logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uforpliktende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noruforpliktende
enggeneral [?]: binding
spageneral [?]: vinculante
swegeneral [?]: bindande
Example:
 1. Dette er løst og uforpliktende og er egnet til å kase folk blår i øynene, sier nestformannen i Stortingets samferdselskomite, Lars Lefdal, til Aftenposten.
 2. For en del nordmenn er slike uforpliktende samtaler sikkert en fin liten avveksling i en kjedelig hverdag, sier Eriken, som håper at Televerket vil utvide tilbudet til å omfatte flere numre.
 3. Jeg kan vanskelig se at en ved å gå imot et konkret veiprogram til fordel for et uforpliktende prisnippvedtak om baneforlengelse, tjener NordNorges interesser !
 4. Jeg mener det er riktig at alle kan få se dem, selv om dette er helt uforpliktende utkast.
 5. Adelman understreker imidlertid at USA aldri vil gå inn i denne type nærmest uforpliktende begrensninger, uten at man på egen hånd er i stand til å verifisere at man fra sovjetisk side innfrir løfter om tilsvarende begrensninger.
 6. Aksjonsutvalget for Eldres Landsforbund mener politikernes innsats for eldre begrenser seg til vakre ord og uforpliktende løfter i valgkampen.
 7. Bruddet med modernismen ytrer seg fremfor alt gjennom den frie og uforpliktende omgang med historien, der konsekvente forlengelser synes umulige.
 8. Da må det dreie seg om en uforpliktende spennings og morofilm.
 9. De kan naturligvis uttale seg uforpliktende i form av meldinger o.l. om at dette er et viktig felt, hvilket de gjør.
 10. De kvinner og menn som har innbildt dagens unge at lykken er uforpliktende og løssluppent seksualliv har påtatt seg et stort ansvar.
 11. Den kommende forskningsmeldingen må bli mer enn uforpliktende og vage formuleringer.
 12. Derfor har vi fremdeles en mediedebatt stort sett på slagordstadiet, med en serie uforpliktende deklarasjoner uten forankring i virkeligheten.
 13. Det anses som uheldig at beboerne idag kan gi et uforpliktende tilsagn, og Oslo Høyre vil at det ved en beboerovertagelse samtidig må inngås bindende avtaler med kommunen om at beboerne selv skal overta og forestå utbedring.
 14. Det er uforpliktende å gå inn i et parti, hvor svarene stort sett er gitt på forhånd.
 15. Det er ullent, uforpliktende og inneholder tåkete løfter i forhold til idretten !
 16. Det sproglige mønster i lærebøkene kaller han ingensproget, et tørt, uforpliktende og farveløst sprog, som også blir idealet for skriftlig forming hos elevene.
 17. Det uforpliktende primærvalget der finner sted allerede tirsdag.
 18. Direktør LarsJonas Nygaard i Sentralforbundet understreker overfor Aftenposten at det er snakk om retningslinjer fra forbundets side som er uforpliktende for fylkeskommunene.
 19. Endelig har Smestad fått et skikkelig lokale for ungdom som bare vil stikke innom og treffe kjente eller finne på noe - helt uforpliktende.
 20. Enten det dreier seg om forpliktende eller mer uforpliktende undervisning, vil det koste meget, noe som må sees i forhold til det behov for midler som finnes ellers i samfunnet, bl.a. i sammenheng med eldre og syke.
 21. Er man i tvil om hva man skal velge, kan publikum gratis og uforpliktende søke råd ved det kommunale informasjonskontor for voksenopplæring.
 22. Etablerte spillere som Stein Kollshaugen, Geir Henæs, Rune Gjestrumbakken m.fl. så i hvert fall søndag eftermiddag ut som om de var på en uforpliktende bærtur, uten at noen stilte dem til ansvar om de kom hjem uten et eneste bær i spannet.
 23. Foreløbig, uforpliktende prisanslag fra SIBOs side er et innskudd på 170 000 kroner for de minste leilighetene og en husleie på 1350 kroner pr. måned, mens fireromsleilighetene blir anslått til rundt 285 000 i innskudd og en leie på 1970 kroner.
 24. Formår så boken å vekke noe annet og mer enn det vi omtrentelig føler som - ofte uforpliktende - medlidenhet ?
 25. Han fremholder at samtalene, som fant sted på amerikansk initiativ, var preget av en søkende, uforpliktende høyttenkning.
 26. Han vil ikke gå i detaljer om samtaler som betegnes som fortrolige og uforpliktende.
 27. Hart vant det uforpliktende primærvalg i denne New Englandstat med hele 71 prosent av stemmene tidligere iår.
 28. Harts seier var betydelig mindre enn den han vant i Vermonts uforpliktende nominasjonsvalg 6. mars.
 29. Høflige og positive, men uforpliktende uttalelser er hovedinntrykket efter de mange toppmøter som fant sted i Moskva igår i forbindelse med Jurij Andopovs begravelse.
 30. I all sin korthet og enkelhet en tale til oss tvers igjennom strømmen av engasjement for alt det fjerne og uforpliktende.
Similar words:
noruforpliktet
noruforutseende
noruforvarende
Your last searches:
 1. uforpliktendeLast searches

# NAL Term
1 Flag huvudsak
2 Flag svära
3 Flag falseador
4 Flag selveiendom
5 Flag legitimitet
6 Flag selvstyre
7 Flag boathouse
8 Flag projection
9 Flag imprimir
10 Flag kulmen
11 Flag toque de queda
12 Flag that which
13 Flag Croat
14 Flag ejector
15 Flag escotadura
16 Flag no fumador
17 Flag reprehensible
18 Flag sukkerholdig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1966 - seconds.

mobiltelefon