logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for underlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norunderlig
engbehavior [a]: cranky, odd, queer, erratic, eccentric
egendomlig [a]: curious, odd
besynnerlig [a]: odd, strange, queer
konstig [a]: weird [informal], eccentric
bisarr [a]: bizarre, fantastic
lystig [a]: droll, bizarre, weird [formal], unusual, strange, out of the way
general [o]: oddly
spabehavior [a]: chiflado, caprichoso, raro, excéntrico
egendomlig [a]: curioso, extraño
besynnerlig [a]: raro, extraño
konstig [a]: raro, extraño
bisarr [a]: extraño, excéntrico
lystig [a]: raro, extraño, curioso, insólito, peculiar
general [o]: extrañamente
swebehavior [a]: underlig
general [o]: underligt
Synonyms:
 1. aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen
 2. avstikkende, forbausende, rart, snålt, uventet
 3. bare hvert jubelår, den eneste av sitt slag, eksepsjonell, enestående, engangs, enkeltstående, ikke hverdagskost, makeløs, mangelvare, sjelden, som ikke vokser på trær, ualminnelig, unik, unntaksvis, usedvanlig, uvanlig
Derived terms:en underlig hendelse, en underlig situasjon, underlighet, underlig nok, underliggende, underliggende lag, vidunderlig, forunderlig
Example:
 1. Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
 2. Det er underlig å merke hvordan et navn fremdeles har magisk kraft, noterte en av de unge.
 3. Latterliggjøring som reaksjonens sterkeste våpen må i sannhet sies å være en underlig filosofi.
 4. Slanke, elegante og soignerede gik de gjennem gaderne og vakte hos os unge en underlig halvt bedrøvet, halvt begeistret følelse af hvor fornem den norske malerkunst var bleven ude i det fremmede..
 5. Underlig at hun forsvant...
 6. (En underlig formulering ikke bare i formell forstand.
 7. Akkurat dette må bero på en lapsus fra politiets side, men jeg finner det underlig at den politifullmektig som møtte i forhørsretten overhodet ikke var kjent med at dette forhold var henlagt, sier siktedes advokat, Tore Eriksen.
 8. At mennesker er fascinert av det mystiske er ikke så underlig, bare tenk hvor mystisk det i det hele tatt er at vi lever.
 9. Bjørnstjerne Bjørnson er underlig nok nesten ukjent i den engelsktalende verden til tross for at han var like mye av en litterær forgrunnsfigur som Henrik Ibsen.
 10. Derfor synes ikke vi resultatet av avstemningen er så underlig, og efter vår mening er det ikke riktig at denne gruppen skal bestemme for de privatpraktiserende, sier Tor Bjørnstad.
 11. Det er da ikke så underlig at prester interesserer seg for liv og død.
 12. Det er da underlig.
 13. Det er derfor ikke så underlig at det er jeg som har sluppet inn minst mål hittil.
 14. Det er ikke så underlig at tilbudet om 1000 nye studieplasser blir så overveldende mottatt.
 15. Det er tross alt en noe underlig situasjon at Forsvaret, som ikke har bruksbehov, skal stå formelt ansvarlig for oppbyggingen, sier generalmajor Bergersen.
 16. Det er underlig at forbrukerminister Astrid Gjertsen avviste forslaget vårt så sporenstreks.
 17. Det er underlig hvordan folk går rundt og har dårlig samvittighet for hva de har ment om reklame.
 18. Det er vel et litt underlig spørsmål, men synes dere ikke det er vanskelig å drive aktivt have og jordbruk, her er det jo alle slags vekster ?
 19. Det er vel ikke så underlig, for det er ikke alle bukser som er like greie å vaske.
 20. Det finnes mye i handelen med øststater som kan se underlig ut, dersom det presenteres løsrevet fra sin sammenheng, sier han.
 21. Det føles underlig 40 år efter å stå her ved gravene til mine offiserskolleger Dick Wishkard og Donald Stewens og deres mannskaper som ble igjen på slagmarkene rundt Montchamps, sier Ivar Stamnes.
 22. Det kan synes underlig at Strindbergs dramatikk står oss nærmere.
 23. Det kan virke noe underlig at en hel enhet av sanitetssykehus ligger nedpakket i påvente av å bli brukt.
 24. Det var da underlig ?
 25. Det var da underlig ting å si ?
 26. Det virker litt underlig at forlaget allerede nå har så store økonomiske problemer, efter at dere fikk inn 2,3 millioner kroner fra forlagets venner i en vellykket redningsaksjon for bare et halvt år siden ?
 27. For det første syntes jeg det var litt underlig at mannen hverken lot til å føle sjokk eller org.
 28. Forholdet mellom innskudd og egenkapital i de enkelte tilfeller vil nok synes noe underlig, medgir rådmannen, men han presiserer at dette skyldes Husbankens regelverk for innvilgelse av husbanklån og størrelse på lån som innvilges.
 29. Forsikringer fra partiledelsen om at landsmøtet i 1985 skal stå helt fritt når det gjelder valg av samarbeidspartner i en eventuell fremtidig regjering, kommer da i et noe underlig lys, heter det.
 30. Hvordan denne økningen har skjedd, er underlig, sett på bakgrunn av det industrien hevder, sier Kåre Julshamn.
Results found in Swedish dictionary
sweunderlig
engbehavior [a]: cranky, odd, queer, erratic, eccentric
egendomlig [a]: curious, odd
besynnerlig [a]: odd, strange, queer
konstig [a]: weird [informal], eccentric
bisarr [a]: bizarre, fantastic
lustig [a]: droll, bizarre, weird [formal], unusual, strange, out of the way
norbehavior [a]: underlig
spabehavior [a]: chiflado, caprichoso, raro, excéntrico
egendomlig [a]: curioso, extraño
besynnerlig [a]: raro, extraño
konstig [a]: raro, extraño
bisarr [a]: extraño, excéntrico
lustig [a]: raro, extraño, curioso, insólito, peculiar
Synonyms:
 1. bisarr, udda, mysko, egenartad, sällsam, märklig, säregen, egen, förunderlig, kufisk, egendomlig, konstig
 2. besynnerlig, barock
 3. personlig, speciell, originell, personligt
 4. annorlunda, skum
 5. obskyr, knepig, knäpp, skruvad, odd
 6. excentrisk
 7. oförklarlig, hemlighetsfull, gåtfull, mysteriös
 8. remarkabel, främmande, några
 9. halvdunkel, tvivelaktig, suspekt, dunkel, lödder
 10. särpräglad, utstickande, ovanlig
 11. sällsynt, omaka, ojämn
Derived terms:en underlig händelse, en underlig situation, inte vara underligt, underlighet, underligt, underligt nog, förunderlig, vidunderlig
Example:Han är en mycket underlig ung man.|Vilken underlig byggnad.|Håll dig borta från honom, han ser underlig ut.|och prinsen fördes in i en värld av underlig och vacker magi.|Jag var lite underlig som grabb-|Jag har en underlig känsla av att vi blir göda för vår död.|Här är en underlig|Han har varit väldigt underlig.|Löjtnant Dan fick alltid någon underlig känsla|För underlig för att leva och för sällsynt för att dö.
Similar words:
engunderlie
engunderling
norunderlag
norunderliv
sweunderlag
sweunderligt
engunderdog
Your last searches:
 1. underligLast searches

# NAL Term
1 Flag inhabitado
2 Flag porteador
3 Flag betydelselös
4 Flag forbrenning
5 Flag huronear
6 Flag henspeile på
7 Flag og så videre
8 Flag socioeconómico
9 Flag slå telefonnummer
10 Flag konjunktivsk
11 Flag himmelblått
12 Flag nærtagende
13 Flag förnöta tiden
14 Flag invänta
15 Flag rematado con
16 Flag avsända
17 Flag stadion
18 Flag kondolere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7956 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2225 - seconds.

mobiltelefon