logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tynget:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortynget
enggeneral [?]: burdened
spageneral [?]: carga
swegeneral [?]: belastas
Synonyms:alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, matt, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig
Derived terms:nedtynget, sorgtynget
Example:
 1. For hvert skritt man tar, er det som all den oppsamlede lede man har vært tynget av, etter hvert blir strøket av en, og ens sjel blir frigjort liksom et sverd blir trukket ut av sliren.
 2. Det har nok tynget til sine tider, ja, medgir pappa Egil, - folk har ventet og forlangt mye av Ragnar.
 3. Det kan ikke være Vårherres mening å hoppe 116,5 meter her i Bischofskirchen, la han stille til, og forsvant inn i menneskemengden med de norske Splitkeinskiene på en tynget nakke.
 4. 1920årenes Reich i Wien ; et av de mest lovende talenter i kretsen rundt Sigmund Freud, men tynget av en fortid som gikk i grus.
 5. Assisterende konsernsjef Svein RibeAnderssen sier til Aftenposten at konsernets resultat er tynget av Unitors underskudd på 23 millioner kroner efter finansielle poster og 75 millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner, efter store ekstraordinære kostnader.
 6. Begge var 30 gangs jubilanter i landskampsammenheng, men alderen tynget ihvertfall ikke mer enn at den ble den positive tungen på vektskålen.
 7. DFIs scoringsmaskiner er ikke tynget av alderen.
 8. De frivillige organisasjoner og uavhengige forskere på sin side har vært så tynget av 1960årenes følelse av kollektiv skyld for den fattige verdens problemer at de ikke ville rette et kritisk søkelys på politikken til ulandenes eliter.
 9. De to var overgivent sorgløse, men de merket nok at noe tynget meg.
 10. Det som først og fremst har tynget på utgiftssiden er fraktutgiftene.
 11. Det var ingen 100åring tynget av alderen som feiret seg selv igår.
 12. Egos reise i rom, tid og i sinnets irrganger, er et sinnbilde på det moderne menneskes skjebne, tynget av det som har vært, skremt av det som er, på leting efter en stjerne som kan skinne med nytt lys over morgendagen.
 13. En snedusj i nakken fra en tynget gran bringer tankene raskt tilbake til de nærliggende spor.
 14. Fremdeles var jeg omgitt, omringet og tynget ned av en mengde med ting, nips og staffasje, alskens krimskrams og rallemikk som holdt meg igjen som anker.
 15. HELGE G. Simonsen er både administrerende direktør og sjefredaktør i Janco Visjon A / S. Selv er han tynget av pompøs tittelbruk og foretrekker å kalle seg daglig leder.
 16. Han var forresten på vei til å bli statsviter, men tynget av en studiegjeld på 3400 kr. var han ikke vanskelig å lokke da stortingsbiblioteket trengte folk.
 17. Jeg har faktisk aldri merket at kolleger har vært synderlig tynget av slike hensyn når de har kritisert meg, og det skulle bare mangle.
 18. Og resultatet var at han alltid følte seg frisk og opplagt og ikke særlig tynget av sin høye alder.
 19. Og samtidig med at han var tynget av legemssmerter, var han pint av økonomiske bekymringer, som hopet seg opp ved årsskiftet 18441845.
 20. Samtidig kan en nok i enkelte menigheter merke at staben blir tynget ned av altfor store arbeidsoppgaver.
 21. Situasjonen provoserer en tynget skattebetaler til sterkt upedagogiske kommentarer !
 22. Tiltalte, pastor Hans Bratterud, og hans forsvarer, h.r. advokat Alf Nordhus, var øyensynlig ikke tynget av sakens alvor ved åpningen av rettsmøtet idag.
 23. Vår er så tynget av aggresjon, sier han og trekker frem et eksempel fra aksjonen mot pornografi.
 24. Bortsett fra at han fikk et illebefinnende under en tale i FN for noen år siden, har han ikke virket tynget av sin høye alder.
 25. Det er fint at man vil prioritere et underbetalt kvinneyrke tynget av gamle tradisjoner.
 26. Vi er så tynget av skyldfølelse for alt vi ikke gir og yder ungene, at vi ikke tør å oppdra dem !
 27. Becker slet noe med sin 1. serve, og forklarte det efterpå med at han nok var noe tynget av for første gang å spille på en så stor bane som US Opens centercourt.
 28. Beæret over oppgaven og tynget av den ; og ikke så lite imponert over Tormod Skagestad som sitter ved siden av med et librettoutkast i hånden.
 29. Bjørn levet i en tid som mange idag oppfatter som mer pietistisk og kanskje mer tynget av tomt snobberi.
 30. De er ikke tynget av tidligere krangling mellom foreldrene, og de har generelt tatt vare på en sunn optimisme når det gjelder deres egen fremtid.
Similar words:
nortynge
nortygge
nortygger
nortyne
nortyngde
nortyngsel
nortynne
Your last searches:
 1. tyngetLast searches

# NAL Term
1 Flag soot
2 Flag definición
3 Flag arbeidskamerat
4 Flag bring to
5 Flag semsgarve
6 Flag søt
7 Flag treat
8 Flag selskap
9 Flag klorering
10 Flag earache
11 Flag förrädisk
12 Flag micología
13 Flag statical
14 Flag hårspray
15 Flag bock
16 Flag tragikomisk
17 Flag correspondencia
18 Flag utbredd

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1850 - seconds.

mobiltelefon