logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for unaturlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norunaturlig
engbehavior [a]: unnatural, forced, contrived
spabehavior [a]: forzado, artificial
swebehavior [a]: onaturlig
Synonyms:
  1. affektert, anstrengt, falsk, forsert, forstilt, hemmet, krampaktig, kunstig, påtatt, tilgjort, tvungen, uekte
  2. forskrudd, hysterisk, høyttravende, kunstlet, oppskrudd, oppstyltet, salvelsesfullt, svulstig, teatralsk
Example:
  1. Det er ikke unaturlig at ulike synspunkter fremkommer i behandlingsprosessen.
  2. Det høres helt merkelig og unaturlig ut.
  3. Det var egentlig nokså unaturlig for en ung pike å engasjere seg i organisasjonsliv og aktiv politikk dengang jeg var ung, sa hun.
  4. Hvis norske aviser først godtar å motta pressestøtte fra skattebetalerne, ser jeg det prinsipielt ikke som unaturlig at det kan settes visse vilkår for støtten.
  5. Ja, det ville være direkte unaturlig ikke å fortsette sammen, smiler Odd Arne Jacobsen.
  6. Jeg ser det ikke som unaturlig at en fra det sittende styret blir foreslått som Eldar Hansens motkandidat i lys av granskningsrapporten efter den omtalte Geir Karlsensaken.
  7. Når man ser efter medarbeidere til en ny bank, er det ikke unaturlig at man finner de beste kandidatene i Norges største bank, sier Jan G. Breivik i Oslobanken i en kommentar til Aftenposten.
  8. Arbeiderpartiets leder finner det ikke unaturlig at man efter en væpnet revolusjon har unntakslover på en rekke områder.
  9. Atomer i et friskt miljø vil nemlig gi andre signaler enn de som befinner seg i et område med unaturlig cellevekst.
  10. Av den første sendingen på ialt 108 prøver, hvor ikke alle ble undersøkt med hensyn til testosteron, fant laboratoriet i Huddinge tre prøver med unaturlig høyt forholdstall, hvorav altså to nå vil bli kjent positive av NIF.
  11. Bråk og vrangvilje, helt unaturlig.
  12. Da Den norske Bankforening reagerte så kraftig på den sterke utlånsveksten i finansieringsselskapene, var det ikke så unaturlig.
  13. Dagens elektroniske spill handler svært ofte om liv og død, noe som ikke er det minste unaturlig, mener den spillegale Dahl.
  14. Derfor var det ikke så unaturlig å forsøke med Ole Jørn Lundanes i tredje sett.
  15. Derimot er det innarbeidede uttrykk som det vil være unaturlig å forandre.
  16. Det er det ikke noe unaturlig i.
  17. Det er en liten mekanisk prosess som ikke er unaturlig på noen måte, sier Wæhre.
  18. Det er ikke unaturlig at det allerede nå har oppstått en debatt om skattekommisjonens innstilling.
  19. Det er ikke unaturlig å tenke seg at det er en viss sammenheng her, men det er ingen grunn til å la dette bli en sovepute.
  20. Det er ikke unaturlig å tro at denne fornyede satsingen på bøker har nær sammenheng med nettopp Johansens inntreden i konsernet i 1983.
  21. Det er ikke uventet og heller ikke unaturlig.
  22. Det er unaturlig stille og rolig i mengden.
  23. Det er unaturlig å dele opp mennesket i bestanddeler, mener Aase Klykken.
  24. Det er vel ikke unaturlig å tenke seg at disse vil kjempe med nebb og klør for å beholde systemet ?
  25. Det høres greit ut, men hvordan skal vi få til det, når stadig flere lærere også føler nynorsken som et unaturlig uttrykksmiddel ?
  26. Det kan virke som noe kunstig og unaturlig å sette aldersgrenser.
  27. Det ville derfor være helt unaturlig ikke å ta dem med.
  28. Det ville derfor være unaturlig å følge et direktiv fra Egypt.
  29. Det ville vært unaturlig om jeg skulle spilt 17 år og aggressiv.
  30. Dette skjer ved at regnet siger ned i grunnvannet - og dermed i drikkevannet - som får en så lav pHverdi at det tar til seg unaturlig mye tungmetaller.
Similar words:
norunderlig
sweunderlig
sweunitarie
engunderling
sweungdomlig
sweunderligt
sweunderlag
Your last searches:
  1. unaturligLast searches

# NAL Term
1 Flag personvagn
2 Flag efterbehandling
3 Flag bowle
4 Flag craps
5 Flag tower
6 Flag sultaninna
7 Flag guesthouse
8 Flag pensjonat
9 Flag ausente
10 Flag efterbehandling
11 Flag prate om
12 Flag move along
13 Flag omplassering
14 Flag compare with
15 Flag turbar
16 Flag pensado
17 Flag single mynt
18 Flag republic

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 573 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 257 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 898 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3685 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4538 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4734 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3912 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4512 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7920 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4465 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1830 - seconds.

mobiltelefon