logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for turbulens:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norturbulens
engmeteorologi [n]: turbulence, turbulency
spameteorologi [n]: turbulencia [f]
swemeteorologi [n]: turbulens
Wiki:Turbulens er et samlebegrep innom først og fremst fluiddynamikk (som aerodynamikk og hydrodynamikk), for de strømningene som skjer ved forholdsvis høy hastighet, store friksjonskrefter og lav viskositet. En annen måte å si det på, er at turbulens kan skje ved høye reynoldstall. Det finnes ingen eksakt definisjon av turbulens.
Example:
 1. Det foregår et nitid meteorologisk forskningsarbeide i forbindelse med turbulens og vindskjær.
 2. Et sammenfall av uheldige omstendigheter som sterk vind og kraftig turbulens, sammen med sterkt bruk av sideror kan fastslås.
 3. Antagelig turbulens i den bratte fjellveggen, mente advokaten.
 4. Baren ombord stengte forholdsvis tidlig på grunn av turbulens.
 5. Det skapte også turbulens for dette prosjektet hvor forøvrig alle husene nå er solgt.
 6. Det var sterk turbulens i området.
 7. Dette respekteres av ruteflyene, som følgelig opplever mye turbulens på veien til og fra VestBerlin men USA sender iblant også inn militærfly i større høyde for å understreke sine rettigheter.
 8. Flyhavarikommisjonen fastslår i sin rapport, som ble offentliggjort i Mehamn idag, at flyet sannsynligvis ble utsatt for en uheldig kombinasjon av sterk turbulens og dårlig rorbruk samtidig med anslag av fremmedlegemer på halefinnen.
 9. Flyhavarikommisjonen konkluderer ellers sin rapport med at flyet ble utsatt for en uheldig kombinasjon av turbulens og rorbruk, samtidig med at moderate anslag av fremmedlegemer mot halefinnen har gjort seg gjeldende.
 10. Flyhavarikommisjonens rapport ble offentliggjort idag og fastslår at flyet trolig ble utsatt for en uheldig kombinasjon av sterk turbulens, dårlig rorbruk og anslag av fremmedlegemer på halefinnen.
 11. Kan virkelig den påståtte turbulens internt i instituttet i senere tid være tilstrekkelig grunn til å sette en strek med den departementale rødblyant over denne viktige tradisjon i norsk næringsliv ?
 12. Med ett ble politikere og almenhet oppmerksom på gjeldskrisen, hvilke dimensjoner den hadde og hvilken økonomisk og politisk turbulens den kunne skape både i gjeldslandene og i kreditorlandene.
 13. Oktober er i Storbritannia vanligvis en måned med politisk ro og meteorologisk turbulens.
 14. Toyotaimportør F. E. Dahl rykker i dag ut med et bilkaskotilbud som mildt sagt må skape turbulens innen bilforsikring.
 15. Vind, temperatur og turbulens er avgjørende hvor nær helikopteret kan fly inn til den loddrette fjellveggen, fremholder han.
 16. Det er ikke annet å vente enn at slike tiltak skaper en viss turbulens, når helsearbeiderne har vært vant til de gamle ordningene, sa Heløe.
 17. Vi har hatt endel turbulens i forbindelse med Hans Backes avgang, og jeg legger ikke skjul på at vi gjerne hadde beholdt ham, sier klubbformann Bernt Roald.
 18. Den store omsetning av EBaksjer, som tok til for 67 måneder siden, hadde ført til spekulasjoner og turbulens til skade for alle.
 19. Dessuten kan man i kontrollerte omgivelser legge inn alle mulige problemer som den som trener skal takle - fra ising og sterk turbulens til motorvanskeligheter og elektrisk bråk.
 20. Det er høysesong for politiske avklaringer, sukker Norges Handels og Sjøfartstidende og tar for seg mellompartienes bastante nei til å ha noe med Fremskrittspartiet å gjøre - en virkelig turbulens.
 21. Flyet kom inn i en turbulens over fjellene og styrtet, og en leteaksjon i luften og på land varte i fem dager.
 22. Flyveren hadde satt navigasjonsutstyret i manuell stilling på grunn av turbulens.
 23. Kapteinen fortalte så snart han hadde kontroll over maskinen, at slik turbulens er helt normalt i disse traktene.
 24. Med den turbulens som nå dominerer i denne bransjen, finner Tennantgruppen det formålstjenelig å eie en minoritetsandel som blir like stor som meglernes eierinteresser, altså 25 prosent.
 25. Men det kom ingen trykkbølge - bare ca. 12 sekunder lett turbulens idet skyen nådde igjen flyet.
 26. Turbulens på eiersiden kan også ofte være av det vonde.
Results found in Swedish dictionary
sweturbulens
engmeteorologi [n]: turbulence, turbulency
normeteorologi [n]: turbulens
spameteorologi [n]: turbulencia [f]
Wiki:Turbulens är ett samlingsbegrepp inom främst flödesdynamiken för de flöden som sker vid förhållandevis hög hastighet, stora friktionskrafter och låg viskositet. Ett annat sätt att uttrycka det är att turbulens kan förekomma vid stora reynoldstal. Det finns ingen exakt definition av turbulens.
Similar words:
engturbulent
engturbulence
engturbulency
spaturbulento
norturbuss
engtubeless
spaturbulencia
Your last searches:
 1. turbulensLast searches

# NAL Term
1 Flag be privately amused
2 Flag teamwork
3 Flag genteknikk
4 Flag utsudda
5 Flag avgörande hopptävling
6 Flag abanderar
7 Flag vekkeklokke
8 Flag plutselig
9 Flag avgörande faktor
10 Flag oregano
11 Flag sig
12 Flag shares
13 Flag residency
14 Flag uelegant
15 Flag avdød mann
16 Flag impulsion
17 Flag beslutsam
18 Flag filial

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 146 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1454 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3931 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4804 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5037 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4156 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8490 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1830 - seconds.

mobiltelefon