logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for urbanisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norurbanisering
enggeneral [n]: urbanization
spageneral [n]: urbanización [f]
swegeneral [n]: urbanisering
Example:
 1. Andelen øker med graden av urbanisering.
 2. Befolkningspress, urbanisering, uvettig jordbruksvirksomhet og rydding av unyttig bush er blant årsakene til brenselkrisen.
 3. Bygden vest for byen og vest for Bærum har fremdeles sitt særpreg og ønsker fortsatt å være noe annet enn et tettsted i Oslos nærhet ; all urbanisering til tross, Asker vil være en bygd og sin egen bygd.
 4. Den gamle moralen - borgerskapets diskrete dyder og normer, kirkens dogmer og puritanisme og arbeiderbevegelsens solidaritet - blir utvannet av internasjonal mediebølge og livsstil, urbanisering, ny familiestruktur, økende utdannelsesnivå og privat velstand.
 5. Dertil poengterer Boeing at økende flytrafikk i årene som kommer også vil ha sin årsak i faktorer som økende urbanisering, utdannelsesgrad, øket handel og teknologisk utvikling.
 6. Dette medførte en omfattende urbanisering, og håndverkere og handelsmenn ble trukket inn til byene for å tjene landets elite.
 7. Et sentralt spørsmål for de folkevalgte under behandlingen av kommuneplanen blir om det skal aksepteres en enda sterkere nedbygging og urbanisering for å spare Markas randsone eller foretas en mer spredt utbygging ved å ta i bruk deler av Marka.
 8. Hovedkonklusjon på rapporten er at med øket urbanisering stiger kriminaliteten.
 9. Landet er inne i en omstillingsprosess, og overgang til pengeøkonomi, urbanisering og påvirkning fra industriland vil nødvendigvis føre til at tradisjonelle verdier kommer i knipe.
 10. Nå hersker det nærmest en unison enighet om problemene, man har bl.a. øremerket kvinnenes problemer, undervisning, kommunikasjon, urbanisering, immigrasjon og det økende antall av eldre mennesker i flere land.
 11. På den annen side vil en høy utnyttelsesgrad kunne føre til urbanisering ved at villaområder ved fortetning får et bymessig preg.
 12. Ragnfrid Pedersen hevder i Aftenposten at årsaken til nynorskens svekkede stilling skyldes fraflytting fra landsbygda og urbanisering av småsteder o.l. - altså forhold som skolen ikke er herre over.
 13. Årsaken til at nynorskens stilling er blitt svekket i de siste 3040 år, ligger selvsagt ikke i skolen, men i forhold som fraflytting fra landsbygda, urbanisering av småstedene o.l. altså forhold som skolen ikke er herre over.
 14. Bare i perioden 197275 ble 16,2% av Polens jord i klasse 1 tapt for jordbruksformål på grunn av urbanisering, skriver Earthscan.
 15. De har ingen kontakt med livet utenfor sin egen urbanisering og treffer ikke andre utlendinger.
 16. Det gamle land#aristokrati forsvinner, industrialisering og urbanisering kommer i stedet.
 17. Det man dermed lurer på, er om vi ikke vinner mer enn vi taper på urbanisering.
 18. Det man griper seg i å lure på i trengselen, det er om urbanisering, altså det å leve tett i tett gir et annet forhold til kultur enn det vi har i Norge.
 19. Det ville ha vært interessant å vite om det er noen sammenheng mellom urbanisering og kultur, det er så mangt som trenger en forklaring.
 20. Med den urbanisering som finner sted i samfunnet, blir behovet for urørt natur stadig større.
 21. Men den raske industrialisering og urbanisering har med urovekkende hastighet endret dette mønsteret uten å erstatte det med noe annet.
 22. Men med synkende urbanisering avtar viljen til å støtte storbyene.
 23. Og forskjellen er systematisk for alle nivåer av urbanisering.
 24. Rask urbanisering i utviklingsland og internasjonal folkeforflytning ble også behørig belyst under seminaret, der USA, Storbritannia og Norge var representert.
 25. Som rimelig kan være er støtten størst i spredtbygde kommuner, og den avtar med stigende urbanisering.
 26. Tap av god landbruksjord som følge av industrialisering og urbanisering kan også føre til konflikter.
Results found in Swedish dictionary
sweurbanisering
enggeneral [n]: urbanization
norgeneral [n]: urbanisering
spageneral [n]: urbanización [f]
Wiki:Urbanisering, efter latinets urbs (stad), är en folkförflyttning från landsbygd till stadsområden. I statistiken är urbanisering ett procenttal på hur stor andel av ett områdes befolkning som bor i städer. I det beräkningssätt av urbaniseringsgrad som FN rekommenderar används en definition av stad som ett stadsområde med minst 20 000 invånare.
Similar words:
norurbanisere
sweurbanisera
engurbanization
spaurbanismo
spaurbanizar
Your last searches:
 1. urbaniseringLast searches

# NAL Term
1 Flag krom
2 Flag barnpiga
3 Flag glänta
4 Flag ganso
5 Flag release air
6 Flag verne
7 Flag mouthpiece
8 Flag avhengig av
9 Flag cuitado
10 Flag rancheier
11 Flag dampe
12 Flag bålverk
13 Flag tidbomb
14 Flag manjar blanco
15 Flag patient
16 Flag forplantning
17 Flag stekt för länge
18 Flag navare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1743 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6755 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6412 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2154 - seconds.

mobiltelefon