logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tykktarm:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortykktarm
enganatomy [n]: colon
spaanatomy [n]: colon [m]
sweanatomy [n]: grovtarm
Wiki:Tykktarmen (latin colon) inngår i fordøyelsessystemet og er den delen av tarmkanalen som går mellom tynntarmen og endetarmen. Hos mennesker er tykktarmen er ca. 1,0-1,5 m lang og hesteskoformet.
Example:
 1. Jeg har ikke lenger så mye mave som tidligere til å tåle føderale budsjettutgifter, sa Reagan, som har 60 centimeter kortere tykktarm efter operasjonen.
 2. Dessuten er det en kjensgjerning at man i USA har betydelig forekomst av kreft i tykktarm / endetarm, som man har satt i sammenheng med deres kosthold.
 3. Det siste medfører ofte kreft i tykktarm og dessuten brystkreft hos kvinner.
 4. Det synes blant annet å være en høy grad av sammenheng mellom høyt inntak av fett og kreft i tykktarm og bryst - to svært vanlige kreftformer både i USA og i Norge.
 5. Det vil ta inntil to uker før det kan fastslås hvorvidt utveksten på Reagans tykktarm er ondartet.
 6. Først da ble presidentens tykktarm virkelig undersøkt, og man fant den fem centimeter store kreftsvulsten.
 7. Kreft i tykktarm, bryst, lunger og prostata er de mest vanlige typer, men man har for eksempel fått en reduksjon i tilfeller mavekreft som tidligere forekom hyppigst.
 8. Når det gjelder instrumentutvikling, kan man nå lyse inn i tykktarm og mavesdekk og ved kontraster se alle fordøyelsesorganer.
 9. På denne måten har man funnet forbindelser som er virksomme mot f.eks. leukemi, men vi har ikke funnet gode nok stoffer mot langsomtvoksende svulster i f.eks. bryst og tykktarm, sier professor Pihl.
 10. Svulsten som ble fjernet fra president Ronald Reagans tykktarm i helgen, var en kreftsvulst.
Similar words:
nortynntarm
nortyggbar
nortykk
nortykk bit
nortykk papp
nortykk-
nortykke
Your last searches:
 1. tykktarm



Last searches

# NAL Term
1 Flag likable
2 Flag mentora
3 Flag blotte
4 Flag testador
5 Flag djur
6 Flag kansler
7 Flag tacky
8 Flag triangel
9 Flag instruksjon
10 Flag rast
11 Flag rabid
12 Flag condemned woman
13 Flag empezar
14 Flag rät
15 Flag snoka
16 Flag check mark
17 Flag genocidio
18 Flag incrédulo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1752 - seconds.

mobiltelefon