less / more]
Anagrams:rot
Wiki:Tro kan referere til: - Tro (religion) - Ideologi - Idé - Tillit - Trofasthet - «Tro» (sang), av Marie Fredriksson - Trau, særlig mattrau for husdyr - Tro (Alstahaug), øy på Helgeland.
Example:
 1. Alle samfunnsgrupper må få et tilbud om religionsundervisning i samsvar med sin tro og sitt livssyn.
 2. Arnulf Øverland - Det brennende hjerte er muligens en bok efter forlagets hjerte, men jeg har den tro at den ikke helt er det efter Carl Hambros.
 3. Att Norge inom en överskådlig framtid skulle förändra sin EECpolitik i riktning mot ett medlemskap, är svårt att tro, trots antydningar i den riktningen.
 4. Bare en av fire unge er optimister og har tro på fremtiden, mens tre av fire føler seg maktesløse, pessimistiske og lar være å tenke på fremtiden, som synes meningsløs for de fleste.
 5. Bare ved tro gripes syndsforlatelsen og nåden.
 6. Bente Bakke kan da heller ikke tro at Arbeiderpartiet skal ta sitt endelige standpunkt i denne saken før hele utredningen fra åpningstidsutvalget foreligger og før høringsinstansene har uttalt seg !
 7. Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
 8. Denne variant av et skriftsted har, skal man tro sosialantropologen professor Arne Martin Klausen, vært tankegangen bak mye av vestlig utviklingshjelp, fordi man har betraktet utviklingslandenes kultur som akterutseilt i forhold til den vestlige.
 9. Der hvor det er mulig, bør en i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn elevene hører til.
 10. Der hvor det er mulig, bør en likevel i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi en gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn eleven hører til.
 11. Det den kristne tro ødelegger av vår kultur er ikke verdt å samle på.
 12. Det er all grunn til å tro at Lægeforeningens president har rett.
 13. Det er grunn til å tro at Kulturdepartementet finner det vanskelig å svare entydig på spørsmålene.
 14. Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line, uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
 15. Det er ophavet til vore, Frostatingsmændenes, love, som er ophav til alt godt, at vi skal holde og have den kristne tro.
 16. Det er så man knapt kan tro sine egne øyne.
 17. Det handlet om de gode muligheter som jonsokkvelden ifølge gammel tro gav for å finne myntskatter og kostbarheter.
 18. Det norske folk er manipulert til å tro at norsk næringsliv trenger TVreklame.
 19. Du må gjerne tro at du er noe, bare du gjør det klart hvem du er det på vegne av.
 20. Du må ikke tro at du er noe !
 21. En tro for livet blir på et par hundre sider og vil henvende seg til alle som er ute efter nettopp en katekese, en pedagogisk tilrettelagt lærefremstilling av den kristne tro.
 22. Enig og tro til Dovre faller !
 23. Folk var trette av krigen, men angrepet skapte en stemning som fikk dem til å tro på Goebbels skrekkpropaganda om at tyskerne skulle utryddes.
 24. For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning, sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
 25. Hei, Jens, så du er på sjøen du også, eller noe lignende, som mange motorbåtførere later til å tro.
 26. Her er det rikelig plass for politiske spekulasjoner, for både tvil og tro.
 27. Hvordan kan USA tro at en atomkrig kan la seg begrense ?
 28. Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
 29. Hvordan skal jeg som har møtt det utrolige kunne la være å tro ?.
 30. I valget av Erling Norvik som partiformann ligger åpenbart en tro på at selve lederstilen skal være avgjørende for oppslutningen.
Results found in Swedish dictionary
swetro
engreligion [n]: faith, creed
förväntning [v]: think
avsikt [v]: think
mening [v]: believe, suppose [formal]
religion [v]: believe
acceptera [v]: accept, believe
norreligion [n]: tro
spareligion [n]: fe [f], credo [m]
förväntning [v]: pensar, imaginar
avsikt [v]: creer
mening [v]: creer, considerar, estimar, suponer
religion [v]: creer
acceptera [v]: aceptar, creer
Synonyms:
 1. förutse, befara, förmoda, misstänka, skönja, förebåda, känna på sig, förnimma
 2. antaga, gissa, förutsätta, ponera
 3. tror, anta
 4. förmodar
 5. antagande, ana, supponera, antar, presumera
 6. gissning, aning, hypotes
 7. antyda, anse, åsyfta, påstå, anspråk, avse, syfta, ämna
 8. tilltro, förtroende, förtröstan
Derived terms:albatross, anförtro, anförtrodda medel, antropocentrisk, antropoid, antropolog, antropologi, antropologisk, antropomorfism, apostrof, artropod, astrofysik, astrolog, astrologi, astrologisk, astronaut, astronautik, astronom, astronomi, astronomisk, astronomiskt, atrofi, atrofisk, bältros, bedrägligt förtroendeingivande, brandkatastrof, brist på självförtroende, brytande av förtrollning, citron, citron-, citronjuice, citronskal, citronsyra, cyklotron, detronisera, dubbelkontroll, dubbelkontrollera, elakt troll, electroencefalogram, elektrod, elektrodynamik, elektroencefalograf, elektrokardiograf, elektrokardiografi, elektrokardiogram, elektrokemi, elektrolys, elektrolyt, elektrolytisk, elektromagnet[Show less / more]
Anagrams:rot, ort
Wiki:Tro avser inom en ideologi/religion en övertygelse att en viss lära ger svar på ett antal frågor, främst av existensialistisk art. Sammanfattningen och kodifieringen av en viss religions lära och dess tro kallas trosbekännelse, vilken också verkar definierande för denna religion. Vilka frågeställningar en tro (lära) vill ge svar på varierar, men i första hand är det existensialistiska frågor ofta av metafysisk karaktär som skall ge ledning till ens handlingar och tillfredsställa ens samvete.
Similar words:
swetre
swetror
engtrot
swetron
nortre
engtrio
nortrio
Your last searches:
 1. tro


Tro was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) tro
Gerundio: troende
Past participle: trodd
Indikative
1. Present
 • jeg
  tror
 • du
  tror
 • han
  tror
 • vi
  tror
 • dere
  tror
 • de
  tror
8. Perfect
 • jeg
  har trodd
 • du
  har trodd
 • han
  har trodd
 • vi
  har trodd
 • dere
  har trodd
 • de
  har trodd
2. Imperfect
 • jeg
  trodde
 • du
  trodde
 • han
  trodde
 • vi
  trodde
 • dere
  trodde
 • de
  trodde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde trodd
 • du
  hadde trodd
 • han
  hadde trodd
 • vi
  hadde trodd
 • dere
  hadde trodd
 • de
  hadde trodd
4a. Future
 • jeg
  vil/skal tro
 • du
  vil/skal tro
 • han
  vil/skal tro
 • vi
  vil/skal tro
 • dere
  vil/skal tro
 • de
  vil/skal tro
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha trodd
 • du
  vil/skal ha trodd
 • han
  vil/skal ha trodd
 • vi
  vil/skal ha trodd
 • dere
  vil/skal ha trodd
 • de
  vil/skal ha trodd
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle tro
 • du
  ville/skulle tro
 • han
  ville/skulle tro
 • vi
  ville/skulle tro
 • dere
  ville/skulle tro
 • de
  ville/skulle tro
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha trodd
 • du
  ville/skulle ha trodd
 • han
  ville/skulle ha trodd
 • vi
  ville/skulle ha trodd
 • dere
  ville/skulle ha trodd
 • de
  ville/skulle ha trodd
Imperative
Affirmative
 • du
  tro!
 • vi
  La oss tro!
 • dere
  tro!
Negative
 • du
  ikke tro! (tro ikke)!
 • dere
  ikke tro! (tro ikke)!

Tro was also recognized as a Swedish verb

Infinitive: (Att) tro
Gerundio: troande
Past participle: trott
Indikative
1. Present
 • jeg
  tror
 • du
  tror
 • han
  tror
 • vi
  tror
 • ni
  tror
 • de
  tror
8. Perfect
 • jeg
  har trott
 • du
  har trott
 • han
  har trott
 • vi
  har trott
 • ni
  har trott
 • de
  har trott
2. Imperfect
 • jeg
  trodde
 • du
  trodde
 • han
  trodde
 • vi
  trodde
 • ni
  trodde
 • de
  trodde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hade trott
 • du
  hade trott
 • han
  hade trott
 • vi
  hade trott
 • ni
  hade trott
 • de
  hade trott
4a. Future
 • jeg
  skall tro
 • du
  skall tro
 • han
  skall tro
 • vi
  skall tro
 • ni
  skall tro
 • de
  skall tro
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  skall ha trott
 • du
  skall ha trott
 • han
  skall ha trott
 • vi
  skall ha trott
 • ni
  skall ha trott
 • de
  skall ha trott
4b. - Or - (Possible to us both)
 • jeg
  kommer att tro
 • du
  kommer att tro
 • han
  kommer att tro
 • vi
  kommer att tro
 • ni
  kommer att tro
 • de
  kommer att tro
11b. - Or - (Possible to use both)
 • jeg
  kommer att ha trott
 • du
  kommer att ha trott
 • han
  kommer att ha trott
 • vi
  kommer att ha trott
 • ni
  kommer att ha trott
 • de
  kommer att ha trott
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  skulle tro
 • du
  skulle tro
 • han
  skulle tro
 • vi
  skulle tro
 • ni
  skulle tro
 • de
  skulle tro
12. Conditional perfect
 • jeg
  skulle ha trott
 • du
  skulle ha trott
 • han
  skulle ha trott
 • vi
  skulle ha trott
 • ni
  skulle ha trott
 • de
  skulle ha trott
Subjunctive
6. Present
 • jeg
  må tro
 • du
  må tro
 • han
  må tro
 • vi
  må tro
 • ni
  må tro
 • de
  må tro
13. present perfect
 • jeg
  må ha trott
 • du
  må ha trott
 • han
  må ha trott
 • vi
  må ha trott
 • ni
  må ha trott
 • de
  må ha trott
Imperative
Affirmative
 • du
  tro!
 • vi
  Låt oss tro!
 • ni
  tro!
Negative
 • du
  tro inte!
 • ni
  tro inte!

Last searches

# NAL Term
1 Flag sädeskorn
2 Flag støttende konstruksjon
3 Flag av illvilja
4 Flag escurrido
5 Flag vise seg å være dårligere enn ventet
6 Flag forhåndskjennskap
7 Flag belastet
8 Flag farmakologisk
9 Flag etterspørsel
10 Flag substitutt
11 Flag colodrillo
12 Flag vex
13 Flag freno de auxilio
14 Flag vaporisere
15 Flag i drift
16 Flag vocalista
17 Flag henge ned
18 Flag röra om i

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 851 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 944 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1184 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1071 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1668 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2783 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1741 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 1963 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4220 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4473 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1976 - seconds.

mobiltelefon