logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ur:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norur
engtime [n]: clock
spatime [n]: reloj [m]
swetime [n]: ur
Synonyms:bestefarsklokke, digitalur, kirkeklokke, klokke, klokkeradio, lommeur, radiour, ringeklokke, solur, stoppeklokke, tårnur, vannur, vekkerklokke
Example:
 1. Jeg ser i aftenavisen at beboerne på Majorstuen savner et offentlig ur på Valkyrie plass.
 2. Med slike ur kan man ta en titt på TV når man reiser hjem med bussen, venter på toget eller sløser bort tiden i overfylte heiser, hevdes det.
 3. Alle ur er av gull og sølv og noen har lenke.
 4. Armbåndsur med TV vil gjøre TVtitting til en like vanlig foreteelse som å se på klokken, melder Norges Urmakerforbunds tidsskrift Ur.
 5. Av olika skäl tvingades samarbetspartnern, Europafilm, att dra sig ur och kanalen beslöt då att själv bekosta produktionen.
 6. Bedømmelseskomiteen besluttet på sitt møte i Oslo mandag å gi Sandström prisen for hans requiem De ur alle minnen fallna til tekst av Tobias Berggren.
 7. Blåtrikkene hadde store ur, mens de grønne trikkenes klokker var noe mindre, forteller han.
 8. Bulgaria har solgt 35% flere juveler i 1983 enn året før, og Cartiers ur til cirka 20 000 kroner, har og gått som varmt hvetebrød, forteller Nynorsk Pressekontor.
 9. Da røbet Alexanders verden sitt mysteriøse liv i klingende ur og statuetter, i lysekroner og skjulesteder under tunge bord.
 10. De förlöste den nordiska guldålderns författare ur mecenatoch sinekursberoendets fängelse och gav dem en marknad, och därmed en publik.
 11. Deiera forslag ur reduskjon av jordbruksstøtta ber også preg av dette.
 12. Den sorte hest på gul bunn er varemerke som skal galoppere verden rundt, på solbriller, ur, penner og lightere.
 13. Dessa rader är ett fragment ur romanen Saara av Hannu Aho - en ung prosaist i Tammerfors, utgiven 1977.
 14. Det biologiske ur er ikke helt upåvirkelig.
 15. Det biologiske ur har i seg en innebygd automatikk som virker uansett ytre forhold.
 16. Det er Norges Urmakerforbund som melder dette i fagbladet Ur.
 17. Det er et biologisk ur som styrer det hele.
 18. Dyre ur er populære.
 19. Efter mitt skjønn kunne vi også trenge et ur på Wessels plass, hvor tusener av travle mennesker hver eneste dag venter på buss og trikk, sier en eldre kvinne fra Bygdøy.
 20. En type for skare, en annen for løsere sne, og en tredje for kjøring vår og høst, når sneen veksler med stein og ur.
 21. Er det et ur borte, så ring den ærlige finner.
 22. Et gammelt ur med svakheter og unoter.
 23. Fire av de ansatte ved politikammeret fikk Politikammerets ur ved samme anledning.
 24. For bransjer som ur og optikk og gullsmedvarer har man utarbeidet spesielt utstyr som brett og montre.
 25. Foruten vakre ur, briller, penner, lightere og skjerf, kommer Cartier nå med parfyme.
 26. Fra Japan kom 75 millioner, mens urnasjonen Sveits kom på tredjeplass med 30 millioner ur for eksport.
 27. Frivillige fra Skjåk Røde Kors hjelpekorps dro ut på leting, og efter bare 40 minutter ble 23åringen funnet død i en ur omtrent midt oppe i fjellsiden.
 28. Helt ned i 750 kroner vil man kunne betale for slike ur efterhvert, ifølge en amerikansk forskningsrapport.
 29. Hva vår virkelighetserindring angår, sammenligner Grass denne såvel med en ur som en løk.
 30. Hverken tid eller sprog står stille, intet ur går bakover.
Results found in Swedish dictionary
sweur
engtime [n]: clock
nortime [n]: ur
spatime [n]: reloj [m]
Synonyms:
 1. urverk, bjällra, fickur, armbandsur
 2. av
Wiki:Ett ur eller en klocka är ett instrument som visar aktuell tid eller som kan mäta ett tidintervall.
Similar words:
engurn
norurt
noruro
norur-
norurt-
noruroe
norurne
Your last searches:
 1. urLast searches

# NAL Term
1 Flag satire
2 Flag asir
3 Flag bajo mano
4 Flag glidning
5 Flag crimp
6 Flag negation
7 Flag aversion
8 Flag raggete
9 Flag tisse
10 Flag konk
11 Flag parar
12 Flag eddik
13 Flag skolebarn
14 Flag importvekst
15 Flag recusar
16 Flag misjonær
17 Flag skapbil
18 Flag kusine

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 274 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1988 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 549 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1207 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4053 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4936 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5177 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4288 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4915 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8691 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1512 - seconds.

mobiltelefon