logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for underkaste seg:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norunderkaste seg
enggeneral [?]: submit
spageneral [?]: presentar
swegeneral [?]: inkomma
Synonyms:adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underordne seg
Example:
 1. De daglige, knallhårde treningsdosene som en mann av Michael Gross kapasitet må underkaste seg, kan synes umenneskelige.
 2. De gjennomgår en treningsperiode, som først og fremst går ut på å knekke deres egen vilje og få dem til å underkaste seg vold og redsler.
 3. Dersom man mener det første, vil man i prinsipp måtte akseptere at forkjempere for en hvilken som helst livsanskuelse, bare de på en eller annen måte kan tenke seg Jesus som støttespiller, kan underkaste seg teologisk eksamen og derefter gjøre krav på prekestolen som agitasjonsplattform.
 4. Det er spørsmål om å underkaste seg holdningene og så sette dem sammen.
 5. Det foreligger, ifølge de to, muligheter for begge parter til å underkaste seg ensidige begrensninger, som kan bedre klimaet og på lengre sikt lede til avtaler som bekrefter realitetene.
 6. Det store prinsipielle stridsspørsmål er hans krav om at rundt regnet 128 000 toppfolk med tilgang til høyt gradert materiale, skal underkaste seg censur for resten av livet.
 7. En åpenbar svakhet ved domstolen er at mindre enn en tredjedel av FNs medlemsland har avgitt erklæringer om at de på gjensidighetsbasis er villige til å underkaste seg domstolens myndighet.
 8. For en musiker som til stadighet hadde kjempet mot økonomiske vanskeligheter, ble fristelsen til å underkaste seg swingjazzens første dame, med den pekuniære sikkerhet dette medførte, for stor.
 9. Fotografene måtte underkaste seg magasinets redaksjonelle politikk.
 10. I sin første erklæring sa han, ifølge det offisielle nyhetsbyrået PAP, at de nye fagforeninger ikke vil underkaste seg regjeringen.
 11. Ifjor utferdiget man således fra Det hvite hus et direktiv om at alle federalt ansatte skal kunne pålegges å underkaste seg forhør med løgndetektor.
 12. Men det er knapt en innvending i seg selv, når trangen til å finne nye uttrykksmåter følges av viljen til å underkaste seg mediets krav, og en evne til å underlegge seg dets uttrykkspotensial.
 13. På en pressekonferanse i forrige uke sa han at Bonn ikke vil akseptere nye amerikanske restriksjoner, og om nødvendig vil vedta en ny lov som forbyr vesttyske firmaer å underkaste seg andre staters handelslovgivning.
 14. Sett med norske øyne hadde han en autoritær holdning, var en pater familias som kompromissløst forlangte at en hustru skulle underkaste seg hans eget syn.
 15. Stillet overfor valget mellom de to onder ; å betale meg det som var trukket for mye eller å underkaste seg prosedyrene for melding fra arbeidsgiver om bruttolønn og trukket skatt, valgte min arbeidsgiver det første.
 16. Til gjengjeld må deltagerne i den pressepool som eventuelt skal følge med de kjempende styrker tilsynelatende underkaste seg en form for selvcensur, som ingen har sett maken til siden Koreakrigen.
 17. Videre må fangene være villige til å underkaste seg psykiatrisk undersøkelse og behandling.
 18. Visse kvinner ønsker også å underkaste seg, mens andre, både menn og kvinner, virkelig opplever livets fullbyrdelse i kjærligheten til hverandre.
 19. Vi ønsker ikke å leve med den skam det er frivillig å underkaste seg voldsherrer.
 20. Aftenposten håper at Riksantikvaren og Miljøverndepartementet vil underkaste seg det eventuelle flertall i Oslo bystyre.
 21. Betrakteren var selv med på å skape de kjensgjerninger han lette efter, han kom på en helt fundamental måte i vekselsvirkning med den verden han ville underkaste seg.
 22. Butleren behøver ikke å underkaste seg arbeidsgiveren fullstendig.
 23. De har full frihet til å vende tilbake til klasse 1 igjen når de vil underkaste seg reglene i avtalen.
 24. Den Moskvatro minoritetsgruppering i Finlands kommunistiske parti besluttet lørdag at den ikke vil underkaste seg partiflertallets vilje.
 25. Dessuten vet jo foreldre alltid best, og derfor bør barn underkaste seg foreldrenes autoritet, tro og verdier.
 26. Det måtte være nedverdigende å måtte gi labb og underkaste seg den totale lydighet.
 27. Dette gjelder globale spørsmål, og Norge må underkaste seg det internasjonale demokrati i saker som angår oss alle.
 28. Disse tiltalepunkter gjelder eksempelvis alle som ikke vil la seg registrere som troende av myndighetene og dermed underkaste seg de ateistiske myndigheters fulle kontroll med kirkesamfunnene.
 29. En frys er positiv enten den kommer som et resultat av bilaterale forhandlinger eller av vedtak i FN, men vi erkjenner at de to supermaktene neppe vil underkaste seg FNs kontroll, sier en representant for de deltagende amerikanerne, Soren Hauge.
 30. Er det så all disiplinen Faabergs forsvarskontingent må underkaste seg i det daglige liv som har skapt det gode laget ?
Similar words:
norunderkastelse
sweunderkasta sig
sweunderkastelse
norunderholde seg
norunderkaste
norunderkastet
norunderordne seg
Your last searches:
 1. underkaste segLast searches

# NAL Term
1 Flag render an explanation
2 Flag drunkenness
3 Flag viability
4 Flag pharmacological
5 Flag självbehärskning
6 Flag loffa
7 Flag tulle
8 Flag ilder
9 Flag hacer desaparecer
10 Flag omtrykk
11 Flag mendicante
12 Flag freshen
13 Flag balla
14 Flag cada dos minutos
15 Flag hestevogn
16 Flag tillfälligtvis
17 Flag ammunition
18 Flag asegurarse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 149 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1458 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4158 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8494 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1717 - seconds.

mobiltelefon