logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ufeilbarlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norufeilbarlig
enggeneral [?]: infallible
spageneral [?]: infalible
swegeneral [?]: ofelbar
Example:
 1. Hvilken eller hvilke metoder, anser man idag som mest ufeilbarlig for å gi et tilnærmelsesvist sant bilde av historien ?
 2. Når vi får så hyppige endringer avdekker det ikke bare en svakhet i vår egen økonomi, men også at selve kurvsystemet ikke er ufeilbarlig, sier Reinertsen.
 3. Alle har gått utenom, vel vitende om at systemet er blitt ansett som ufeilbarlig, og at enhver som kommer med den minste kritikk, er sosialreaksjonær, en person som ikke vil hjelpe mennesker i nød.
 4. Da han fremla resultatet av sitt arbeide, så han også faren i at teorien kunne bli et mål i seg selv, en sovepute der en ufeilbarlig teknisk beherskelse av et materiale kunne komme til å overskygge interessen for det musikalske uttrykk.
 5. Den er blitt en ufeilbarlig katalysator for vår nasjonale mangfoldighet, derfor skal vi ikke gråte over at den eksisterer, men heller være den takknemlig.
 6. Du som leter efter et konkret ansikt for din Frelser, møter det ufeilbarlig der hvor ditt medmenneske er undertrykt og urettferdig behandlet.
 7. Et slikt slag rammer ufeilbarlig Den norske kirke hver gang den søker å opptre som kirke, det vil si som trossamfunn.
 8. For to år siden skrev han selv en artikkel som konkluderte med at sosialismen ikke er absolutt ufeilbarlig og at den også, i likhet med kapitalismen, kan bli gjenstand for oppløsning og forfall.
 9. Jeg har forstått lutherdommen slik at den ikke vil akseptere en ufeilbarlig pave, uansett hvor han har sitt sete.
 10. Makten er ufeilbarlig og uten lyter.
 11. Men hva er en Sakharov og en Bonner innenfor et system som for en stor del bygger på tradisjoner som definerer det som ufeilbarlig.
 12. Veritas fremstår idag for folk flest nærmest som noe hellig en ufeilbarlig institusjon som arbeider for sikkerheten til sjøs.
 13. Økonomer advarer mot en slik politikk, både fordi den kan svekke den internasjonale troverdigheten til den norske kronen og fordi den vil redusere det ansvar partene i intektsoppgjørene har for å komme frem til løsninger som sikrer at konkurranseevnen opprettholdes.Når vi får så hyppige endringer, avdekker det ikke bare en svakhet i vår egen økonomi, men også at selve kurvsystemet ikke er ufeilbarlig, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening til Aftenposten.
 14. Ingen er ufeilbarlig, selv barnevernet kan gjøre feil.
 15. Derfor bør intuisjon, diskresjon og medfølelse være kjennetegnende for den som spår andre, samt vissheten om at man ikke er ufeilbarlig.
 16. Efter å ha overvunnet hundrer og tusener av kilometer vil den ufeilbarlig finne det område den er forutsatt å treffe.
 17. Er den dominerende gren innen islam, utgjør nærmere 90%. som kom efter Muhammed, imamene, hadde fått evne til å tolke Koranen på en ufeilbarlig måte.
 18. Flyvelederen forutsettes å være ufeilbarlig til tross for sterk trafikkøkning i luften.
 19. Kretsen er imidlertid hellig overbevist om at tidens mote er ufeilbarlig.
 20. Men han innrømmer generøst at han såvisst ikke er ufeilbarlig.
 21. Når man hevder å gjøre bruk av en noe nær ufeilbarlig, videnskapelig verdensanskuelse, blir dette tungt salgbar vare.
 22. Og man må for all del ikke se på seg selv som ufeilbarlig.
 23. Som kanskje ikke er så reisevant, eller som er blitt offer for et system som slett ikke er ufeilbarlig.
Similar words:
norufeilbar
norufeilbarhet
norufeilbarlighet
noruforklarlig
noruforsvarlig
noruferdig
noruforlatelig
Your last searches:
 1. ufeilbarligLast searches

# NAL Term
1 Flag vara kund hos
2 Flag disengaged
3 Flag kritbrott
4 Flag spiritus
5 Flag extension
6 Flag utholde
7 Flag adjektiv
8 Flag direktion
9 Flag hy
10 Flag de momento
11 Flag question
12 Flag hipótesis
13 Flag opression
14 Flag en persecución de
15 Flag ettertenksom
16 Flag snabb
17 Flag omstøte
18 Flag omnämna

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 334 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1248 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1523 - seconds.

mobiltelefon