logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ubesvart:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norubesvart
enggeneral [?]: unanswered
spageneral [?]: sin respuesta
swegeneral [?]: obesvarade
Example:
 1. 29. mai sendte ambassaden en note - som er forblitt ubesvart - til libyske myndighter med spørsmål om hvorfor skipet ble holdt tilbake.
 2. Den nye rapporten som er utarbeidet for energidepartementet av Energy Technology Support Unit, konkluderer med at mange vitenskapelige spørsmål i forbindelse med sur nedbørs skadevirkninger i Storbritannia og Europa forøvrig er ubesvart.
 3. Det avgjørende spørsmål som fortsatt står ubesvart, er om lukten av olje trenger gjennom asfalten.
 4. Det er et ubesvart spørsmål hvorfor ikke velferdssamfunnet Norge kan se seg råd til å prioritere slik at plastikkirurgi går hånd i hånd med det øvrige tilbudet til de mange kreftrammede som har et behov for hjelp - ikke bare til å redde nakne livet, men til å ha full glede av det i årene efter helbredelsen.
 5. Det er ett av de spørsmål som står ubesvart efter bystyrets behandling av den såkalte grå kortsaken i forrige møte.
 6. Det er imidlertid et ubesvart spørsmål om norsk lov og spesielt den norske sjømannslov, f. eks. vedrørende rett til avmønstring, også gjelder for disse sjøfolk.
 7. Det er mange spørsmål som er ubesvart i meldingen.
 8. Det lød greit nok på parolen, men spørsmålet var fremdeles ubesvart - hvordan får man tak i en tulling ?
 9. Det store spørsmål som står ubesvart efter den seks dager lange kapringen av det kuwaitiske flyet, er om iranske myndigheter var direkte innblandet.
 10. Dette beror utvilsomt mest på hensynet til aktualitet, idet erfaringene viser at både interpellasjoner - som gir anledning til en viss, bredere debatt om saken - og begrunnede spørsmål kan bli stående ubesvart svært lenge.
 11. Dette spørsmålet forble ubesvart.
 12. Dette tallet er trolig langt høyere, idet spørsmålet er forblitt ubesvart av syv fylker.
 13. Efter konserten - og spesielt Resurrection Band - sitter denne anmelder igjen med et ubesvart spørsmål ?
 14. Et annet ubesvart spørsmål er om Toms papirer, dersom de har ligget på loftet i Nedre Slottsgate 3, har forsvunnet før 1952.
 15. Et av de mange spørsmål som fortsatt står ubesvart, er hvordan ordningen skal finansieres.
 16. Et foreløbig ubesvart spørsmål er hva som vil skje i praksis hvis en bedrift efter flere år med utdelt overskudd får et underskudd.
 17. Et lignende brev til LO står ubesvart.
 18. Et ubesvart spørsmål er idag hva som vil skje med de store beløp publikum tok ut på mandag i tilfelle streik.
 19. Flere mennesker samlet seg rundt oss og spørsmålet forble ubesvart.
 20. Flere viktige spørsmål står ubesvart i utvalgets rapport.
 21. Hvordan dette skal skje, står i stor grad ubesvart efter gårsdagens debatt om Forsvarets langtidsplan frem mot 1989.
 22. I bystyret har spørsmål og interpellasjoner hatt en tendens til å bli stående ubesvart over lengre tid.
 23. Jeg håper vi snart kan få avklaring om de problemer som ennå står ubesvart når det gjelder finansieringen.
 24. Jeg lar spørsmålet foreløbig stå ubesvart.
 25. Mange spørsmål står fortsatt ubesvart om Sakharovs situasjon.
 26. Men hva det er som legger hovedstjernen i skygge så lenge - det er selv idag et ubesvart spørsmål.
 27. Om hvorvidt prof. Sundby er mer PRkåt enn andre professorer skal jeg la stå ubesvart.
 28. Om sjøfolk vil kjenne seg igjen, får her være et både ustillet og ubesvart spørsmål.
 29. Selv saker med romslige svarfrister kan bli liggende ubesvart på skrivebordet inntil de blir til hastesaker.
Similar words:
norubesvært
norubesvarlig
norubetalt
norubeseiret
noruberørt
norubekvem
norubestemt
Your last searches:
 1. ubesvartLast searches

# NAL Term
1 Flag skogsvård
2 Flag excuse me
3 Flag full-page
4 Flag abakus
5 Flag vinkel
6 Flag örnlik
7 Flag bryggning
8 Flag chequered
9 Flag oppfordring
10 Flag a saber
11 Flag getto
12 Flag reducering
13 Flag sömnad
14 Flag labilitet
15 Flag stratifiera
16 Flag haleheng
17 Flag ringande
18 Flag oversized

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 575 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 258 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 899 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3686 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4539 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4735 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3913 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4513 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7921 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4469 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1667 - seconds.

mobiltelefon