logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utbredelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norutbredelse
enggeneral [?]: distribution
spageneral [?]: distribución
swegeneral [?]: distribution
Synonyms:begrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, vidde, volum
Example:
 1. Det må være grunnlag for å si at en bevisst innsats gjennom flere år har ført til at visesangen som kulturfaktor har fått en meget stor utbredelse, skriver Lars Hauge bl.a.
 2. Et annet punkt Selmerministeriet ble dømt for, unnlatelse av å fullbyrde beslutningen om bevilgninger til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbruk var nok ment som et forsøk på å stanse forberedelser til noe som kunne bli borgerkrig, bemerker Knut Selmer.
 3. Føler du deg noengang fristet til å bruke din utbredelse og innfytelse til å uttale deg mer direkte ?
 4. Vi håper denne boken kan få en utbredelse utover de kristne miljøene.
 5. Anderledes kan det paradoksale oldebarns jammerlige utbredelse ikke forklares.
 6. Av andre stoffer med en viss utbredelse på den nye listen er heksaklorbenzen, som først og fremst er kjent som en forurensning og miljøgift.
 7. Av resultatet er det ingen ting som kan settes i sammenheng med den geografiske utbredelse av luftforurensninger og sur nedbør.
 8. Boken er oversatt både til engelsk, fransk, tysk og spansk, noe som antyder ønske om stor utbredelse av de synspunkter som presentres, og den er også utgitt som del av en serie som redaksjonelt kontrolleres av sentrale navn som bl.a. Georgij Arbatov, Vladimir Falin og Vitalij Sjaposjnikov.
 9. Da vekker de liten oppmerksomhet, og få av sommerens turister er klar over mandelens utbredelse og betydning rundt Middelhavet.
 10. Danmark må holdes som klar favoritt - damesjakken har da også en langt større utbredelse i vårt naboland enn hos oss.
 11. De 1800 som vanligvis kranser Øvrevoll forteller altså lite om sportens utbredelse.
 12. Den ble skapt ved boktrykkerkunstens utbredelse, mener Postman - som sier at boktrykkerkunsten skapte en ny definisjon av det å være voksen, basert på leseferdigheten.
 13. Den irske hovedstad Dublin har i den aller siste tid opplevet en forbløffende økning i heroinens utbredelse, et problem som der tidligere var ukjent.
 14. Den store utbredelse av det engelske sprog henledet også mange nordmenns oppmerksomhet på Oxford.
 15. Det er en sammenheng mellom jernbanens blomstring og modellenes utbredelse, forklarer bransjekjennere, som håper på en renessanse for togene : når japanere og franskmenn har suksess med sine supertog, da skulle mulighetene også være gode i et så tettbefolket land som VestTyskland.
 16. Det er kostnadene til den offentlige sektor og dens økte utbredelse og aktivitet som har det.
 17. Det finnes en egen stiftelse i Frankrike som sørger for opptrykk og utbredelse av disse historiske episodene, slik at de ikke skal gå i glemmeboken for kommende slektledd.
 18. Det konkluderes med at den omfattende utbredelse av radio og TVprogrammer det her er tale om, vil yde et vesentlig bidrag til europeisk samling.
 19. Det mest sannsynlige er at forekomsten på Hovedøya må sees på som en siste rest av en større utbredelse planten hadde i SørøstNorge i det varme og tørre klimaet som preget den yngre steinalderen og bronsealderen.
 20. Det vi skal gjøre felles tar sikte på ytterligere utbredelse av våre produkter på sykehuslaboratorier i Japan og Europa.
 21. Dette uvesen har allerede fått et slikt innpass blant våre unge at det er berettiget å betegne det som en nasjonal ulykke, hvis utbredelse og skadevirkninger må bekjempes på alle mulige måter.
 22. En av grunnene til ulvens nye utbredelse i Finland er den rikelige forekomst av byttedyr.
 23. En liten støvhvirvel med bare noen få meters utbredelse lar seg bare forutsi noen minutter i forveien.
 24. En moralnorm som riktignok er på vandring gjennom tid, geografisk og etnisk utbredelse, men likevel ?
 25. En større utbredelse av hans verker vil være et viktig skritt for å oppnå større forståelse for senere komponisters arbeider.
 26. En viktig grunnregelendring som fremlegges i Kristiansand er en passasje i formålsparagrafene, der det skal hete at NMS skal virke til Guds rikes utbredelse ved støtte til misjonsarbeidet gjennom søsterkirker.
 27. Etnosentrismens universelle utbredelse er kanskje uttrykk for at den som psykisk fenomen er en nødvendig betingelse for en kulturs eller gruppes overlevelse.
 28. Fastslår den engelske kritiker Derrick StewartBaxter i juninummeret av det britiske jazztidsskrift Jazz Journal, som har vel så stor utbredelse på andre siden av Atlanterhavet.
 29. For det annet vil regjeringsdeltagelse hindre oss i kampen for utbredelse av kunnskap om våre liberalistiske og markedsøkonomiske løsninger.
 30. For klaverpedagoger og klaverelever vil innspillingen være et godt supplement til antologien, som allerede har fått en viss utbredelse.
Similar words:
norutarbeidelse
norutmerkelse
norutdannelse
norutnevnelse
norutkastelse
norutnyttelse
sweutbreda
Your last searches:
 1. utbredelseLast searches

# NAL Term
1 Flag grip-
2 Flag folículo
3 Flag hjullaster
4 Flag karse
5 Flag indictment
6 Flag utsudda
7 Flag trekke seg tilbake
8 Flag canine tooth
9 Flag ohygienisk
10 Flag think up
11 Flag portrettere
12 Flag startmotor
13 Flag spela hockey
14 Flag neuter
15 Flag coherente
16 Flag svans-
17 Flag modul-
18 Flag hertug

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2432 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2942 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3211 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2623 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3228 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5226 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3236 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3803 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6412 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5928 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1830 - seconds.

mobiltelefon