logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for urokkelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norurokkelig
engfeelings [a]: unfaltering
general [a]: unshakeable, imperturbable
streng [a]: ironclad, concrete, rigid, inflexible
formål [a]: immovable, immobile
person [a]: unswerving
behavior [a]: inflexible, adamant [formal], unyielding, unbending, hard as nails [informal], tough as nails [informal], determined, resolute, decisive, firm, stout, tenacious, immovable
fast [o]: firmly, solidly
spafeelings [a]: resuelto, decidido, firme
general [a]: inquebrantable, imperturbable
streng [a]: riguroso, inflexible, rígido
formål [a]: inmóvil, inamovible
person [a]: inquebrantable
behavior [a]: inflexible, obstinado, inexorable, inquebrantable, determinado, resuelto, firme, decidido, tenaz, inmutable, impasible
fast [o]: firmemente, sólidamente
swefeelings [a]: aldrig sviktande
general [a]: orubblig
fast [o]: orubbligt
Synonyms:avgjort, bestemt, fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urørlig, værfast
Derived terms:urokkelig kvinne, urokkelig mann, urokkelighet
Example:
 1. Andre hovedstrømninger i norsk politikk er enten gått i oppløsning eller har periodevis truet med revolusjon og proletariatets diktatur, mens Høyre er forblitt urokkelig tro mot de bærende ideer bak demokrati og nasjonal trygghet.
 2. Kommunister og hele Sovjetfolket kjenner Konstantin Tsjernenko som en urokkelig forkjemper for kommunisme og fred, en prøvet leder av Lenins type, som sitter inne med bemerkelsesverdige politiske og organisatoriske evner og stor livserfaring, sa han.
 3. Adm. direktør Anders M. Liaaen var urokkelig som Sunnmørsalpene da vi forsøkte å få til et 50årsintervju med den farverike industrilederen fra Ålesund.
 4. Alle som en holdt urokkelig stand til sistemann kom haltende en times tid senere - eller var det kanskje noe annet de ventet på ?
 5. Amerikanskfødte Jo Ann ONeil synes urokkelig.
 6. Dagens UNESCOapparat har vært betegnet som en urokkelig, hvit elefant, og det har vært sagt at det er godt skattebetalere i de vestlige medlemsland ikke vet hva pengene egentlig går til.
 7. DebutLPen ble møtt med varme aviskritikker, og gruppen sto frem med urokkelig tro på at de skulle bli det neste store.
 8. Den er urokkelig.
 9. Dermed blir en fast og urokkelig forsvarsvilje fredens beste allierte.
 10. Det ble under samtaleprogrammet erkjent å være uheldig at de voksne og barna lever adskilt i to verdener, men overfor spørsmålet om valg av botemidler mot dette, ble det svart som om en full deltagelse i yrkeslivet fra alle voksnes side var et urokkelig aksiom, og som om det eneste botemiddel man hadde for barna var de smuler som blir til overs når hensynet til de voksnes egeninteresser på forhånd er fullt tilgodesett.
 11. Det støttet urokkelig den sovjetiske invasjon av Tsjekkoslovakia og Afghanistan, og det angriper NATO og EF.
 12. Dette står urokkelig fast.
 13. Einars glødende argumentasjon for kapitalismens undergang og sosialismens muligheter møter fast og urokkelig motstand hos hans klassekamerater fra Asia.
 14. En urokkelig tro på at det man driver på med er viktig for mange.
 15. Han hadde en urokkelig tillit til demokratiets grunnregler.
 16. Han står urokkelig på sine prinsipper om fremskritt, fredelig sameksistens og åndsfrihet.
 17. Henriksen har en urokkelig tro på individets muligheter i morgendagens velferdssamfunn der teknologien vil spille en stadig større rolle.
 18. Hvis Peter skal være selve eksponenten for vår tro, så er vår tro ikke uten innhold, for den er en urokkelig tillit til Kristus, nettopp til ham.
 19. I en felles seremoni vil vi minnes de døde i kamper som ligger definitivt bak oss, og på en urokkelig måte vise at vi engasjerer oss for en fremtid basert på det tyskfranske vennskap, som mye avhenger av, fremholdt de to i en felleserklæring.
 20. I forslaget heter det bl.a. at sosialdemokratene står urokkelig fast på den alliansefrie utenrikspolitikken.
 21. Ikke minst fordi man om noen år ikke ville ha svin og storfe nok til å få fremstilt tilstrekkelige mengder insulin, sier hun og har urokkelig tro på denne forskningens positive bidrag til menneskene.
 22. Lenge var min oppmerksomhet festet på en hest nr. 22, hvor budene urokkelig ble stående på utrolige 200 dollar.
 23. MERETE SKAVLAN har urokkelig tro på at Radioteatret har en fremtid, og roper høyt To be ! på spørsmål om det blir et To be or not to be, siden vi nå snakker om teater.
 24. Men Peter Paninstinktet er urokkelig i enkelte mennesker.
 25. Men hvor går grensen for utvidelsen av det private initiativ i et land hvor partiledelsen fastholder at næringslivets statlige grunnlag er urokkelig ?
 26. Nå gjelder det å stå sammen, sa Gro Harlem Brundtland, som mente at koalisjonspartiene i debatten har forsøkt å holde urokkelig fast ved det smilets budskap som skal redde denne regjeringen gjennom møtet med velgerne om knapt ett år.
 27. Om hun er datter av Kristen Kvello aldri så mye var ikke Berit det store talentet som barn og tenåring, men en topp konsentrasjon og viljestyrke, med en urokkelig tro på alt hun foretar seg, ble det sakte, men sikkert resultater av det.
 28. Palmeregjeringen begrunner sin nye innstilling med behovet for å ha åpne kanaler til Moskva for selv kunne fortelle russerne at Sveriges nøytralitetspolitikk ligger urokkelig fast, at landet med alle disponible midler vil forsvare sin territorielle integritet.
 29. Som offisiell overvåker av kirkelæren siden 1982, har den tidligere relativt åpne Tübingerprofessor Ratzinger mer enn noen av sine nære forgjengere pådradd seg et image peget av makt, handlekraft, urokkelig ortodoksi.
 30. SovjetUnionen står urokkelig fast ved sitt nei til å delta i De olympiske sommerleker i Los Angeles.
Similar words:
norurokkelig
noruregnelig
norurimelig
norurokkelighet
norurolig
norurdårlig
noruregjerlig
Your last searches:
 1. urokkeligLast searches

# NAL Term
1 Flag stackato
2 Flag tener una aventura amorosa
3 Flag uppfödare
4 Flag kajakk
5 Flag águila
6 Flag main dish
7 Flag plaque
8 Flag detestable
9 Flag azahar
10 Flag hindu
11 Flag efterdatera
12 Flag tabulering
13 Flag hocus-pocus
14 Flag contrary
15 Flag bibeholde
16 Flag possess
17 Flag harva
18 Flag stirra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7322 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6702 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2298 - seconds.

mobiltelefon