logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for undre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norundre
enggeneral [v]: wonder, ask oneself
tvil [v]: wonder, doubt
spageneral [v]: preguntarse
tvil [v]: preguntarse, dudar
swegeneral [v]: undra
Synonyms:
 1. dupere, forbause, forbløffe, forundre, forvirre, gripe på fersk gjerning, komme bak på, komme som en bombe, komme som lyn fra klar himmel, lamslå, overliste, overraske, overrumple, ta på senga, trekke kaniner opp av hatten
 2. gruble
Derived terms:århundre, beundre, beundrende, beundrer, beundrerinne, bli forundret, dundre, dundrende, forundre seg, forundre seg over, forundrende, forundre, forundret, firehundreårsjubileum, hundre, hundre tusen, hundreårig, hundreåring, hundreårsdag, hundrede, middelalderens mørkeste århundrer, omkring hundre, plundre, rundreise, sundrevne, sundrevne klær, trehundreårsjubileum, tohundreårig, tohundreårsdag, tohundreårsjubileum, fordundre, klundre, undres, beundret, fire hundre, hundre piskeslag, hundredel, ni hundre, sjuhundre, to hundre, åtte hundre, hundreårsbølge, hundre prosent, hundreår
Anagrams:runde, under
Example:
 1. Men likevel kan en ikke slutte med å undre seg over at det blant relativt opplyste mennesker er mulig å rendyrke den politiske propagandakunst så utspekulert plumpt og dumt - som sovjetrusserne kan det.
 2. Jeg griper meg selv i å undre meg over om vi nok en gang har nominert gal mann, sier han.
 3. Når samene er en del av det norske storsamfunn vil enkelte undre seg over hvorfor de skal få særfordeler som gruppe ?
 4. Både individuelt og i stafetten var utslagene unormalt store i vår favør, og det er grunn til å undre seg om Ove Aunli og co. er i for tidlig form.
 5. Da kollega Per Terje Marcussen ymtet frempå om at undre har skjedd før, bare blåste han.
 6. Det er bare til å undre seg over at det ikke forlengst har vært satt opp her hjemme - en av norsk teaters merkelige forsømmelser.
 7. Det er grunn til å undre seg over Oslo politiforenings holdning i denne sak.
 8. Det er grunn til å undre seg over at det ikke er naturlig samarbeide mellom fjernvarmeanlegg og veivesen, slik at fullstendig gateopparbeidelse blir gjort når grøftene er fylt igjen.
 9. Det er ikke til å undre seg over eftersom aksjonen ble gjennomført bare noen dager efter at over 70 amerikanske soldater var blitt massakrert under et angrep mot den amerikanske ambassade i Beirut.
 10. Det er ingen grunn til å undre seg over at låneiveren er stor når det er så lukrativt å låne penger uansett formål for de som har kredittmuligheter og låneverdighet.
 11. Det er på denne bakgrunn man kan undre seg over at Willy Dahl ikke finner flere kvinner verdige til å bli nevnt blant de utvalgte av begge kjønn, altså bortsett fra Amalie Skram, Dikken Zwilgmeyer og Karen Sundt.
 12. Det er på denne bakgrunn man kan undre seg over at Willy Dahl ikke finner flere kvinner verdige til å bli nevnt blant de utvalgte av begge kjønn, altså bortsett fra Amalie Skram, Dikken Zwilgmeyer og Karin Sundt.
 13. Det har skjedd undre før.
 14. Det kan en undre seg over.
 15. Det kan sikkert undre noen hver at dette landet, som ofte fremheves som et av verdens rikeste, må ty til slike argumenter.
 16. Det skjer undre, melodramaets interesser ivaretas.
 17. Det skulle undre meg meget om vi ikke lå på en solid annenplass i Europa efter det nyss dømte Sverige.
 18. Det vil ikke undre meg om tilslutningen til Pensjonistpartiet kommer til å øke.
 19. Det ville undre oss om ikke selv de mest liberale Høyrefolk her kan gi sin tilslutning.
 20. Du ville også undre deg over hvorfor ditt privatdrevne helsevesen kostet 4 ganger så mye pr. innbygger som helsevesenet i England - som i det alt vesentligste er basert på offentlig styring.
 21. EN skal ikke undre seg over at det jevnlig blir spilt blod i et land med så mange og dype motsetninger.
 22. Ellers er det knapt til å undre seg over at man i store deler av verden har liten eller ingen oppfatning av miljøvernproblemer.
 23. En av han hoveddrivkrefter er da også nettopp et håp, forteller han, om å bidra til at så mange som mulig begynner å undre seg over om ikke kunst i svært mange tilfelle er et bedre uttrykksmiddel enn politisk aktivitet.
 24. En kan ikke la være å undre seg over et slikt forslag fra bydelsutvalget, og en kan nesten spørre om bydelsutvalgets representanter i det hele tatt har besøkt området på varme og solfylte dager.
 25. En må undre seg over veimyndigheter og politiets syn på beboere på Nordstrand og Ljan.
 26. En religion bygget på rasjonelle, vitenskapelige kjensgjerninger, hvor dogmene og det mirakuløse er borte, og hvor mennesket slutter å undre seg over tilværelsen fordi vitenskapen forklarer alt.
 27. En verden av lengsel, mot og fremtid, et skue for øyet som vekker våre sanser, et av livets store undre.
 28. Endel blir da også for konkret beskrivende, det oppstår ingen friksjon som tvinger leseren til å stoppe opp, undre seg, reflektere, meddikte...
 29. Et særtrekk ved Søderlinds sanger er hans forståelse for det vokale, og det skulle ikke undre meg om han her er inne på en vei som kan virke fornyende på en noe tilstivnet romansetradisjon.
 30. For Norges vedkommende må dette undre når man tænker på den enorme kyststrækning Det norske sjøforsvar skal dekke og på den meget store interesse Norge har i Offshorevirksomheden i Nordsøen.
Results found in Swedish dictionary
sweundre
engläge [a]: lower, under, nether [literature]
norläge [a]: underste
spaläge [a]: inferior, más bajo
Derived terms:grundregel, rundresa, undre däck, undre värld
Anagrams:under
Similar words:
engundue
sweundra
engunarm
enguncle
engunder
engundies
engundo
Your last searches:
 1. undreLast searches

# NAL Term
1 Flag kjøpmann
2 Flag gladlynthet
3 Flag galardonado
4 Flag be sick of
5 Flag encerrar
6 Flag kant
7 Flag spesimen
8 Flag vägren
9 Flag meniscus
10 Flag antagelig
11 Flag på alerten
12 Flag poder
13 Flag rakne
14 Flag sonson
15 Flag judge
16 Flag sjablong
17 Flag produce
18 Flag rettleie

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6703 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1939 - seconds.

mobiltelefon