logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for usosial:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norusosial
enggeneral [a]: antisocial, unsociable
spageneral [a]: insociable, misógino, retraído
swegeneral [a]: osocial
Example:
 1. Det er selvfølgelig en usosial fritidssyssel, men svært effektiv avslapning.
 2. Bare delvis priskompensasjon betyr usosial omfordeling.
 3. De borgerlige fremhevet maurens eksempel, mens sosialistene derimot mente at mauren var usosial.
 4. De fire forbundene hevder at budsjettforslaget har en usosial profil, sett i sammenheng med arbeidsledigheten, boligprisene og prisstigningen generelt, og at dette har ført til øket press på de offentlige etater.
 5. Det er dette som er markedsmekanismens egentlige genuine bidrag til samfunnsutviklingen, at den skapte en utslagsmekanisme som var rasjonell og vekstskapende og samtidig mindre usosial enn de fordelingssystemer man tidligere hadde.
 6. Det er en så usosial politikk at vi får heller finne oss i at noen luksusboliger blir kjøpt for fradragsberettigede penger.
 7. Dette er en usosial og umoralsk holdning som grenser til det utilbørlige.
 8. Et synspunkt i N.A.F. er også at ordningen virker usosial overfor dem som har mistet eller står i fare for å miste sine arbeidsplasser på grunn av innskrenkninger.
 9. Forbrukerkooperasjonen har lenge sett moms på mat som en usosial og urettferdig skatt.
 10. Formannen i Norsk Lærerlag, Kari Lie, syntes profilen på oppgjøret var usosial.
 11. Formannen i Statstjenestemannskartellet, Nils Totland, påpekte sterkt at profilen i Statens tilbud er usosial i tillegg til at rammen er for liten.
 12. Han var mang en gang i verbalt klammeri med blant andre daværende statsminister Einar Gerhardsen, ikke minst da Møller Warmedal påpekte at sider ved Arbeiderpartiets skattepolitikk i virkeligheten var usosial.
 13. Inflasjonen er grunnleggende usosial og rammer regelmessig de aller svakeste.
 14. Med fare for å bli beskyldt for å være både ukulturell og usosial, må det allikevel være tillatt å spørre om det i dagens situasjon er nødvendig å bevilge kr. 30 000 til et minnesmerke over Aasta Hansteen.
 15. Men forsøker man å gjøre noe med det, vil man skru utviklingen tilbake eller man er usosial.
 16. Siden flere politikere med skarp sosial profil stadig hadde banket inn i oss hvor udemokratisk og usosial privat helsetjeneste er, reiste vi i all stillhet og med dårlig samvittighet.
 17. Som stortingsreferent blir man litt usosial, har sjelden fri når andre har fri og må alltid ta forbehold om kveldsmøter når man blir invitert bort.
 18. Torger Oxholm, leder av Kommuneforbundet, sa at forbundet ikke kunne godta forslaget fordi rammen var for dårlig, og den hadde en usosial profil.
 19. Vi protesterer derfor når barnehaver / barn brukes som salderingsposter i budsjettene, og man i tillegg fremmer en usosial profil.
 20. Det som skjer, er ikke et uttrykk for en usosial tenkning eller et ønske om et hardere samfunn, men en konsekvens av den erkjennelse at uperfekte markeder dessverre ikke blir erstattet av en perfekt regjering.
 21. Denne ekstraskatten er usosial fordi den rammer uavhengig av økonomisk evne, sa Haukvik.
 22. Dette oppfatter de ansatte som en usosial personalpolitikk.
 23. Ferieskatten er usosial, mener DNR.
 24. Så lenge kredittrasjoneringen virket, var virkningen temmelig usosial, sa han, og viste til hvordan de mest ressurssterke fant andre lånemuligheter hvis banken sa nei.
 25. Ved hjelp av datateknikk og psykologiske tester har man funnet frem til metoder som kan avsløre usosial bilkjøring.
 26. Denne skatten er usosial, den rammer først og fremst byfolk, og særlig byfolk med lave inntekter.
 27. Det har skjedd i en tid med nødvendig innstramming, for å bekjempe usosial inflasjon.
 28. Det som skjer, er ikke et uttrykk for en usosial tenkning eller et ønske om et hardere samfunn, men en konsekvens av den erkjennelse at uperfekte markeder dessverre ikke blir erstattet av en perfekt regjering, men av en uperfekt regjering.
 29. Er det da så merkelig at en usosial ordning som foreldrefradraget vekker misnøye ?
 30. Foreningen mener Rikshospitalet fører en usosial personalpolitikk, og er kritisk til planene om å endre et personalbygg i Nordahl Bruns gate 18 til overnattingssted for foreldre med barn på sykehuset.
Similar words:
norussel
engusual
spausual
spausuaria
spausanza
spausar
spausar mal
Your last searches:
 1. usosialLast searches

# NAL Term
1 Flag falle i en spiral
2 Flag utfalle
3 Flag unjustifiable
4 Flag trygge
5 Flag gyldig fra
6 Flag misse
7 Flag rinna
8 Flag inartistic
9 Flag celsitud
10 Flag gosig
11 Flag achivar
12 Flag ordenamiento previo
13 Flag steksaft
14 Flag committee
15 Flag immense
16 Flag outweigh
17 Flag parsnip
18 Flag gjemme bort

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 561 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 248 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 893 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4528 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4728 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3906 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4505 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7892 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4460 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1717 - seconds.

mobiltelefon