logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for udda:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweudda
engnummer [a]: odd, uneven
nornummer [a]: odd
spanummer [a]: impar
Synonyms:
 1. egendomlig, speciell, konstig, olik, avvikande, på annat sätt, utstickande
 2. bisarr, mysko, egenartad, sällsam, märklig, säregen, egen, förunderlig, kufisk, underlig
 3. personlig, originell, personligt, besynnerlig
 4. annorlunda, skum
 5. obskyr, knepig, knäpp, skruvad, odd
 6. remarkabel, främmande, några
 7. skrovlig, knölig, oregelbunden
 8. unik, exceptionell, sällsynthet, extraordinär, osedvanlig, sällsynt
 9. ovanligt, ovanlig
 10. särpräglad
 11. typisk, karakteristisk
 12. mystisk, kuriös
Derived terms:ludda, snudda, snudda vid, snuddande, sudda ut, utsudda, utsuddande, nudda, sudda
Example:Brödsmulor lika med ledtrådar, det är udda, men okej.|Jag såg en udda händelse.|Vi kan väl låta udda vara jämt?|Du tycker att det är ett udda val, eller hur?|Vilket udda fotbollslag!|De som lär sig att det existerar måste uppbåda en udda grad av intuition, varsam och en utfrågad natur.|Börja med flygplatserna, nattöppna tidningsstånd, kanske någon kommer ihåg en udda kund.|udda eller nåt sånt?|Apor, till exempel dödar alla udda.
Similar words:
sweudd
sweudde
norudyr
engudder
norudåd
norudelt
noruduge
Your last searches:
 1. uddaLast searches

# NAL Term
1 Flag merodeadora
2 Flag bishop
3 Flag hecho un lío
4 Flag bandaged
5 Flag revolver
6 Flag varenda
7 Flag liabilities side
8 Flag visdomstann
9 Flag arteriosclerosis
10 Flag rutten
11 Flag pálido
12 Flag possessiv
13 Flag plystre
14 Flag vaja
15 Flag fight for
16 Flag verbasco
17 Flag pantbank
18 Flag poner el precio

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 166 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3052 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3798 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3984 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3248 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3828 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6256 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3825 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4492 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7152 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1713 - seconds.

mobiltelefon