logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for unndra:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norunndra
enggeneral [v]: withhold from, prive of
spageneral [v]: retener, privar
swegeneral [v]: avhålla
Synonyms:avkle, blakke, bomme, flå, frata, overfalle, plyndre, ribbe, robbe, røve, stjele
Example:
 1. Det gjelder for det første den militære profesjons tilbøyelighet til offensiv planlegning og operasjoner, og hangen til å unndra seg sivil kontroll med operativ planlegging.
 2. Det påstås stadig at svak bemanning og dårlige hjelpemidler gjør det enkelt for ressurssterke å unndra beskatning ?
 3. Et forsøk på å trenere og unndra seg militærtjeneste av bekvemmelighetsgrunner, mente politiet om 28åringen som efter en rekke utsettelser av militærtjenesten plutselig ble pasifist.
 4. Hvis store deler av norsk økonomi klarer å unndra seg konkurransekravet, kan dette virke desto urimeligere for dem som blir utsatt for det.
 5. Jeg opplever ikke hans oppførsel som et forsøk på å unndra seg straff, men snarere et ønske om tenkepause, sier Staff.
 6. Kjøreavgift vil stimulere til bruk av hovedveiene i motsetning til bompenger der en rekke trafikanter vil unndra seg avgift ved å kjøre alternative veier gjennom sentrumsområdene.
 7. Men det kan ikke være noen grunn til å unndra leserne et godt rykte, som det blir sagt i FNmiljøet.
 8. Nei, jeg er ute av stand til å unndra meg gudsforholdet, men jeg kan i høy grad dra i tvil mange av de meninger vi gjennom tidene har gjort oss om Vårherre.
 9. Somby har gitt politiet beskjed om at han ikke ønsker å forlate landet for på den måten å unndra seg straffeforfølgning.
 10. Uansett på hvilket nivå man befinner seg, nytter det ikke å flykte unna, unndra seg ansvar, understreket han.
 11. 1971undersøkelsen viste også at avholdsfolk og personlig kristne var mindre villige til å unndra skatt enn andre.
 12. 20åringen er tiltalt for å ha begått drapet under særdeles skjerpende omstendigheter og for å ha begått drapet for å skjule og unndra seg straff for voldtektsforsøk.
 13. 78% av de spurte ville gjerne unndra.
 14. Aktor understreket imidlertid at det ikke var noen holdepunkter for å hevde at Majala bevisst hadde noe ønske om å unndra skatt, men at han hadde latt virksomheten vokse uten å ha den nødvendige kontroll.
 15. Blant menn som hevdet at marginalskatten lå mellom 70 og 79% ville 84% unndra, blant menn med 4049% marginalskatt ville 88% unndra.
 16. Både 1971 og 1980undersøkelsen viste at kvinner var mindre villige til å unndra enn menn, og eldre mindre villige enn yngre.
 17. Den er usmaklig fordi den misbruker jødenes historiske tragedier i et forsøk på å unndra staten Israel de moralske utfordringer som den idag ufrakommelig står overfor.
 18. Deres funksjonshemning går ut over det pedagogiske tilbud som de er avhengig av, og som man ikke må unndra seg ansvaret for, understreker skolelederen.
 19. Derimot er det så å si bare toppsjefer og firmaeiere som har ment å skulle unndra seg beskatning på denne måte.
 20. Dersom Majala virkelig ville unndra disse pengene fra beskatning, hadde han plassert dem helt andre steder enn på konti i Målsøy Sparebank.
 21. Dersom svart arbeid ble beskattet slik det bør, ville byrdene med skatten også falle lettere på dem som betaler lovlydig og som heller ikke har sjanse til å unndra skatt på sin arbeidsinntekt.
 22. Det er ikke så risikabelt å overse dem, la dem greie seg selv, eller endog unndra dem deres rett.
 23. Det er også på tale å unndra fra erstatning den type ulykker som skjer under sykehusopphold, men som like gjerne kunne skjedd hjemme.
 24. Det gjaldt også uansett om man brukte ønsket om å unndra skatt, faktisk skatteunndragelse, utført svart arbeid siste 12 måneder eller arbeidet mer enn 49 timer svart siste år som indikator på skatteunndragelse.
 25. Det legges vekt på at også Høyre må akseptere kraftige trafikksaneringer for å hindre at trafikanter som vil unndra seg bomavgift ikke skal belaste sentrums og boliggater.
 26. Det mest vanlige er over og underfakturering for å unndra avgifter.
 27. Det var aldri snakk om å unndra beløp fra beskatning.
 28. Det vil derfor ikke være rimelig å tro at han ville ha som mål å unndra bankinnskudd på 1,2 millioner kroner fra beskatning, sa forsvareren blant annet i sin prosedyre.
 29. Dette har gjort at slike av enkelte oppfattes som en mulighet til å unndra beskatning.
 30. En stor majoritet av alle skattebetalere, uansett marginalskattnivå, var villige til å unndra skatt.
Similar words:
norunndra
sweundra
sweundre
spauntura
norundre
sweundran
norunna
Your last searches:
 1. unndra


Unndra was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) unndra
Gerundio: unndraende
Past participle: unndratt
Indikative
1. Present
 • jeg
  unndrar
 • du
  unndrar
 • han
  unndrar
 • vi
  unndrar
 • dere
  unndrar
 • de
  unndrar
8. Perfect
 • jeg
  har unndratt
 • du
  har unndratt
 • han
  har unndratt
 • vi
  har unndratt
 • dere
  har unndratt
 • de
  har unndratt
2. Imperfect
 • jeg
  unndrog
 • du
  unndrog
 • han
  unndrog
 • vi
  unndrog
 • dere
  unndrog
 • de
  unndrog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde unndratt
 • du
  hadde unndratt
 • han
  hadde unndratt
 • vi
  hadde unndratt
 • dere
  hadde unndratt
 • de
  hadde unndratt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal unndra
 • du
  vil/skal unndra
 • han
  vil/skal unndra
 • vi
  vil/skal unndra
 • dere
  vil/skal unndra
 • de
  vil/skal unndra
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha unndratt
 • du
  vil/skal ha unndratt
 • han
  vil/skal ha unndratt
 • vi
  vil/skal ha unndratt
 • dere
  vil/skal ha unndratt
 • de
  vil/skal ha unndratt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle unndra
 • du
  ville/skulle unndra
 • han
  ville/skulle unndra
 • vi
  ville/skulle unndra
 • dere
  ville/skulle unndra
 • de
  ville/skulle unndra
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha unndratt
 • du
  ville/skulle ha unndratt
 • han
  ville/skulle ha unndratt
 • vi
  ville/skulle ha unndratt
 • dere
  ville/skulle ha unndratt
 • de
  ville/skulle ha unndratt
Imperative
Affirmative
 • du
  unndra!
 • vi
  La oss unndra!
 • dere
  unndra!
Negative
 • du
  ikke unndra! (unndra ikke)!
 • dere
  ikke unndra! (unndra ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag så lenge
2 Flag significar
3 Flag beröring
4 Flag pestle
5 Flag patruljerende politi
6 Flag play marbles
7 Flag at-home
8 Flag prudent
9 Flag sandalwood
10 Flag lawyer
11 Flag kommenderande
12 Flag cofradía
13 Flag ufullstendig
14 Flag bull
15 Flag ekorn
16 Flag jerngryte med lokk
17 Flag fokus
18 Flag uppskjuten

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 531 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3072 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 721 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1385 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4263 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5145 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5425 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4532 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5121 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9093 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1401 - seconds.

mobiltelefon