logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tviholde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortviholde
enggeneral [v]: hold tight, maintain
spageneral [v]: agarrar, mantener
swegeneral [v]: bevara
Example:
 1. Arbeiderpartiet driver nå et spill om samfunnsverdier ved å tviholde på en urettferdig valgordning, sa Monsen.
 2. Man kan jo forstå at de fire byene prøver å tviholde på oljeindustrien selv, men det er en helt naturlig utvikling å spre virksomheten, sier Nordhus.
 3. Vi kan ikke tviholde på gamle systemer, og også skipsfartsnæringen må innrette seg på en strukturrasjonalisering, slik man også opplever det i landbruket, fiskeriene og i industrien.
 4. Amnesty må få tviholde på ham, men har ikke engang undersøkt sykejournaler, kliniske tester, m.m. på en anerkjent metodologisk måte og snakket med psykiatere som behandlet ham.
 5. Avhengigheten mellom storbyen og nabokommunene synes å være for stor til at hver kommune kan tviholde på sin grensestrek.
 6. De ble såpeglatte og vi måtte tviholde på dem for å få klemt kremen ut gjennom metalltylleren.
 7. Den 40årige direktøren mener det skyldes et kvinnesyn like gammelt som menneskeheten og at de fleste menn akter å tviholde på det.
 8. Den egentlige trusel mot velferdssamfunnet er jo at vi ut fra en falsk trygghetsfølelse skulle si nei til det nye og til ubehagelige forandringer og i stedet tviholde på alle gårsdagens ordninger.
 9. Derfor må vi tviholde på troen om at ethvert individ har en ukrenkelig egenverdi.
 10. Han vil ikke tviholde på presteboligen, men bo på stedet som prest for en såkalt valgmenighet.
 11. Hver for seg valgte sjøfolkene å tviholde på sannheten og ikke la seg friste til å komme med innrømmelser.
 12. Hvor lenge skal LO og NAF tviholde på en foreldet ulikhet som nå raderes bort i kommuner, fylker og bedrifter utenfor NAF ?
 13. Hvorfor da tviholde på Grunnlinjen ?
 14. Ikke for å styrke monopolet eller tviholde på lovregler fra før århundreskiftet.
 15. Mange venter nå spent på å se om Benn i Underhuset vil tviholde på enkelte programposter som partiledelsen nå prøver å moderere, og på den måten vil vi få den interne partistridigheten til å blusse opp igjen.
 16. Men det nytter ikke å tviholde på stabilitet hvis man ikke makter å skape de betingelser innenlands som kreves for uten skadevirkninger å kunne opprettholde en slik stabilitet.
 17. Problemene i økonomien, som er tett sammenvevet med naboområdene i Brasil og Argentina, har samtidig gjort det mindre fristende for de militære å tviholde på makten.
 18. Selv om Børre Knudsen nå har sagt at han ikke vil tviholde på embedsboligen i Balsfjord, er det ikke utelukket at han likevel blir i Balsfjord, som prest for en menighet som fortsatt oppfatter ham som sin rettelig kallede prest, uansett høyesterettsdom og utnevnelse av en efterfølger.
 19. Vi kan ikke flykte fra de onde hendelsene i våre liv, like lite som vi kan tviholde på, eller forsøke å løpe efter de gode.
 20. Vi må tviholde på de stedene vi har hvor man kan fornemme fortiden - en stolt fortid.
 21. Vil det å tviholde på den rette lære forårsake en katastrofe i form av et undertrykk eller et overtrykk i kirken ?
 22. Å tviholde på etniske særtrekk uten å leve dem inn i større sammenheng og gi akt på utviklingen, kan skape fare for å gå baklengs inn i fremtiden.
 23. I tirsdagens stortingsdebatt om telemeldingen fremgikk det videre at opposisjonen vil tviholde på unødige offentlige monopoler, og dermed frata det private næringslivet viktige deler av vekstmulighetene innenfor telesektoren.
 24. Selv om listeforbund har vært en suksess for oss, vil vi ikke tviholde på ordningen, presiserte Senterpartilederen.
 25. Den ene hadde et tradisjonelt, folkerettslig syn, og ville tviholde på 12milsgrensen, mens den annen var mer velvillig til en 200mils økonomisk sone.
 26. Dessuten, det å være konservativ kan aldri innebære at vi skal tviholde på gamle synspunkter, holdninger eller ismer for enhver pris.
 27. Det lar seg gjøre å tviholde på håpet.
 28. Jeg vil tviholde på at gratisprinsippet skal gjelde også for teledata, selv om dette vil bli adskillig vanskeligere enn for video, sa Nyhamar.
 29. Svenskene forsøkte ikke å tviholde på kontraktene og tvinge rederier til akkord, konkurs e.l. ut fra kortsiktig retthaveri, men med kanskje langsiktig ruin for seg selv.
Similar words:
nortviholde
nortvile
nortvilende
swetvivlare
nortvingende
swetvekande
nortvistende
Your last searches:
 1. tviholde


Tviholde was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) tviholde
Gerundio: tviholdende
Past participle: tviholdt
Indikative
1. Present
 • jeg
  tviholder
 • du
  tviholder
 • han
  tviholder
 • vi
  tviholder
 • dere
  tviholder
 • de
  tviholder
8. Perfect
 • jeg
  har tviholdt
 • du
  har tviholdt
 • han
  har tviholdt
 • vi
  har tviholdt
 • dere
  har tviholdt
 • de
  har tviholdt
2. Imperfect
 • jeg
  tviholdt
 • du
  tviholdt
 • han
  tviholdt
 • vi
  tviholdt
 • dere
  tviholdt
 • de
  tviholdt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde tviholdt
 • du
  hadde tviholdt
 • han
  hadde tviholdt
 • vi
  hadde tviholdt
 • dere
  hadde tviholdt
 • de
  hadde tviholdt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal tviholde
 • du
  vil/skal tviholde
 • han
  vil/skal tviholde
 • vi
  vil/skal tviholde
 • dere
  vil/skal tviholde
 • de
  vil/skal tviholde
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha tviholdt
 • du
  vil/skal ha tviholdt
 • han
  vil/skal ha tviholdt
 • vi
  vil/skal ha tviholdt
 • dere
  vil/skal ha tviholdt
 • de
  vil/skal ha tviholdt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle tviholde
 • du
  ville/skulle tviholde
 • han
  ville/skulle tviholde
 • vi
  ville/skulle tviholde
 • dere
  ville/skulle tviholde
 • de
  ville/skulle tviholde
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha tviholdt
 • du
  ville/skulle ha tviholdt
 • han
  ville/skulle ha tviholdt
 • vi
  ville/skulle ha tviholdt
 • dere
  ville/skulle ha tviholdt
 • de
  ville/skulle ha tviholdt
Imperative
Affirmative
 • du
  tvihold!
 • vi
  La oss tviholde!
 • dere
  tvihold!
Negative
 • du
  ikke tvihold! (tvihold ikke)!
 • dere
  ikke tvihold! (tvihold ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag klä med plåt
2 Flag belopp
3 Flag lektyre
4 Flag durra
5 Flag décimo
6 Flag cortar
7 Flag glykose
8 Flag fascinera
9 Flag thigh
10 Flag hykle
11 Flag ansatte
12 Flag guripa
13 Flag delightful
14 Flag søtnos
15 Flag assosiert
16 Flag urraca
17 Flag indoktrinere
18 Flag betrakte

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3346 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3524 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2871 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3474 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5709 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3477 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4087 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6706 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6164 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2154 - seconds.

mobiltelefon