logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for urbefolkning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norurbefolkning
enggeneral [?]: indigenous
spageneral [?]: indígenas
swegeneral [?]: ursprungsbefolkningar
Example:
 1. Vi har ikke noe imot å bli definert som urbefolkning dersom det kan bidra til å redde en hardt belastet næring, sier hvalkjøttprodusent Ulf Ellingsen på Skrova.
 2. Det foregår ved at Norge prøver å komme i gruppe med eskimoene, der som urbefolkning får tildelt et visst antall hval til ikkekommersiell fangst, altså en fangst som ikke innebærer profitt, en såkalt subsistenskvote !
 3. For det dreier seg om prinsipper av stor betydning, skal indianerne overleve som egen urbefolkning i Canada, sier deres representanter.
 4. Frankrikes president Francois Mitterrand avfyrte en udiplomatisk salve mot Australia igår da han sa at australierne hadde løst sine problemer når det gjaldt landets urbefolkning ved å ta livet av dem.
 5. I virkeligheten dreier saken seg om hvilke rettigheter og hvilken status Canadas urbefolkning indianerne - har visavis dagens kanadiske lovverk.
 6. KOMFORTABLE busser tar en på noen timer til små landsbyer hvor landets urbefolkning, berberne, bor, til Saharas port hvor den enorme ørkenen begynner eller til Goulimine, møteplassen til Det blå folket - beduinstammer fra ørkenen.
 7. Maria Tatar foreleste selv om NordEuropas urbefolkning og finnugrenes Urheimat, også hun den 25. februar.
 8. Men Sombysaken har likevel avdekket uklare grenser for hva kanadisk lov fastsetter i forhold til krav fremsatt av en urbefolkning, som opp gjennom historien aldri har gitt avkall på sine rettigheter som egen urnasjon.
 9. Og ærlig talt, jeg trodde ikke at Norge ville fortsette med sine bestrebelser forå bli unntatt som urbefolkning.
 10. Innbyggerne i denne byen er hovedsakelig kanaker, NyCaledonias urbefolkning, som ønsker uavhengighet fra Frankrike.
 11. Landets urbefolkning, indianerne, er verst ute.
 12. Mest alvorlige ble følgene for grupper av den australske urbefolkning, som fikk sine hjemtrakter ødelagt, heter det.
 13. På den ene side står den lokale urbefolkning, som kjemper for selvstendighet.
 14. På den ene side trenges økonomisk utvikling og større selvbestemmelse for den lokale urbefolkning - men samtidig vil Paris sikre det franske nærvær også i fremtiden, ikke minst av militærpolitiske årsaker.
 15. På grunnlag av omfattende forskning, delvis ved å benytte hittil ubrukte arkiver, dokumenterer Joan Peters at de arabere som går under navn av Palestinaflyktninger, ikke er noen urbefolkning som alminnelig antatt i Vesten.
 16. Urolighetene startet da motstandere av løsrivelse fra Frankrike forsøkte å bryte opp en demonstrasjon som kanakene, NyCaledonias urbefolkning, gjennomførte i Nouemas gater.
Similar words:
sweurblekning
Your last searches:
 1. urbefolkningLast searches

# NAL Term
1 Flag caption
2 Flag nederländsk
3 Flag embelesamiento
4 Flag etcetera
5 Flag kortdistanslöpare
6 Flag embalse
7 Flag DNA
8 Flag drivfjäder
9 Flag science
10 Flag arrebujar
11 Flag förklena
12 Flag sin savia
13 Flag impureza
14 Flag bob
15 Flag life-giving
16 Flag beaktende
17 Flag hävda sin ställning
18 Flag absolution

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3335 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5188 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1482 - seconds.

mobiltelefon