logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uoverstigelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noruoverstigelig
engproblem [a]: insurmountable, insuperable
spaproblem [a]: insuperable, insalvable
sweproblem [a]: oöverstiglig
Example:
 1. Det blir pekt på en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
 2. De mange møtene mellom Kohl og statsminister Yitzhak Shamir i løpet av det seks dager lange besøket, har vært preget av synlig vennskapelighet, men i spørsmålet om mulige vesttyske våpensalg til SaudiArabia har uenigheten hittil vært uoverstigelig.
 3. De minner om at mangelen på tilgjengelige organer idag fortoner seg som en uoverstigelig barriere for transplantasjonskirurgene.
 4. Det er i sannhet en velsignelse for et samfunn at det finnes dynamiske mennesker med pågangsmot til å kjempe imot en tilsynelatende uoverstigelig politisk uvilje.
 5. Det problemet har vist seg uoverstigelig, og bestemmelsen har sovet.
 6. Og akkurat det ser ut til å være en nærmest uoverstigelig hindring.
 7. Senere har han vekslet mellom forskjellige grader av abstraksjon i sitt naturmaleri, noe som mange finner vanskelig å forstå fordi det bryter med en inngrodd forestilling om at det eksisterer en uoverstigelig kløft i kunsten mellom naturgjengivelse og uttrykk for en nonfigurativ eller omskrevet visuell erfaring.
 8. Tilleggslånene vil jo ikke hjelpe stort med mindre inntekter og uoverstigelig gjeldsbyrde.
 9. De tallene vi nå har fått frem, viser at det ikke vil være noe uoverstigelig finansielt problem å fjerne investeringsavgiften, sa adm. direktør Paal Brunsvig i en redegjørelse for forbundets generalmøte i Steinkjer.
 10. Dersom all ansvarlig politikk ikke har som et hovedmål å bedre forholdene for småbarnsfamiliene, slik at kvinner ikke anser det å få barn som noe uoverstigelig, vil dette få enorme konsekvenser for vår evne til å løse felles oppgaver i nær fremtid.
 11. Men de må på den annen side heller ikke skilles så sterkt at det blir en uoverstigelig kløft.
 12. Men noe uoverstigelig problem bør det ikke være å lære seg de nødvenige linjer.
 13. Ofte bunner dette i at skolen sliter med rammefaktorer som gjør at gapet mellom ideal og virkelighet fortoner seg som uoverstigelig.
 14. Ord og former som ikke lenger er levende i norsk språk, innviklede lange setninger og foreldet stavemåte skaper en tilsynelatende uoverstigelig mur mellom diktet og leserens opplevelser.
 15. Oslos forutsetninger er at man ikke fortsatt skal ha Mosseveien som en uoverstigelig trafikkbarriere mot fjorden, strandområdene fra Ulvøya til Fiskevollbukten må mest mulig gjøres tilgjengelig, samt at valg av trafikkårer må baseres på allerede utviklede prosjekter lenger syd.
 16. Tidligere følt urettferdighet eller begåtte feil må ikke være noen uoverstigelig hindring.
Similar words:
noruoverskuelig
noruovervinnelig
noruopprettelig
noruoverslag
Your last searches:
 1. uoverstigeligLast searches

# NAL Term
1 Flag adivino
2 Flag overtake
3 Flag canto rodado
4 Flag obligasjon
5 Flag esencial
6 Flag revised
7 Flag absentismo
8 Flag leve
9 Flag honor
10 Flag serge
11 Flag lumbre
12 Flag røre
13 Flag blacklist
14 Flag haffa
15 Flag svarttrost
16 Flag husbloss
17 Flag take away
18 Flag shake up

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1826 - seconds.

mobiltelefon