logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uhindret:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noruhindret
enggeneral [?]: unobstructed
spageneral [?]: sin obstáculos
swegeneral [?]: obehindrat
Synonyms:autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, vid, åpen
Example:
 1. Den elektromagnetiske og korpuskulære stråling som nærmer seg Jorden kan observeres fra målestasjon utenfor Jorden, uhindret av Jordens atmosfære og magnetiske felt.
 2. Elven gravde seg i gjennom, og flyter nå uhindret,opplyser lensmannsbetjent Henry Pettersen i Målselv til Aftenposten.
 3. De forskjellige aktiviteter skal foregå i den nordlige delen av Fornebu, slik at den normale trafikkavviklingen i resten av lufthavnen kan gå uhindret.
 4. De hadde ikke efterkommet en dom om å la transport av kull og malm til et stålverk gå uhindret.
 5. De sovjetiske sjøfolkene begir seg fritt og uhindret på land, hvor de er flittige med sine kameraer praktisk talt over alt, forteller avisen.
 6. Den kontaktløshet og isolasjon som dette i sin tur skaper, får bre seg uhindret.
 7. Det er av avgjørende betydning at de krigførende parter holder skip fra tredjeland utenfor konflikten, og at internasjonal skipsfart kan skje uhindret, fremholder Vikøren.
 8. Dimmaletting viser til at sovjetiske såkalte fiskebåter for noen år tilbake i ly av nattens mørke og forsynt med det mest avanserte elektroniske utstyr uhindret lot oppmåle og kartlegge hvert eneste sund og hver eneste fjord på øyene.
 9. Fagforeningene ved Cheltenhamsenteret innrømmet torsdag at så mange ansatte nå har akseptert regjeringens krav at lytte og tolkningsarbeidet kan fortsette uhindret.
 10. Foreløbig går forøvrig trafikken uhindret på Ljan / Nordstrand på grunn av sabotasjen mot lysanlegget i Nedre Prinsdals vei / Ljabruveien for en tid siden.
 11. Fra den plass vil han fritt kunne fortsette sin forskning uhindret av noe løfte.
 12. Frigjøringsbevegelsene, EPLF i Eritrea og TPLF i Tigray, har både tilbudt forhandlinger om våpenhvilke og, dersom det ikke er aktuelt, gjort det klart at utenlandsk bistand og bistandsarbeidere kan arbeide uhindret blant de sultrammede i disse provinsene.
 13. Han kalte seg for sosialist han som uhindret fikk eksponere sitt terrorvelde i Uganda gjennom en årrekke også, og han på Cuba velsignet Det norske Arbeiderparti med uhorvelige millioner i uhjelp.
 14. Han sammenlignet oss med små barn som uhindret kunne ta seg til rette.
 15. Hensikten var å bevise at det er umulig å smugle et våpen forbi sikkerhetskontrollen, men journalist Lilo Ross gikk uhindret gjennom kontrollen med en revolver gjemt i den ene støvelen.
 16. I de viktige fergehavnene i Dover kan streiken bli trappet ytterligere opp mandag, og havnearbeiderforbundet kan ikke garantere at personbiltrafikken vil gå uhindret.
 17. I stedet for en åpen grøft vil taket på Grunnlinjetunnelen bli bygget først slik at trafikken over Rådhusplassen i stor grad kan gå uhindret i hele anleggsperioden.
 18. Ifølge professor MendesFlohr er det dette klimaet som har gjort det mulig for de jødiske terrorgruppene å operere såpass uhindret som de inntil nylig har gjort.
 19. Journalisten, Lilo Ross, gikk uhindret gjennom sikkerhetskontrollen.
 20. Kontorsjef Per Munkerud i Veidirektoratet opplyser til NTB at 48 av landets 140 riksveiferger holder beredskapsvakt om sommeren for å effektuere syketransporter, og Munkerud håper at partene i konflikten vil se positivt på en henstilling om å unnta disse fergene fra streiken slik at beredskapen kan opprettholdes og slik at syketransporter kan gå uhindret.
 21. Kullskipningen har gått uhindret av is hele høsten på grunn av det usedvanlig milde været.
 22. Likeså sluttet mange havnearbeidere i de 150 ikkeregistrerte havnene opp om streiken, men passasjertrafikken gikk uhindret, unntatt til et par av Kanaløynene.
 23. Med andre ord ønsker Treholt nå uhindret adgang til nyhetene både i avisene og i NRKs sendinger.
 24. Mer enn 70 000 passasjerer tok ferger over den engelske kanal, og trafikken gikk også uhindret i den viktige containerhavnen i Felixstowe.
 25. Mexicos regjering erklærte at ingen personer skulle tvinges til å vende tilbake mot sin vilje, samtidig som de som måtte ønske det, uhindret skulle få dra hjem.
 26. NÅ må nødvendigvis mange meldinger fra et land hvor kaoset og terroren råder, og hvor ingen observatør kan bevege seg trygt og uhindret, bli temmelig usikre.
 27. Når et lag skal angripe, er det en fordel å skjule ballen for motstanderen, slik at han som har gjemt den under trøya kan løpe uhindret fremover.
 28. Når immigrasjonsoffiseren er ferdig med arbeidet sitt, blir hver enkelt passasjer utstyrt med merkelapp, så hun eller han kan passere uhindret.
 29. Onsdag gikk fergetrafikken fra Newcastle og fra Harwich, de to viktigste havnene for trafikken til Norden, uhindret.
 30. Pasientene ville uhindret kunne passere fylkesgrensene og basert på medisinske og humanitære kriterier.
Similar words:
noruhildet
noruhemmet
noruhengt
noruhjemlet
noruhørt
noruhøvlet
noruhyre
Your last searches:
 1. uhindretLast searches

# NAL Term
1 Flag promoción de ventas
2 Flag skönhetsfläck
3 Flag særegen
4 Flag transfix
5 Flag forefalle
6 Flag estación terminal
7 Flag ølfat
8 Flag offspring
9 Flag kjenne på pulsen
10 Flag bankrupt
11 Flag kejsare
12 Flag deterioración
13 Flag ablución
14 Flag okränkbar
15 Flag duelo
16 Flag stå i motstrid med
17 Flag kløtsj
18 Flag brannøvelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8939 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6955 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2422 - seconds.

mobiltelefon