logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tungvint:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortungvint
enggeneral [?]: cumbersome
spageneral [?]: incómodo
swegeneral [?]: betungande
Example:
 1. Den efterforskning det her dreier seg om, kan ofte være tungvint og komplisert arbeide som tar lang tid.
 2. Den fysiske spredning av Forsvarets ledelse - særlig adskillelsen av Forsvarsdepartementet og de militære myndigheter - bidrar sterkt til å gjøre administrasjonen tungvint og kostbar.
 3. Det er en tungvint måte å komme seg frem på, men en fin måte å komme seg oppover på, var Gunnar Haugans kommentar da den store varmluftsballongen langsomt steg til værs over Eidsvolls plass, med ham og ballongfører Hans Petter Hansen.
 4. Det høres tungvint ut.
 5. Det lyder tungvint ?
 6. Det statlige apparat har åpenbart vært ansett som så tungvint at det har vært behov for lengre tid i denne sektor, bemerket en statsansatt.
 7. Jeg arbeider ute i distriktene der det er tungvint f.eks. å kjøre ut med varm middag hver dag til gamle som selv ikke kan gå.
 8. Jeg synes det virker tungvint, sier Odd Klausen, som vi treffer på Vidar Rekves kontor.
 9. Tungvint på grunn av trapper.
 10. Vi gjør dette av to grunner, sier Førsvoll. for det første er det tungvint å skulle beskytte seg mot at uvedkommende trenger seg inn i systemet.
 11. Arkitekten påviser at en heis vil gjøre bruk av skolen mer tungvint.
 12. Av stor betydning er at materialene er ferdig barket, for det å stå med barking på selve hyttetomten er altfor tungvint for en utrent hobbysnekker.
 13. Brillene ligger så tungvint til.
 14. De fant det tungvint å ta rundturen med vanlig båtrute og skifte av kommunikasjonsmidler flere ganger.
 15. Den er til dels tungvint å administrere, og den gir ikke tilfredsstillende økonomisk styring for Staten.
 16. Det er ensomt og tungvint på mange måter, men det er det eneste stedet Bislettjenta kan tenke seg å være, alle strabaser til tross.
 17. Det er sistnevnte forhold Folkestad karakteriserer som et opplegg som skjer på en fortvilet bekostning av de kunder renholdsverket skal betjene, eller er plagsomt mye mer tungvint for kunden enn det system vi nå har.
 18. Det finnes ikke lenger en slakter å oppdrive, og bakern er blitt tungvint å nå.
 19. Det gjorde ofte saksbehandlingen tungvint, og mange innen begge partier ville derfor til å begynne med slippe regjeringens medlemmer til.
 20. Det hele blir mer tungvint når utstillingen er todelt.
 21. Det kan ikke være mulig at Værnes ikke er klar over at det nye systemet som blir påtvunget hver eneste Osloborger vil bli dyrere, og plagsomt mye mer tungvint for kunden enn det system vi nå har.
 22. Det nåværende er tungvint for alle parter, og det nye systemet vil bidra til å minske utledningers inntrykk av at Norge er et høykostland.
 23. Det var fryktelig tungvint, sier postsjefen, som tross alt har fått gardiner - samt en spartansk sjefskrok - i brakkepostkontoret sitt.
 24. Det ville vært usedvanlig tungvint å måtte arbeide efter to vedlikeholdssystemer, sier stabssjefen i DKT, oberstløytnant Knut Bekkevahr til Aftenposten.
 25. Distribusjon av vin og brennevin til steder uten utsalg foregår på en tungvint og lite praktisk måte, mener styret i A / S Vinmonopolet.
 26. En dør var ingen hindring for Samson, da måtte den låses, og det ble litt tungvint i lengden, syntes onkel Lorang.
 27. Et tidligere tungvint system blir nå forenklet.
 28. Faren ved medikamenter som cholestyramin er at de kan bli enda en sovepute for leger som synes kostveiledning er for tungvint, mener Hjermann.
 29. Forøvrig er det ofte tungvint, og det krever lange omskrivninger når en skal omtale selve avviklingen av eksamen når en ikke kan omtale den som examen artium 1980, 1982 osv.
 30. Han begrunner forslaget med kommunens økonomi, det faktum at andre løsninger vil gi et tungvint henvisningssystem, lang reisevei og faren for negative reaksjoner på de bostedsløse fra andre grupper klienter ved byens distriktsosialkontorer.
Similar words:
nortungsint
swetungsint
swetungvikt
nortungsinn
nortungvekt
swetungt
nortungtvann
Your last searches:
 1. tungvintLast searches

# NAL Term
1 Flag newlywed
2 Flag utsalg
3 Flag prototypal
4 Flag tripp
5 Flag antal
6 Flag secreto profesional
7 Flag trabajo penoso
8 Flag fyldig manke
9 Flag sight
10 Flag ruffsa till
11 Flag nedstamme
12 Flag miraculous
13 Flag konstruktør
14 Flag oppleve
15 Flag men likevel
16 Flag let's see
17 Flag a nueces
18 Flag prata

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 976 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1113 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1362 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1195 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1805 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2998 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1862 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2123 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4508 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4596 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1709 - seconds.

mobiltelefon