logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ungdomskriminalitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norungdomskriminalitet
engbrudd [n]: juvenile delinquency
spabrudd [n]: delincuencia juvenil [f]
swebrudd [n]: ungdomsbrottslighet
Example:
 1. Avisen har en forebyggende oppgave når det gjelder ungdomskriminalitet i lokalsamfunnet, og dette hensynet må veie tyngre enn hensynet til den siktede og hans familie, mener Fahlstrøm.
 2. Barn og ungdom som vokser opp blant 6070tallets høyblokker sørger for at statistikker for ungdomskriminalitet ikke akkurat er gledelig lesing ; her er stoffproblemer og her er stigende arbeidsløshet, to prosent høyere enn landsgjennomsnittet.
 3. Datatilsynet og Oslo skolestyre har godkjent at elevregistrene i Osloskolen og klientkortene i den pedagogisk / psykologiske rådgivningstjeneste kan brukes i en undersøkelse som skal kartlegge om skolehelsetjenesten kan bidra med å forebygge barne og ungdomskriminalitet.
 4. Dersom dette er riktig, er det klart at en ikke bedrer ungdommens livssituasjon, eller reduserer omfanget av ungdomskriminalitet ved å øke den formelle kontrollen gjennom politi og rettsvesen, står det blant annet i rapporten.
 5. Det betyr at vi får de samme urbaniseringssykdommene som dere sliter med idag : ungdomskriminalitet og rusmisbruk, belastningsskader som følge av ensidige arbeidsoperasjoner på fabrikker osv.
 6. En tredje konsekvens av likestillingshysteriet er den stadig økende ungdomskriminalitet.
 7. Kristiansand er neppe ekstra belastet med ungdomskriminalitet, uttaler ass. sosialsjef Oddvar Nylund til Aftenposten.
 8. Og foreløbig er ikke ungdomskriminalitet noe stort problem i Japan.
 9. Om tapere i skolen, konsekvenser av skilsmisser og om barne og ungdomskriminalitet vet vi for eksempel svært lite.
 10. Sveits har så å si ikke ungdomskriminalitet.
 11. Ungdomskriminalitet og stoffproblemer er hverdag i Rosengården.
 12. Nedgangen i ungdomskriminalitet i USA de siste 3 årene skyldes nesten utelukkende at man har klart å skille ut den voldsomme gjengleder og å avdekke sammensetningen / mønstret i de forskjellige forbrytergjengene og i siste instans å sette fast disse farlig elementene.
 13. Derefter orienteres det litt om ungdomskriminalitet, sammenhengen mellom rusmidler og kriminalitet, problemet med hjemme alenefester, narkotikaforbrytelser og endelig vinningsforbrytelser som tyverier, naskeri.
 14. Det er vanskelig å komme med noen løsning på problemet med ungdomskriminalitet, som vi dessverre merker gjennom hærverk og lysten til å rive ned det som er bygget opp.
 15. Det finnes så mye narkotika og ungdomskriminalitet i Oslo, og jeg håper og tror idretten holder ungdommen unna dårlig selskap.
 16. Konfliktråd somalternativ oppgjørsform for ungdomskriminalitet er slett ikke noe nytt.
 17. Som ungdomskriminalitet regner man kriminelle handlinger utført av personer mellom 15 og 24 år.
 18. Ungarn har Europas laveste ungdomskriminalitet.
 19. Utbygging av konfliktråd vil bidra til redusert ungdomskriminalitet.
Similar words:
norungdomskriminell
Your last searches:
 1. ungdomskriminalitetLast searches

# NAL Term
1 Flag trefning
2 Flag animalcule
3 Flag florin
4 Flag día de fiesta
5 Flag camouflerad
6 Flag modul
7 Flag dra
8 Flag laget
9 Flag glemsomhet
10 Flag fastslå genom dom
11 Flag confaloniero
12 Flag narsissist
13 Flag velsk bønne
14 Flag replica
15 Flag harm
16 Flag holdning
17 Flag dahlia
18 Flag atusar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 537 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3085 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 725 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1388 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4268 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5147 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4538 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5124 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9099 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1445 - seconds.

mobiltelefon