logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ubalansert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norubalansert
engperson [a]: unbalanced
spaperson [a]: trastornado, desequilibrado
sweperson [a]: obalanserad
Example:
 1. Ingen av dem ga et ubalansert / idealisert bilde av SovjetUnionen.
 2. Rapporten er ubalansert og utelater vesentlige elementer.
 3. Både fordi det er urimelig, ubalansert og dårlig gjennomtenkt, og fordi det rammer en betydelig del av vårt totale fritidsliv et sosialt samfunnsgode som har krav på en ganske 16399401annen behandling og vurdering.
 4. Både fordi det er urimelig, ubalansert og dårlig gjennomtenkt, og fordi det rammer en betydelig del av vårt totale fritidsliv et sosialt samfunnsgode som har krav på en ganske annen vurdering og behandling enn det vi nå står overfor.
 5. Både uhjelpsminister Reidun Brusletten og NRKledelsen har fått brev fra Norsk Arbeidsgiverforening der det bes om en forklaring på ubalansert og tendensiøs nyhetsdekning i NRKdagsnytt.
 6. Den vil bl.a. skildre en ubalansert, nervøs, kranglende familiegruppe.
 7. Dette har på en ubalansert måte fokusert oppmerksomheten mot bare ett enkelt trekk i vår aktuelle industriutvikling.
 8. Efter det Aftenposten har grunn til å tro, kan årsaken til det N.A.F. oppfatter som en ubalansert og politisert dagsnyttmelding ha sin årsak i kommunikasjonssvikt mellom NORAD og N.A.F. efter at den portugisiske arbeidsgiverforeningen uten forvarsle trakk seg fra prosjektet.
 9. En slik rendyrket situasjon vil neppe noengang gjenta seg, men den illustrerer klart problemet ved en ubalansert nedbygging av atomvåpenarsenalene.
 10. Et skremmende eksempel på en ubalansert fremstilling av en sak som nødvendigvis må ha mange sider og som dertil er gjenstand for politiefterforskning.
 11. Finner det sted en ubalansert nedrustning, taper vi mere enn vi vinner.
 12. Jeg var blant de første til å stille meg skeptisk til denne avtalen, som var sterkt ubalansert til fordel for SovjetUnionen.
 13. N.A.F. har i et brev til Uhjelpsdepartementet og NRK bedt om en forklaring på hvorfor datasaken fikk en uheldig og ubalansert fremstilling i NRKdagsnytt.
 14. USAs representant i Sikkerhetsrådet sa at den amerikanske regjering ikke kunne godta resolusjonen, fordi den var ubalansert, og bare tok avstand fra en type voldshandlinger i et område som er herjet av mange slags vold.
 15. Vi ser denne brede oppslutning om en soldaritetserklæring fra norsk presse til nettoppp La Prensa som et gledlig og oppmuntrende innslag i en nokså ubalansert debatt om Fredsskipet.
 16. Barnslig, ensidig, provoserende og ubalansert.
 17. Hovedinntrykket er at amerikanerene inntar en balansert og ikke avvisende holdning til forslaget og mener det inneholder elementer som bør utforskes nærmere, selv om forslaget totalt sette er særdeles ubalansert og tjener SovjetUnionens egne interesser, sier Berg.
 18. Brevet er undertegnet med Heil Hitler og organisasjonens navn, og Mamen karakteriserer det som umodent og meget ubalansert i formen.
 19. De ni scoringene han noterte seg for kunne blitt plusset på med ytterligere et par, men Stavangerbohemen var for ubalansert i viktige perioder av kampen.
 20. Det amerikanske utenriksdepartementet mener statsminister Olof Palme er barnslig, ensidig, provoserende og ubalansert i sitt syn på USAs MellomAmerikapolitikk.
 21. En israelsk talsmann sa onsdag at EFs kritikk var forhastet og ubalansert, og han påpekte at mordet på tre israelere på Kypros i forrige uke ikke var blitt fordømt på samme måte.
 22. En slik grov overdrivelse er ensidig og ubalansert.
 23. For massemedienes del for en tendensiøs og ubalansert fremstilling av enkeltpersoner og et vanskelig saksfelt.
 24. Kirkpatrick, som sa at resolusjonen var ubalansert og ikke gav Israel rettferdig behandling, informerte i forrige uke Sikkerhetsrådet om en trusel fra den shiamuslimske Amalmilitsen i Libanon om å ta livet av amerikanske og britiske diplomater.
 25. Meget ubalansert, men et nyttig utgangspunkt for videre forhandlinger om reduksjoner i antall mellomdistanseraketter i Europa.
 26. Nordsjøoljen, driver en ytterst ubalansert og urettferdig vendetta mot SydAfrika.
 27. Radioen i SydAfrika har anklaget vestlige medier for ubalansert reportasje av hendelsene i landet.
 28. Rent fysisk kan et ubalansert kosthold og uheldige spisevaner sette kroppen i en stresssituasjon.
 29. Statssekretæren mener det er en unyansert beskrivelse å si at vi nå har flere raketter enn før, at situasjonen er enda mer ubalansert og usikker.
Similar words:
norubalanse
norublandet
norubarbert
norubemannet
norubegavet
norubegrenset
norubehandlet
Your last searches:
 1. ubalansertLast searches

# NAL Term
1 Flag concerto
2 Flag regnelinjal
3 Flag ta en kopia
4 Flag la pura y simple verdad
5 Flag wallflower
6 Flag morphological
7 Flag uslitelig
8 Flag smog
9 Flag frustrerende
10 Flag ribbed
11 Flag de cuarzo
12 Flag anmelde
13 Flag unit
14 Flag provided that
15 Flag ozone
16 Flag patrulje
17 Flag somna in
18 Flag innsynge

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6993 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2427 - seconds.

mobiltelefon