logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for unnta:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norunnta
enggeneral [v]: except [formal], exclude, make an exception for
spageneral [v]: excluir, exceptuar, hacer una excepción para
swegeneral [v]: undanta
Synonyms:uteslutte, utelate
Derived terms:gjøre unntak for, grunntall, grunntanke, med unntak, med unntak av, unntak, unntatt, unntatt fra, unntakstilstand, unntalenhet, unntagelse, unntaksvis, unntale
Example:
 1. Bakgrunnen for Prisdirektoratets henvendelse er at både forretnings og sparebankene søkte om dispensasjon da vedtaket om å unnta bankene fra forbudet om pris og konkurranseregulerende avtaler ble opphevet ved årsskiftet.
 2. Bakgrunnen for saken er at Stortinget i 1982 forandret offentlighetsloven slik at det ikke lenger var adgang til å unnta fra offentlighet alle dokumenter i forbindelse med de årlige statsbudsjetter.
 3. Det bør vurderes å unnta alt eller deler av plasseringene fra det egenkapitalkravet som er satt for bankvirksomhet i Norge.
 4. Et lovforslag som ikke oppnådde flertall i Kongressen, ville, hvis det var blitt godtatt, ha økt myndighetenes mulighet til å unnta dokumenter fra offentlig innsyn, og gjort det mulig å holde tilbake dokumenter som gjelder organisert kriminalitet.
 5. Forslaget om at departementet skal kunne unnta større bedriftsområder fra den kommunale byggesaksbehandling, er en presisering av gjeldende praksis.
 6. I tillegg foreslås det at departementet skal kunne unnta større industriområder fra den kommunale byggesaksbehandling.
 7. Kontorsjef Per Munkerud i Veidirektoratet opplyser til NTB at 48 av landets 140 riksveiferger holder beredskapsvakt om sommeren for å effektuere syketransporter, og Munkerud håper at partene i konflikten vil se positivt på en henstilling om å unnta disse fergene fra streiken slik at beredskapen kan opprettholdes og slik at syketransporter kan gå uhindret.
 8. Det er et saklig behov for å unnta visse dokumenter om Forsvaret fra offentligheten, men dette behovet ivaretas tilstrekkelig i offentlighetsloven og i andre lover og forskrifter.
 9. Administrasjonsutvalget behandlet saken like før påske, og det ble da vedtatt å unnta helsesøsterstillingene fra ansettelses og inntaksstopp.
 10. Bygningsrådets formann, Kjellaug Skogen mener likevel at det er umulig å unnta odden fra friområdet av prinsipielle grunner.
 11. De ønsker, gjennom regjeringsvedtak, generelt å unnta fra offentlighet alle opplysninger som vedrører forsvarsanlegg, forsvarsinstallasjoner og innretninger som har tilknytning til disse.
 12. Det betyr at VestTyskland i denne perioden kan unnta slike biler for bilavgifter.
 13. Det bør derfor kun vurderes å unnta fra Markaområder hvor ferdige planer med avgrensning foreligger.
 14. Det er ingen rimelig grunn til å unnta disse fra offentlighet, sier personlig sekretær Per Arne Watle i Samferdselsdepartementet.
 15. Det kan ikke være riktig ut fra den nåværende Markagrensemodell, å unnta større områder hvor utbygging en gang i fremtiden kan komme på tale.
 16. Det pågår imidlertid forhandlinger mellom TCOS og Statens Arbeidsgiververk om å unnta visse grupper fra streiken, og veterinærassistenter er en slik gruppe.
 17. Efter dette valgte Forsvarsdepartementet i stedet å unnta dokumentene fra offentlighet under henvisning til rikets sikkerhet.
 18. Kjellaug Skogen sier til Aftenposten at hun ikke ser noe slingringsmonn i vedtaket, og ønsker ikke å overprøve kommunestyret med å unnta flippen fra friområdet.
 19. Saksordføreren Tore A. Liltved mente det var nesten komisk av Arbeiderpartiet å gå inn for at dispensasjoner fra Arbeidsmiljøloven skal kunne gjøres gjeldende for enkelte virksomheter man vil unnta fra loven.
Similar words:
norunna
norunntak
engunit
engunite
norunne
norunntale
norunntatt
Your last searches:
 1. unnta


Unnta was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) unnta
Gerundio: unntaende
Past participle: unntatt
Indikative
1. Present
 • jeg
  unntar
 • du
  unntar
 • han
  unntar
 • vi
  unntar
 • dere
  unntar
 • de
  unntar
8. Perfect
 • jeg
  har unntatt
 • du
  har unntatt
 • han
  har unntatt
 • vi
  har unntatt
 • dere
  har unntatt
 • de
  har unntatt
2. Imperfect
 • jeg
  unntok
 • du
  unntok
 • han
  unntok
 • vi
  unntok
 • dere
  unntok
 • de
  unntok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde unntatt
 • du
  hadde unntatt
 • han
  hadde unntatt
 • vi
  hadde unntatt
 • dere
  hadde unntatt
 • de
  hadde unntatt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal unnta
 • du
  vil/skal unnta
 • han
  vil/skal unnta
 • vi
  vil/skal unnta
 • dere
  vil/skal unnta
 • de
  vil/skal unnta
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha unntatt
 • du
  vil/skal ha unntatt
 • han
  vil/skal ha unntatt
 • vi
  vil/skal ha unntatt
 • dere
  vil/skal ha unntatt
 • de
  vil/skal ha unntatt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle unnta
 • du
  ville/skulle unnta
 • han
  ville/skulle unnta
 • vi
  ville/skulle unnta
 • dere
  ville/skulle unnta
 • de
  ville/skulle unnta
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha unntatt
 • du
  ville/skulle ha unntatt
 • han
  ville/skulle ha unntatt
 • vi
  ville/skulle ha unntatt
 • dere
  ville/skulle ha unntatt
 • de
  ville/skulle ha unntatt
Imperative
Affirmative
 • du
  unnta!
 • vi
  La oss unnta!
 • dere
  unnta!
Negative
 • du
  ikke unnta! (unnta ikke)!
 • dere
  ikke unnta! (unnta ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag hato
2 Flag illojal
3 Flag stash away
4 Flag kommunal
5 Flag ful
6 Flag calzones
7 Flag digg
8 Flag ful
9 Flag digg
10 Flag nominasjon
11 Flag oppvartning
12 Flag fruit salad
13 Flag trekantig hatt
14 Flag bok
15 Flag puppet
16 Flag holy
17 Flag floating
18 Flag ed

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1490 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2066 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3335 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9486 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3144 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3822 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6582 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7328 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7963 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2321 - seconds.

mobiltelefon