logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ulik:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norulik
engjamførelse [a]: unlike
avvikande [a]: different, dissimilar, diverse
spajamførelse [a]: diferente, distinto
avvikande [a]: diferente, desigual, distinto
swejamførelse [a]: olik
Synonyms:
 1. alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjellig
 2. diagonal, fordreid, forvridd, hellende, oblikk, på halv tolv, på siden, på snei, skeiv, skjev, skrå, slak, usymmetrisk, vindskeiv
Derived terms:bhandle ulikt, falle på ulike dager, hydraulikk, med ulike nivå, mellom ulike raser, ulike, uliknende, ulikhet, ulikttenkende, være av ulik mening, være ulik, være ulikt, ulikesidet, ulikeartet
Anagrams:kuli
Example:
 1. Kongen begir seg til Frankrike er ulik det meste som kan erindres fra operalitteraturen.
 2. Bare disse 13 bedriftene som er med på denne messen har i nær fremtid behov for 200300 medarbeidere med ulik EDBbakgrunn, sier en av initiativtagerne til denne nye messeformen, Knut Ørjasæter.
 3. Det er på tide at Sverige ser nærmere på sin strenge lovgivning, som er meget ulik den svenske internasjonale holdning forøvrig.
 4. En adgang til helgeåpning vil også skape en ulik konkurranse overfor dem som av samvittighetsgrunner ikke kan holde åpent helligdager, påpeker Kr.F. i en uttalelse fra gårsdagens sentralstyremøte.
 5. Huset begynner å bli gammelt og reparasjoner av ulik art blir stadig mer påkrevet.
 6. Kommune og statsansatte fra nabolandene kommer på ekskursjon hit for å se våre leke / oppholdsplasser og gatetun av ulik art.
 7. Men må man ikke se situasjonen ut fra ulik lønnsevne i ulike bedrifter, slik det private næringsliv ellers må gjøre ?
 8. Vi serverer mat og drikke i skjønn forening med kunstverk av ulik art.
 9. Å gi visse utenlandske oljeselskaper dispensasjon fra kravet om tvangslagring ville bety ulik behandling, og ville ikke være i tråd med det gode forholdet mellom USA og Sverige når det gjelder direkte investeringer.
 10. Andenæs avhandling om rettsvesenet og massemedia vil bli utgangspunkt for en debatt på juristmøtet, der det også vil være et panel som består av jurister fra de nordiske land med ulik bakgrunn.
 11. Anleggene på land og til havs sysselsetter omkring 380 personer, menn og kvinner med ulik bakgrunn, med en hovedvekt på teknisk kvalifisert personell.
 12. Arne Larsen Økland er ulik de fleste andre norske fotballspillere.
 13. BNOC foretar imidlertid et par mindre justeringer av prisforskjellene mellom oljer av ulik kvalitet.
 14. Bakgrunnen for forhandlingene er ulik oppfatning om hvor mange videoapparater som vil bli solgt innen EF neste år.
 15. Begge har lik utdannelse, men noe ulik efraring.
 16. Billy er svært ulik vår Stomperud.
 17. Både deres bakgrunn og deres handlingsmønster er ulik.
 18. Både på grunn av ulik lokalisering av boligområder, flere tett trafikkerte gjennomfartsveier ved Bromma og ulik sammensetning av flytrafikk vil utslippsforholdene ved de to flyplassene være forskjellig.
 19. Da heller ulik lønn for samme arbeide.
 20. De frie teatergruppene, av ulik størrelse, utgjør en stadig tettere underskog mellom de mer ruvende institusjonsteatrene.
 21. De tre lagene spiller ulik volleyball, men det var fortjent at Vallers spill ga krets mesterskap.
 22. Den kulturelle bakgrunn var mer ulik, sammenføyningen ble defor preget av en sterkere spenning.
 23. Den ligner på del to, men har med andre eventyr på grunn av ulik modenhet.
 24. Denne Ariadne lever i en tid som er identisk med vår egen og samtidig helt ulik.
 25. Deres arbeidsoppgaver er forskjellige, deres lønn er ulik, og ansettelsesforholdene er forskjellige.
 26. Derfor aksepterer man da også at elver velger ulike fagsammensetninger og fagfordypninger, og følgelig oppnår ulik kompetanse.
 27. Derfor blir det nå mulig for samvirkelag av ulik størrelse å anskaffe seg eget datautstyr for å bedre sin oversikt over forholdet til kunder, leverandører osv.
 28. Derfor frykter brannvernforeningen at det vil utvikle seg ulik byggeskikk, og at antall dispensasjoner fra reglene vil øke.
 29. Dermed blir de vanlige familieleilighetene dels for store - eller de har for ulik størrelse på rommene.
 30. Dessuten er det en nokså ulik konkurranse, idet vi idag må konkurrere på internasjonale ruter med selskaper som har adskillig lavere driftsomkostninger, ikke minst på personellsiden.
Similar words:
norulike
engulna
norule
noruling
norull
norull-
norulukt
Your last searches:
 1. ulikLast searches

# NAL Term
1 Flag alienation
2 Flag enterramiento
3 Flag filled
4 Flag antípoda
5 Flag varannan vecka
6 Flag risse
7 Flag sekretær
8 Flag insolvent
9 Flag veto
10 Flag stige
11 Flag stop-off
12 Flag consentir
13 Flag utstoppe
14 Flag express the thoughts of
15 Flag jubón
16 Flag befitting
17 Flag göra åter
18 Flag laglig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2152 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6653 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8017 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2069 - seconds.

mobiltelefon