logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ugjenkallelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norugjenkallelig
engavgjørelse [a]: irrevocable, final, definitive
spaavgjørelse [a]: irrevocable, definitivo
sweavgjørelse [a]: oåterkallelig
Synonyms:
 1. absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, faktisk, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget
 2. fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, urokkelig, urørlig, værfast
Example:
 1. I 1989 er din sjefstid i NRK ugjenkallelig slutt.
 2. Men kanskje er mye annet ugjenkallelig annerledes.
 3. Æraen med Sjømannsmisjonens katedral på First Place i Brooklyn som har vært vår kirke i 56 år, er ugjenkallelig forbi.
 4. Da er det ugjenkallelig slutt på toppplan, uansett hvordan det går i Sarajevo.
 5. De fanges ikke inn igjen før klokken halv tolv da årets Oslokarneval er ugjenkallelig forbi.
 6. Denne duften må antagelig være ugjenkallelig og for evig tapt.
 7. Dermed var finaleeventyret ugjenkallelig over før det hadde begynt.
 8. Dette vil ugjenkallelig skje dersom Kreml fortsetter sin forfølgelse av ekteparet Sakharov.
 9. Efter helgens partikongress i Helsingfors er splittelsen blitt dypere, og for utenverdenen må den nå fortone seg som helt ugjenkallelig.
 10. Eftersom partiets tale skal være ja, ja, nei, nei, - og alt annet er av det onde, forstår vi det slik at standpunktet er ugjenkallelig.
 11. Ektemannen, doktor Wangel, forstår til slutt at Ellida bare kan vinnes ved å gi henne fri med ugjenkallelig tap for øyet.
 12. En slik ordning kan tilbakekalles eller gjøres ugjenkallelig - alt efter ønske.
 13. Han begrenset disse til et minimum, nettopp fordi det her dreier seg om en øyeblikkets kunst, unik og ugjenkallelig.
 14. Hun ble også ferdig med sitt manuskript før fristen var ute, denne gang den ukjente og ugjenkallelig siste frist - den som ikke bestemmes av trykketidene.
 15. Husnesskandalens tid er ugjenkallelig forbi.
 16. I ett og samme kommunike inviterte de landene i Organisasjonen av sydøstasiatiske stater, ASEAN, til øyeblikkelige samtaler, samtidig som de fastslo at situasjonen i Kampuchea er ugjenkallelig.
 17. Ingen annen europeisk by lar deg mer nådeløst fornemme hva som gikk ugjenkallelig tapt under krigen.
 18. Intet er mer avslørende enn en keepertabbe - ingen feil er mer ugjenkallelig enn keeperens.
 19. Mannen er avkledd og satt ugjenkallelig bet ; han er til intet for all fremtid.
 20. SovjetUnionens beslutning om ikke å delta i De olympiske leker i Los Angeles er ugjenkallelig.
 21. Så er det ugjenkallelig slutt for denne gang.
 22. Så er det ugjenkallelig slutt for sommerens internasjonale orgelfestival i Tønsbergdistriktet.
 23. Tirsdag 24. januar er det ugjenkallelig slutt for Det nye teaters suksess med Neill Dunns Dampen - den morsomme, treffsikre og varmt levende komedien om Londonkvinnene som slåss for livet for å beholde dampbadet sitt og hindre at myndighetene river det.
 24. Vi bør i alle fall ikke forhaste oss før vi gjør det ugjenkallelige, for ugjenkallelig blir innføringen av reklame i vårt sterkeste medium.
 25. Men han gjorde det klart at ingenting er ugjenkallelig, sier Synnes.
 26. 70årenes hverdagsrealismekrav er ugjenkallelig over.
 27. Alt du elsket og kjempet for er blitt truet, men ingenting er ugjenkallelig tapt.
 28. Beslutningen om å bygge Fjellinjen ble ugjenkallelig fattet da Høyre og Arbeiderpartiet gikk inn for denne i Oslos kommunikasjonsutvalg onsdag.
 29. Brenner noen av de eldgamle trebygningene, så er det ugjenkallelig, sier riksantikvar Stephan TschudiMadsen.
Similar words:
norugjenkallelig
norugjendrivelig
norugjenkjennelig
Your last searches:
 1. ugjenkalleligLast searches

# NAL Term
1 Flag preke høytravende om
2 Flag saftig
3 Flag bedrive propaganda
4 Flag fare avsted
5 Flag diakritisk
6 Flag meteorolog
7 Flag aculla
8 Flag hincarse
9 Flag enfold
10 Flag wonderment
11 Flag anticlerical
12 Flag dodger
13 Flag kullersten
14 Flag undesirable
15 Flag falla till föga för nederlag
16 Flag deferring
17 Flag children's shoes
18 Flag ørefik

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6407 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1775 - seconds.

mobiltelefon