logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for undertrykt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norundertrykt
engfølelse [a]: subdued
spafølelse [a]: deprimido, abatido
swefølelse [a]: undertryckt
Example:
 1. Slik tar de samenes land er samenes egen beretning om hvordan de er blitt undertrykt opp gjennom tidene - fra den tiden da bibel og brennevin var sentrale maktmidler til dagens Altakonflikt.
 2. Så nå er altså tiden inne til å åpne slusene for innestengt raseri og undertrykt ømhetsbehov ?
 3. Vi har undertrykt læreboken fordi vi ønsker å gi våre elever taleferdighet.
 4. Alle tsjekkiske diktere har tradisjonelt talt de fattiges sak, hele folket hadde jo vært et undertrykt arbeidsfolk lenge.
 5. Deri ligger et håp for alle som er undertrykt av et desportisk regime.
 6. Det er de som er undertrykt, disse som føres av strømmen og forkvakles av angst.
 7. Du som leter efter et konkret ansikt for din Frelser, møter det ufeilbarlig der hvor ditt medmenneske er undertrykt og urettferdig behandlet.
 8. Enhver gir enhver alt, og siden enhver omfatter hvert enkelt subjekt, skulle ingen bli undertrykt.
 9. Et forhold som har vært undertrykt i lengre tid, skal vi tro forfatteren av Røkk, en samling romantiske stykker som nå er utgitt av Tiden.
 10. Et sinn og et sinne, for drivkraften i ham var kanskje helst et undertrykt raseri mot all urettferdighet i kosmos - et raseri med vakker innpakning.
 11. Forholdet mellom to som nærer slike følelser, kan da gjerne preges av enslags maktkamp hvor begge parter kan undertrykke og bli undertrykt.
 12. Først til kafebordet kommer Lisbeth, ung, undertrykt, nervøs.
 13. Gruppen bostedsløse har i realiteten helt fra århundreskiftet vært undertrykt, forfulgt og hetset mot.
 14. Han beskrev Nattdykk som en form for kvinnesak, og mente romanen tok et oppgjør med tradisjonell kriminallitteratur hvor kvinner fremstilles som undertrykt, forfulgt offer.
 15. Her er både levet liv og undertrykt liv.
 16. I SovjetUnionen blir uten tvil dissentere og minoriteter undertrykt, og dette har Hegge opplyst oss om.
 17. I alle fall virker det svært så overdramatisert når man hevder at homofile er en undertrykt gruppe og derfor trenger egne solidaritetsgudstjenester på linje med undertrykte i LatinAmerika og SørAfrika.
 18. I enkelte tilfeller vil denne grunntanken efter min mening gjøre det vanskelig å skille klart nok mellom undertrykker og undertrykt, okkupantmakt og frigjøringsbevegelse.
 19. Indianersamfunn ble undertrykt og frarøvet sine dyrebare metaller.
 20. Man skal være klar over at de sorte har vært undertrykt så lenge og så sterkt at grensen for deres tålmodighet forlengst er overskredet.
 21. Med all respekt for Jan Myrdal minner dette om et sterkt forsinket ungdomsopprør, og fordi det kommer så sent og er undertrykt så lenge får det desto voldsommere utslag.
 22. Men i motsetning til disse - dagens charmører i kirkens ordensliv - har jesuitterordenen vitterlig vært undertrykt ; den ble formelt opphevet i 1773 - og formelt gjenreist i 1814, efter å ha overvintret i Russland.
 23. Men når Noregs Mållag på sitt landsmøte hevder at nynorsken er undertrykt og forfulgt, kan ikke sjefredaktøren si seg enig.
 24. Sikhene kan vanskelig kalles en undertrykt befolkningsgruppe.
 25. Sjefredaktøren avslutter med å oppfordre til å legge ned konkurransen om hvilken av de to målformene som er mest undertrykt, og kanskje heller legge vekt på hva folk sier, ikke hvilken målform de bruker.
 26. Såvel Harold som Sam prøver å herske over hinannen Harold fordi han er hvit og ung, Sam fordi han er undertrykt og menneskelig og intellektuelt overlegen.
 27. I mange tilfeller støtter vi forfattere som blir undertrykt av USAstøttede regjeringer.
 28. De var langtfra noen undertrykt minoritet, het det.
 29. Det dreier seg om et slavisk folkeslag, som gjennom århundrer har vært undertrykt, og som under det østtyske komministregime for første gang gjennom lov fikk sitt sprog og sin kultur anerkjent som likeberettiget med tysk sprog og kultur.
 30. Dette gravsted er jo i seg selv et minne om den takknemlighet som en undertrykt folkegruppe på den tid, nemlig jødene, har følt over den hjelp Henrik Wergeland gav dem, sa Harald IrgensJensen.
Similar words:
sweundertryckt
sweunderstryka
norundertrykke
sweundertrycka
norunderstreket
norundersjikt
sweunderskikt
Your last searches:
 1. undertryktLast searches

# NAL Term
1 Flag dum
2 Flag harve
3 Flag sticky mess
4 Flag embonpoint
5 Flag cykla
6 Flag anställa som ställföreträdare
7 Flag polvillo
8 Flag caloric
9 Flag utstyr
10 Flag vallak
11 Flag vielsesattest
12 Flag husbil
13 Flag apartarse
14 Flag tenta
15 Flag pie
16 Flag skranglig
17 Flag periodic
18 Flag pelt down

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1266 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1492 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1748 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1492 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2106 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3471 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2158 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2469 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4931 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4863 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1914 - seconds.

mobiltelefon