logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uhyrlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noruhyrlig
enggeneral [?]: monstrous
spageneral [?]: monstruoso
swegeneral [?]: monstruösa
Synonyms:diger, drabelig, enorm, gedigen, gigantisk, kjempemessig, kjempestor, kolossal, mektig, omfangsrik, omfattende, oppblåst, oppsvulmet, overdimensjonert, overdreven, overstadig, rommelig, ruvende, røslig, stor, svær, veldig, vidtrekkende, voksen, voldsom
Example:
 1. Cyanid er en uhyrlig farlig gift.
 2. Det er ikke snakk om utelukkende journalister, de kan da være uhyrlig trege av seg.
 3. Bruk av våpenmakt er en uhyrlig måte å løse mellomstatlige konflikter på, men ordvalget i en opphetet situasjon kan også være skremmende.
 4. Chick Corea med uhyrlig teknisk utrustning skaper assosiasjoner til Bartoks kammermusikk.
 5. Det er i virkeligheten en uhyrlig frekkhet av NRK å presentere et slikt program.
 6. Det kan oppstå situasjoner da truselen mot idealene fortoner seg så uhyrlig at det å tilintetgjøre truselen fremstår som uomgjengelig nødvendig.
 7. Det ville bli en uhyrlig overpris for norske annonsører å betale for antatte seere også i land som Storbritannia, Frankrike og VestTyskland når annonsørene bare er interessert i å nå frem til norske seere.
 8. En av de to anklaget forbundskansler Helmut Kohl for å ha kjøpt seg fri bane til posten som partiformann med penger fra Flickkonsernet, noe som møtelederen, forbundsdagens visepresident, Richard Stücklen, stemplet som en uhyrlig anklage - hvorefter medlemmet ble utvist.
 9. En så uhyrlig påstand kan ikke stå uimotsagt.
 10. Forsøk på å vekke opinionen i de industrialiserte land har hatt liten virkning, selv om man kan slå i bordet med uhyggelige tall og statistikker over en uhyrlig utbytting av mange av de aller fattigste land i verden.
 11. Hele det østeuropeiske sikkerhetssystem, med Warszawapakt og kommuniststyrte nabostater, ble SovjetUnionens hovedgevinst efter den annen verdenskrig, en gevinst som landet betalte en uhyrlig pris for.
 12. Men dernest er det enda en uhyrlig beskyldning mot en gruppe.
 13. På landsmøtet ble det også hevdet at det påstått forsvundne beløp på 45 000 dollar er uhyrlig overdrevet.
 14. Som jazzpianist kjenner vi ham blant grenens ypperste, med en nesten uhyrlig teknisk utrustning.
 15. Søndag rykket en av utenriksdepartementets statssekretærer i Bonn, Jürgen Möllemann, ut og stempler presseangrepet som en uhyrlig fornærmelse.
 16. Tenke seg til at den lokale Fox and Hounds kan gå i hundene, en uhyrlig tanke for mer enn en brite.
 17. En uhyrlig injuriedom, lyder en av disse reaksjoner.
 18. Det er uhyrlig at en prest som Hove vil si noe som mange mennesker kommer til å oppleve som sårende og krenkende.
 19. Dette er en uhyrlig påstand fra en opposisjonspolitiker i Frankrike som er på desperat jakt efter publisitet, sa Lange.
 20. Dette er ikke bare en insinuasjon, men en uhyrlig beskyldning.
 21. Uhyrlig, sier professor dr. theol. Halvor Moxness om Hoves utsagn.
 22. Den går gjennom et uhyrlig juv med høye, isbelagte overheng.
 23. Det er selvsagt hensynet til de to medspillende partier som dikterer Willochs uvilje mot Fr.p. Men hva er det Fr.p kan gjøre av skade som vil være så omfattende og uhyrlig at man eventuelt vil foretrekke en APregjering ?
 24. Er det ikke noe uhyrlig ved samfunnsforholdene når skapende frihet, uavhengighet og en slags kontakt med publikum, om enn utilfredsstillende og fattig, bare kan oppleves av dem som er beredt til å risikere fengselsstraff ?
 25. Et av medlemmene i Nasjonalt Folkeparti, Bastian Heide, har i et intervju med VG gått ut og betegnet moskeattentatet som en modig handling, og NFleder Ødegård betegner uttalelsen som uhyrlig.
 26. Forsåvidt er det prisverdig at det taes opp i kunstnerisk form, selv om kvinnekampens kjønnsrollesyn predestinerer til en forutsigbar partiskhet i utpenslingen av kvinnen som martyr og mannen som umoden og uhyrlig.
 27. Martsjenkos forbrytelse var så uhyrlig at han ble idømt 6 års straffarbeid og to års forvisning.
 28. Men å forby slike blad som Playboy og Cocktail er et uhyrlig krav, som på det skarpeste må avvises dersom ytringsfrihet overhodet skal ha noen mening på det erotiske området.
 29. Som et uhyrlig elendighetens klimaks har Abelhaugens vakre fasade vært rasert det siste halvår.
 30. Statssekretær i innenriksdepartementet, CarlDieter Spranger, tar bladet fra munnen og sier rett ut hva mange i det politiske miljøet i Bonn tenker og føler, nemlig at man her står overfor et nytt uhyrlig tilfelle av statsterror.
Similar words:
noruhørlig
noruhyrlighet
noruheldig
noruhyre
noruhyggelig
noruhermelig
noruhederlig
Your last searches:
 1. uhyrligLast searches

# NAL Term
1 Flag inte ha den ringaste aning
2 Flag colocar
3 Flag oavlönad
4 Flag ukepenger
5 Flag bocköl
6 Flag förmaning
7 Flag animado
8 Flag blodsbror
9 Flag relativisera
10 Flag bonge
11 Flag opptenkelig
12 Flag gnutta
13 Flag uns
14 Flag proportion
15 Flag varseblivning
16 Flag skummig
17 Flag proklamation
18 Flag inconsistency

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2475 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3011 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3267 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2676 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3272 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5292 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3281 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3856 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6465 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5970 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1851 - seconds.

mobiltelefon