logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tydlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swetydlig
enggeneral [a]: manifest [formal]
märkbar [a]: pronounced, marked
säkerhet [a]: unequivocal [formal]
betydelse [a]: univocal, unequivocal, unambiguous
pronunciation [a]: perspicuous
klar [a]: clear, distinct, sharply defined
distinkt [a]: distinct, unmistakable
iögonfallande [a]: conspicuous, noticeable, obvious, remarkable
uppenbar [a]: evident, apparent, clear, obvious, plain, unmistakable
norgeneral [a]: tydelig
spageneral [a]: manifiesto, evidente
märkbar [a]: marcado, acusado
säkerhet [a]: inequívoco
betydelse [a]: unívoco, inequívoco, claro
pronunciation [a]: perspicuo, claro
klar [a]: claro, distinto, bien definido
distinkt [a]: claro, inequívoco, inconfundible
iögonfallande [a]: llamativo, destacado, visible, notable
uppenbar [a]: evidente, claro, manifiesto, obvio
Synonyms:
 1. förklarlig, förståelig, fattbar
 2. bestämd, bestämt, otvetydig, utpräglad, skarp
 3. uttalad, tydligt
 4. färdiga, uppenbar, nykter, beredd, färdig, redo
 5. verklig, påtaglig, gripbar, saklig
 6. stark, avsevärt, märkbar, avsevärd, framträdande, stor, påtagligt, påfallande
 7. entydig, klar, distinkt, definitiv, säker, absolut, riktig
 8. anmärkningsvärd, utpräglat, anmärkningsvärt, frapperande, slående, markant
 9. oböjd, uppriktig, ärlig, frank, rät, rättfram, inte sned
 10. begåvad, klyftig, slipad, frän, klipsk, vässad, bjärt, smart, vass, tvär
 11. given, naturligtvis, självklar
 12. klargjort, explicit, otvetydigt, klart
 13. flagrant, omisskännlig, solklar
 14. karakteristisk
Derived terms:betydlig, betydligt, förtydliga, ha ett tydligt uttal, klar och tydlig, klart och tydligt, obetydlig, obetydlig person, obetydlighet, otydlig, otydlighet, otydligt, tala tydligt, tydligen, tydlighet, tydligt, tydligt visa, uttala otydligt, tala otydligt, obetydligt, sambetydlig, tydliga, tydliggöra
Anagrams:lydigt
Example:Kanske var jag inte tydlig.|Han var väldigt tydlig på den punkten.|Deras frånvaro är tydlig.|Han är tydlig när det gäller båda.|Den gamle mannen var väldigt tydlig med hur jag skulle göra.|Jag var kanske inte tillräckligt tydlig.|Jag trodde jag hade varit tillräckligt tydlig.|Var jag inte tydlig nog?|Kartan är tydlig nu.|Jag tror att det är viktigt för oss att ha en tydlig förnyelsepolicy-
Similar words:
nortydelig
swetydliga
swetydligt
nortydning
swetydligen
swetydning
engtyping
Your last searches:
 1. tydligLast searches

# NAL Term
1 Flag delta i en kampanje
2 Flag only just
3 Flag smygtitta
4 Flag terciario
5 Flag argumentere
6 Flag ule
7 Flag witching hour
8 Flag oppføre seg dårlig
9 Flag øle
10 Flag coyness
11 Flag stryka
12 Flag algo hecho a cambio
13 Flag dekode
14 Flag tina
15 Flag plen
16 Flag etsning
17 Flag fluor
18 Flag remilgada

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2079 - seconds.

mobiltelefon