logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for undertrykkelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norundertrykkelse
enggeneral [?]: repression
spageneral [?]: la represión
swegeneral [?]: förtryck
Synonyms:hemning, lenker, makt, maktspråk, plikt, press, prokrustesseng, slaveri, trelldom, trugsmål, trussel, trykk, tvang, tvangstrøye, tyranni, ufrihet, underkuelse, vold, åk
Example:
 1. Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren jeg har ikke sett noen undertrykkelse, kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
 2. Ghost Dances som Christopher Bruce har skapt som en hyldest til ofre for undertrykkelse og forfølgelse i LatinAmerika.
 3. Måtte ankomsten av dette skipet være et tegn for dere og for oss på vårt engasjement for å bygge opp Nicaragua i frihet fra alle former for undertrykkelse og innblanding utenfra, heter det i hilsenen.
 4. Vi har et urgammelt, patriarkalsk samfunn bygd på økonomisk og seksuell undertrykkelse.
 5. Lederne for fire av Nicaraguas minoritetsfolk har sendt et brev til Sveriges statsminister Olof Palme der de ber ham om å hjelpe dem mot sandinistregjeringens brutale undertrykkelse.
 6. At indianere flere steder i MellomAmerika tar til våpen for å forsvare sine rettigheter, avspeiler en desperat situasjon efter nærmere 500 års undertrykkelse, sier Jose Carlos Morales, president i Verdensrådet for urbefolkninger til Aftenposten.
 7. De grunnleggende bibelske normer for liv i ekteskap og familie er kjærlighet og gjensidig omsorg, ikke herredømme og undertrykkelse.
 8. Det er også grunn til å minne om at samer gjennom århundrer har vært gjenstand for undertrykkelse og rasistiske utfall fra såvel svensker som nordmenn.
 9. Et enstemmig Bispemøte tar skarp avstand fra at teologi skulle kunne brukes som en legitimering av vold eller annen undertrykkelse.
 10. Fidelio handler om makt og undertrykkelse.
 11. I 117 av de 160 landene som er med i FN, har vi mistanke om at det har foregått undertrykkelse.
 12. I SovjetUnionen er det en stadig forverring på alle måter, med øket undertrykkelse, sa Abrams.
 13. Kirkens forkynnelse må klart gi uttrykk for at enhver undertrykkelse av et annet menneske er en krenkelse av dets menneskeverd, og synd mot Gud som har skapt mennesket i sitt bilde, sier biskopene blant annet.
 14. Kirkens forkynnelse og undervisning må holde klart frem at enhver undertrykkelse av et annet menneske er en krenkelse av det menneskeverd og synd mot Gud som har skapt mennesket i sitt bilde, sier biskopene.
 15. Mange kvinner idag protesterer høylytt mot mennenes undertrykkelse.
 16. Nå fører vi kampen mot tortur og undertrykkelse videre ut fra overbevisningen om at Danmark har et ansvar for at mennesker over hele verden får en levelig tilværelse, sa hun.
 17. Slik mannsrollen er utformet idag, hadde ikke Gunnar andre muligheter til å slippe unna undertrykkelse hjemme enn å gjøre karriere.
 18. Valget i El Salvador er en ny seier for friheten overfor tyranni, undertrykkelse og ydmykelse, sier president Ronald Reagan.
 19. ANC hilser pristildelingen velkommen og karakteriserer den som en støtte til Desmond Tutus heroiske innsats, og en anerkjennelse av den utholdenhet og menneskelighet det sydafrikanske folket viser på tross av regimets brutale undertrykkelse.
 20. Alle anstrengelser for å forsøke å skape fred i verden, for å fjerne undertrykkelse og krig, er også jihad, sier han.
 21. Alle vi som har arbeidet noen år på Fossnes vet at institusjonens fortid i en sterk grad har vært preget av maktmisbruk, undertrykkelse av mennesker og diskriminerende holdninger.
 22. Artikkelen i Ropet fra Øst er skrevet av en medarbeider som nylig har besøkt Etiopia og føyer seg inn i rekken av øyenvidneskildringer av marxistregimets planmessige undertrykkelse av kristne i Etiopia.
 23. At det alliansen kaller for den institusjonaliserte undertrykkelse blir eliminert og at alle utenlandske militære rådgivere blir sendt ut av landet.
 24. Beretninger fra et førtitalls flyktninger fra den greske befolkningsgruppen i nordre Epirus, som har tatt seg ulovlig over grensen til Hellas de siste årene, vitner om at den greske minoriteten i Albania blir utsatt for en hard kulturell, sproglig og religiøs undertrykkelse.
 25. Blant annet oppdaget ingen ringere en forfatteren og kritikeren Georg Brandes at det var overenstemmelse mellom Holbergs syn og hovedinnholdet i Stuart Mills Kvinnens undertrykkelse, men utover denne erkjennelse skjedde det lite for å granske Holbergs syn på dette punkt.
 26. Blant de svarte sees passlovgivningen på som et av mange uttrykk for det hvite mindretallets undertrykkelse.
 27. Både Fellesrådet og Norsk Økumenisk Komite for det sydlige Afrika tar avstand fra turopplegget og er redde for at reisen kan virke som en legitimering av makthavernes undertrykkelse av de farvede innbyggerne.
 28. Både da og senere er Augusto Pinochets junta, ikke minst i venstreorienterte menneskers bevissthet, blitt stående som et gjennomført symbol på reaksjonær undertrykkelse, mens Allende forlengst er gjort til martyr.
 29. DE nevnte dager er ment som et ledd i arbeidet med å bekjempe trakassering og undertrykkelse av homofile.
 30. DEN verste undertrykkelse skjedde under kulturrevolusjonens epoke.
Similar words:
norundertrykkende
norundertrykke
norundertrykker
norunderkuelse
norunderrettelse
norundersøkelse
sweundertryckande
Your last searches:
 1. undertrykkelseLast searches

# NAL Term
1 Flag test
2 Flag fuskelapp
3 Flag dusør
4 Flag dusør
5 Flag kompis
6 Flag være utsatt for
7 Flag vara säker på att vinna en lätt seger
8 Flag sexuell
9 Flag tilbakeslag
10 Flag fjäskande
11 Flag oppbrudd
12 Flag preposisjon
13 Flag blir rørt
14 Flag luftsjuk
15 Flag coastal
16 Flag nedtrykthet
17 Flag proper
18 Flag step

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1407 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1534 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3348 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6595 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.5577 - seconds.

mobiltelefon