logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for usammenhengende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norusammenhengende
engrapport [a]: scrappy
tale [a]: discursive, incoherent, digressive, rambling, disjointed, disconnected
diskontinuerlig [a]: discontinuous, interrupted, broken up
sparapport [a]: deshilvanado
tale [a]: incoherente, digresivo, sin ilación, desarticulado, inconexo
diskontinuerlig [a]: discontinuo, interrumpido
swerapport [a]: osammanhängande
Example:
 1. Ideen med et slikt samarbeidsprosjekt er å skape en utstilling som er variert, men som ikke blir usammenhengende og rotete slik større kollektivutstillinger har lett for å bli.
 2. Den kan virke usammenhengende og selvmotsigende, men på ett punkt har han allikevel rett.
 3. Dessverre ble det hele altfor springende og usammenhengende.
 4. Det blir da lett en usammenhengende kritikk som ikke synes å bygge på realiteter.
 5. Det er heldigvis lenge mellom hver gang man kan lese uttalelser likeså våsete og usammenhengende som dem programsekretær Bjørn Nilsen presterte i sine kronikker omkring et fremtidig TV2.
 6. Opprør i Nicaragua, Sakharovs skjebne, debatter om smått og stort - usammenhengende begivenheter, brikker i et puslespill som aldri blir fullført.
 7. Presidentens bestemte påstand om at han hadde full oversikt i viktige spørsmål ble imidlertid motsagt av en lang, usammenhengende og i flere henseende direkte ulogisk redegjørelse for den nåværende situasjonen i Libanon.
 8. Programmet kunne vel til tider virke noe usammenhengende og innholdsmessig av vekslende musikalsk kvalitet.
 9. Skottland og Island spiller mer usammenhengende og tilfeldig, de fins ikke disiplinerte.
 10. Tsjernenko styrket inntrykket av å være en dårlig taler, og han var tidvis vanskelig å oppfatte på grunn av utydelig tale og usammenhengende lesning.
 11. Bilder av fem med Mona Økland som koreograf er også påvirket av film i korte, usammenhengende bilder.
 12. Beretningen virker akkurat så usammenhengende og formløs som virkeligheten er, men diktningen ikke må være.
 13. DER har to av de nyere stjerner i vårt eldste parti opptrådt med stor frimodighet og klart demonstrert at om flokken er blitt ganske liten, lever Venstres vingling, uforutsigbarhet og usammenhengende politikk i beste velgående.
 14. Da blir bildene lett redusert til usammenhengende, intetsigende tegn og farvekomposisjoner.
 15. De greide å rote til det hele i en grå usammenhengende fremstilling.
 16. De uttalelser i det nye utkastet til planen som viser at de estetiske fagene virkelig ønskes ivaretatt, finnes spredt og usammenhengende.
 17. Det ble opposisjonen som fremsto med et usammenhengende og uklart alternativ, hvor det var mange huller og selvmotsigelser.
 18. Det er som om den urbane Bond blir litt borte i all høyteknologien og den usammenhengende serie med handlingsklimaks.
 19. Dette er kanskje bevisst dramatiseringsteknikk, men i en så komplisert handling virker en del sekvenser uklare og usammenhengende.
 20. For barna kan slike filmer bli til bare usammenhengende scener.
 21. Følgene av disse skadene er skjelvinger, utydelig og usammenhengende snakking, usikker gange, i det store og hele vanskeligheter med å samordne kroppens bevegelser.
 22. Ja, skulle man våge å kalle det enslags gråprosa, en triviell opplisting av fakta, hakket opp i korte usammenhengende setninger.
 23. Konsulentfirmaet, som er engasjert av Titania A / S, skriver blant annet at rapporten på avgjørende punkter er usammenhengende, og at den preges av ledende sprogbruk.
 24. Men de undervises ut fra setninger og usammenhengende tekst, - og får knapt mer enn vage forklaringer på hva logisk sammenhengende betyr.
 25. Opplesere, reportere og aktører i nyhetsbildet spiller roller rundt et musikalsk tema, totalt usammenhengende fra et rasjonelt synspunkt.
 26. Poenget er at vi har prøvd å se litt nærmere på disse kriteriene, og hvordan de virker sammen i retning av å gi et forholdsvis usammenhengende bilde av hva som bør gjøres i sosialpolitikken.
 27. Som svar på spørsmål mumler han noe usammenhengende, men føler seg som uimotståelig charmør og helt, blunker og vrikker på seg foran det kvinnelige personalet i brigaden.
 28. Stikkord som gjerne blir brukt om hans verker, er en uvirkelig og usammenhengende realitet, nedbrytning av tidsaspektet, verden sett gjennom et knust speil og menneskenes historiske skjebne.
 29. Tårene strømmet nedover kinnene mens hun usammenhengende forsøkte å fortelle om Sonia.
Your last searches:
 1. usammenhengendeLast searches

# NAL Term
1 Flag arropía
2 Flag missfall
3 Flag providential
4 Flag sektion
5 Flag försakelse
6 Flag acantonar
7 Flag reserv
8 Flag expandera
9 Flag threat
10 Flag nulle
11 Flag mooring
12 Flag cuadrilla
13 Flag abolish
14 Flag privately
15 Flag deltaker
16 Flag umedviten om
17 Flag ternera
18 Flag garnishment

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1826 - seconds.

mobiltelefon