logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uforanderlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noruforanderlig
enggeneral [a]: invariable
fart [a]: constant
quality [a]: consistent
konstant [a]: changeless, unchanging, immutable
general [o]: invariably
spageneral [a]: invariable
fart [a]: constante
quality [a]: consistente, constante
konstant [a]: inmutable, inalterable, incambiable
general [o]: invariablemente
swegeneral [a]: oföränderlig
general [o]: oföränderligt
Synonyms:fortløpende, varig, kronisk, bestående, evig, utholdende, uopphørlig, uavbrutt, permanent, idelig, konstant
Example:
 1. Moralen har både en inn og en utside, eftersom en kjerne er uforanderlig, samtidig som moralnormene til en viss grad er under påvirkning av ytre samfunnsendringer.
 2. Når spørsmålet er om det er noe uforanderlig i Kirkens lære, slik jeg her er blitt spurt, og om det er et sentrum og en periferi i denne lære, er svaret at det umistelige, ubrytelige sentrum er læren om rettferdiggjørelsen ved tro, for Jesu Kristi skyld.
 3. Det er en vegg av trær, så mange like jorder, et uforanderlig landskap, sier han.
 4. Dog advarer regjeringspartiene - Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet - i innstillingen mot et for statisk syn på pressestrukturen og sier at dagens mønster ikke i ett og alt må oppfattes som ukrenkelig og uforanderlig.
 5. En hund er heller ikke noen uforanderlig gjenstand.
 6. Er så menneskerettighetene noe uforanderlig og gjeldende til alle tider ?
 7. Er vårt offentlige system i ferd med å bli en så uforanderlig gigant at det av den grunn ikke makter å møte behovene i en tid preget av sterke forandringer ?
 8. Et kjæledyr er heller ikke en uforanderlig ting.
 9. Formen kan skifte, men det grunnleggende er uforanderlig.
 10. Hun gir med den ene hånden og tar igjen med den andre, erklærer seg selv som stø og uforanderlig av gemytt og roser tjeneren for derpå å sparke ham bak, tilgir og forbanner i samme åndedrett.
 11. Hva på Jorden er sikkert og uforanderlig ?
 12. Men da disse betraktninger nødvendigvis måtte springe ut fra samtidens livsanskuelse og uttrykkes i aktuelt forståelig sprog, må de være så jordisk preget at de ikke kan være en evig uforanderlig guddommelighet.
 13. Men det er ingen mekanisk, stadig uforanderlig virksomhet.
 14. Når statsråden herved har fått sin ros, skal det samtidig sies at det nye tilskudd ikke kan være uforanderlig i all fremtid, uavhengig av utviklingen og trafikkøkningen.
 15. Og for dem som iår kan tenke seg å gå til innkjøp av noe mindre uforanderlig enn den populære julestjernen, foreslår Jan Steinar Moen en rund bukett med kristtorn, kongler og tulipaner.
 16. Pressemønsteret må ikke i ett og alt oppfattes som noe hellig og uforanderlig.
 17. Sannheten er hel og udelt og uforanderlig.
 18. Slik har livet i Nildalen gått sin gang uforanderlig i 5000 år.
 19. Symmetri er nettopp noe uavhengig av sted og topografi, noe abstrakt og uforanderlig.
 20. Hollænderboen Lys og Lydbøie sier båtsportskartet ; intet er så uforanderlig som rettskrivningen på slike kart.
 21. Og fremdeles har De noe uforanderlig i Dem ?
 22. Wimbledon er så uforanderlig, så full av tradisjoner.
 23. Den er temmlig uforanderlig og kjedelig gjennomført - biff, stekt ørret, pizza - men siden underholdningen er så mangesidig, finner man seg i det.
 24. Jeg tror at hvis alt i verden ble annerledes, ved en revolusjon, en syndflod eller en dommedag, ville stuen i Baker Street forbli uforandret og uforanderlig.
 25. Klartekstens fordelingsmønster som illustrert synes imidlertid både ganske utbredt - og uforanderlig.
 26. Kohl har dermed som den første regjeringssjef fra CDU anerkjent Oder / Neissegrensen som uforanderlig.
 27. Koranen er selvsagt uforanderlig i sin tekst, men sharia er utformet av mennesker selv om den har forankring i det hellige.
 28. Men finnes det ikke alltid en nesten uforanderlig resonans for den patos vi gjerne føler i forbindelse med slike avfeldige heltedåder som faktisk ikke angår oss ?
 29. Mye forandrer seg i britisk samfunnsliv, men ett forhold synes å være nesten uforanderlig.
 30. Og fremfor alt at den ikke er sann, den gamle påstanden at menneskets natur er uforanderlig.
Similar words:
noruforbederlig
noruforanderlighet
noruforklarlig
noruforandret
noruforsvarlig
norufordervelig
noruforenlig
Your last searches:
 1. uforanderligLast searches

# NAL Term
1 Flag exceed one's expectations
2 Flag former spouse
3 Flag tolererbar
4 Flag move backwards
5 Flag bartender
6 Flag fray
7 Flag visit to the patient
8 Flag copete
9 Flag Labrador dog
10 Flag förtryck
11 Flag dachshund
12 Flag intended for
13 Flag joggetur
14 Flag fortryllende
15 Flag stalk
16 Flag galej
17 Flag medgjørlighet
18 Flag sanke

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2690 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3356 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3540 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2884 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3483 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5722 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3489 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4096 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6715 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6171 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1820 - seconds.

mobiltelefon