logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for usymmetrisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norusymmetrisk
enggeneral [?]: asymmetric
spageneral [?]: asimétrica
swegeneral [?]: asymmetriska
Synonyms:diagonal, fordreid, forvridd, hellende, oblikk, på halv tolv, på siden, på snei, skeiv, skjev, skrå, slak, ulik, vindskeiv
Example:
  1. Det område det her gjelder er nemlig ikke en arkitektonisk organisert plass, men en organisk fremvokset, usymmetrisk plassdannelse uten rette vinkler.
  2. Her er han fremstilt med rusket hår og rynket panne, foruten et usymmetrisk proposjonert ansikt med smale, spisse kinn, små øyne og smal munn.
  3. Mens tenåringer ofte foretrekker forretninger med lyse farver, plast og usymmetrisk opphengning, vil de voksne gjerne ha et roligere miljø.
  4. Ut fra ønsket om å presse en organisk, usymmetrisk plassdannelse inn i et fast organisert geometrisk mønster, kan jeg forstå at arkitektene føler behov for et anlegg som kan aksentuere aksen og danne dens avslutning.
  5. Ved slik å gjøre anlegget symmetrisk i oppbyggingen, vil det sett i aksen, f.eks. fra Universitetsgaten fremtre mer usymmetrisk enn det opprinnelige utkast, fordi den venstre side delvis forsvinner bak Nationaltheatret.
  6. De uregelmessige S og Cformer gir stilarten et lett usymmetrisk linjespill, som gjerne ble ispedd med sirlige blomster.
  7. Usymmetrisk armføring.
Similar words:
norusympatisk
noruselvisk
Your last searches:
  1. usymmetriskLast searches

# NAL Term
1 Flag overstate
2 Flag equivocal
3 Flag tiernamente
4 Flag snøye
5 Flag segregate
6 Flag på forhånd takk
7 Flag lei av
8 Flag addled
9 Flag närma sig
10 Flag sikta
11 Flag med måtta
12 Flag lo siento
13 Flag dazed
14 Flag inconsistence
15 Flag in the nude
16 Flag framdrivande
17 Flag abashed
18 Flag hevdende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2482 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3024 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3277 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2685 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3281 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5308 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3291 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3870 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6476 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5977 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1835 - seconds.

mobiltelefon