logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tufte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortufte
enggeneral [v]: lay a foundation
spageneral [v]: poner cimientos
swegeneral [v]: lägga grund
Synonyms:begrunne, bygge, grunne, støtte, underbygge
Anagrams:futte
Example:
 1. Satsene er ikke endret på mange år, og vi synes det nå er på tide at bygdens aller yngste blir verdsatt på linje med skolebarna, sier barnehavekonsulent Iris Tufte på Sosialkontoret i Bærum.
 2. Arbeidene med gjenoppbyggingen har kostet 22,6 millioner kroner, og overarkitekt Herman Tufte i kommunens byggeetat regner med at dette anslag vil holde innen kirken fullføres.
 3. Avdelingssjef Jon Tufte Johnsen Jon TufteJohnsen er ansatt som avdelingssjef for markedsavdelingen investeringskreditter i A.S Factoring Finans.
 4. Fra A / S Hold til Per Thore Radeid og Mona Tufte, Gyldenløvesgt. 13, seksjon 27 for 300 000 kroner.
 5. Fra Mona Tufte og Per Thore Radeid til Karl Emil Andersen, Briskebyvn. 22, seksjon 27 for 378 640 kroner.
 6. Gunnar Tufte, som nå overtar efter Lasse Espelid som adm. direktør for Bergen Bank Asia Ltd. i Singapore, mener at det kan bli snakk om en geografisk fordeling, eftersom Singaporebankene dekker så store områder, og også en arbeidsfordeling på bransjer.
 7. Gunnar Tufte blir ny adm. direktør for Bergen Bank Asia i Singapore.
 8. Ove Tufte snappet opp et tilbakespill til keeper og satte ballen i mål.
 9. President Lusinchi må regne med å bruke sparekniven i sitt arbeide for å skaffe landet flere økonomiske pillarer det kan tufte sin fremtid på.
 10. På dem skulle også leserne tufte sin tillit og sin forventning til Aftenposten.
 11. Uhell som inntreffer på veien til og fra barnehaven blir også dekket av denne spesielle forsikring, opplyser Tufte, og tilføyer at de aller fleste barneulykker skjer i hjemmene.
 12. Vi vil be om en rask behandling, og håper ankesaken kan avgjøres før jul, sier advokat Stig Tufte Johnsen ved Regjeringsadvokatens kontor til Aftenposten.
 13. Banksjef Rolf Tufte i Borre Sparebank sier til avisen Gjengangeren at det ikke kommer på tale å levere ut annet enn lister.
 14. Det var forøvrig advokat Stig Tufte Johnsen som førte forhandlingene for Vålerengen, sier Flod.
 15. Fra 1942 var daværende kaptein Tufte Johnsen i England frem til krigens slutt, med tjeneste henholdsvis ved stab og ved britisk fotorekognoserings skvadron.
 16. Fra Mona Tufte og Per Thore Radeid til Karl Emil Andersen, Briskebyvn. 22 seksjon 27 for 378 640 kroner.
 17. General Tufte Johnsen var kommandør av St. Olavs Orden og innehadde Krigsmedaljen samt en rekke andre norske og utenlandske utmerkelser.
 18. Generalløytnant Einar Tufte Johnsen er gått bort, 69 år gammel.
 19. Redaksjonen skal forbli i Bygdøy alle, og det er fortsatt de to redaktørene Thorbjørn Tufte og Bjørn HolmHansen som skal redigere bladet.
 20. Spørsmålet reiser et sprogfilosofisk problem og antyder dessuten mitt poeng : at den som vil snakke om en norm, den som vil kreve av skolen at den lærer barna korrekt norsk - hun eller han må ha et sprogsyn å tufte denne normen på.
 21. Tanken om opprettelse av et treningssenter for flyvere i Canada var på dette tidspunkt allerede fremkastet, og da alle formaliteter var bragt i orden i løpet av sommeren 1940, ble Tufte Johnsen tilbeordret treningssenteret Little Norway og ble ni måneder senere dets stabssjef, en stilling han innehadde frem til årsskiftet 1941 / 42.
 22. Tufte Johnsen var født i Porsgrunn, og efter realartium i 1935 begynte han som elev på Hærens flyveskole og tok umiddelbart derefter Krigsskolen hvor han ble uteksaminert i 1938.
Similar words:
nortufte
nortufter
engtuft
nortute
nortukte
engtune
nortukt
Your last searches:
 1. tufte


Tufte was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) tufte
Gerundio: tuftende
Past participle: tuftet
Indikative
1. Present
 • jeg
  tufter
 • du
  tufter
 • han
  tufter
 • vi
  tufter
 • dere
  tufter
 • de
  tufter
8. Perfect
 • jeg
  har tuftet
 • du
  har tuftet
 • han
  har tuftet
 • vi
  har tuftet
 • dere
  har tuftet
 • de
  har tuftet
2. Imperfect
 • jeg
  tuftet
 • du
  tuftet
 • han
  tuftet
 • vi
  tuftet
 • dere
  tuftet
 • de
  tuftet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde tuftet
 • du
  hadde tuftet
 • han
  hadde tuftet
 • vi
  hadde tuftet
 • dere
  hadde tuftet
 • de
  hadde tuftet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal tufte
 • du
  vil/skal tufte
 • han
  vil/skal tufte
 • vi
  vil/skal tufte
 • dere
  vil/skal tufte
 • de
  vil/skal tufte
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha tuftet
 • du
  vil/skal ha tuftet
 • han
  vil/skal ha tuftet
 • vi
  vil/skal ha tuftet
 • dere
  vil/skal ha tuftet
 • de
  vil/skal ha tuftet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle tufte
 • du
  ville/skulle tufte
 • han
  ville/skulle tufte
 • vi
  ville/skulle tufte
 • dere
  ville/skulle tufte
 • de
  ville/skulle tufte
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha tuftet
 • du
  ville/skulle ha tuftet
 • han
  ville/skulle ha tuftet
 • vi
  ville/skulle ha tuftet
 • dere
  ville/skulle ha tuftet
 • de
  ville/skulle ha tuftet
Imperative
Affirmative
 • du
  tuft!
 • vi
  La oss tufte!
 • dere
  tuft!
Negative
 • du
  ikke tuft! (tuft ikke)!
 • dere
  ikke tuft! (tuft ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag høreevne
2 Flag löv
3 Flag hurdy-gurdy
4 Flag höja
5 Flag smöra
6 Flag move to a later date
7 Flag uløst
8 Flag aleine
9 Flag dense
10 Flag uppsjö
11 Flag joyas
12 Flag klick
13 Flag assuagement
14 Flag sustituir
15 Flag barrage
16 Flag sette pris på
17 Flag fiskebolle
18 Flag kvege

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2442 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2961 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3226 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2639 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3240 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5244 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3248 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3817 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6427 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5939 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1843 - seconds.

mobiltelefon