logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tvetydighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortvetydighet
enggeneral [n]: ambiguity
pejorativ [n]: double entendre
spageneral [n]: ambigüedad [f]
pejorativ [n]: equívoco [m], doble sentido [m]
swegeneral [n]: tvetydighet
Example:
 1. Denne smule tvetydighet overfor ulovlige virkemidler styrket avgjort ikke naturvernets sak.
 2. Det er fenomener som dette som plutselig blir illuminert av Treholtsaken : rollespill, tvetydighet, løsrivelse, indre frihet.
 3. Det oppstår en tvetydighet i bildene som også tenderer mot en fastlåsing av tonale spenninger uten forløsning.
 4. Hans maleri oppholder seg ved materiens ubestandighet og tvetydighet, på en måte som kan minne om japaneren Sekine i hans skulptur til Louisianamuseet.
 5. I dette viktige og ømtålige spørsmål har den amerikanske politikken vært preget av både halvhjertethet og tvetydighet.
 6. IAKTTAGERE har påpekt at det har oppstått en tvetydighet i ØstTysklands ansikt utad.
 7. MAN kan spørre seg hvorledes det i lengden er mulig for Honeckerregimet å opprettholde denne tvetydighet mellom nølende oppmykning utad og undertrykkelse innad.
 8. Ord krakellerer når man vil bruke dem for å beskrive den ambivalens, den tvetydighet som trekker gjennom form og innhold i verkene.
 9. Det er en tvetydighet til stede på dette punkt.
 10. Benegas bekreftet samtidig at PSOE la opp til en strategi av det han kalte bevisst tvetydighet i partiets holdning til NATO efter valgseieren i oktober 1982.
 11. De keltiske sagn på fransk kjennetegnes ved sin tvetydighet.
 12. Dette nektet Peres i det lengste å gjøre, trolig fordi han ønsket å bevare en viss tvetydighet i sin holdning i håp om lettere å kunnne lokke kong Hussein til forhandlingsbordet.
 13. Men efter at PSOE - med stor suksess - har brukt den taktikk Benegas beskriver som bevisst tvetydighet i NATOspørsmålet for å styrke Spanias forhandlingsposisjon overfor EF, venter de øvrige EFland og andre vestlige land - at Spania fortsatt oppfyller sine forpliktelser overfor NATO.
 14. Men hennes ubluferdighet har en tvetydighet som får det hele til å virke kynisk spekulativt.
 15. Reiulf Steen har fått med seg sitt fylkesparti, Akershus Arbeiderparti, i sin tvetydighet om norsk sikkerhetspolitikk.
 16. Selvsagt vet jeg at målsetninger ikke kan leses entydig ut av militære disposisjoner, at tvetydighet alltid vil være til stede og derved også muligheten for utilsiktede motsetninger og feilvurderinger.
 17. Spesielt vanskelig blir dette når han kommer inn på et av sine tre hovedkriterier for hva arkitektur må inneholde ; tvetydighet.
Results found in Swedish dictionary
swetvetydighet
enggeneral [n]: ambiguity
pejorativ [n]: double entendre
norgeneral [n]: tvetydighet
spageneral [n]: ambigüedad [f]
pejorativ [n]: equívoco [m], doble sentido [m]
Similar words:
nortvetydig
swetvetydig
nortveegget
swetveksamhet
Your last searches:
 1. tvetydighetLast searches

# NAL Term
1 Flag sentido
2 Flag trekkfugl
3 Flag ekskret
4 Flag testning
5 Flag underliv
6 Flag siberiana
7 Flag suggest very strongly
8 Flag sensibel
9 Flag ploughshare
10 Flag heck
11 Flag catch a cold
12 Flag bleat
13 Flag perdiguero
14 Flag sibylle
15 Flag simulant
16 Flag avfallshanteringsenhet
17 Flag godtakbarhet
18 Flag simulado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3269 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 2.5407 - seconds.

mobiltelefon